Följ Power Circle

Blogg: Den ultimata e-mobilityguiden i Almedalen

Blogginlägg   •   Jun 21, 2016 08:00 CEST

Almedalen är det perfekta forumet för företag som vill pitcha sina idéer och organisationer som arbetar med påverkansfrågor. Här samlas beslutsfattare, politiker, näringsliv och privatpersoner för att lyssna till samtal och diskussioner i främst politiska frågor. Självklart finns Power Circle på plats även i år för att belysa våra aktuella frågor i olika forum.

Här nedan har vi samlat ett antal seminarium kring ämnet e-mobility som kan vara värt att hålla ögonen på för er som finns på plats i Visby.

/Mazdak Haghanipour

Elvägar - Sverige först i världen
Beskrivning: 
Transporterna på svenska vägnätet är idag starkt beroende av fossila drivmedel. Samtidigt finns det mål om att fordonsflottan ska vara fossiloberoende till år 2030. Att köra lastbilar på el kan minska utsläppen med närmare 80-90 procent. I Gävleborg testas nu elväg på allmän väg, vad är nästa steg?
Arrangeras av Siemens, 4/7 08:30-09:30, Teaterskeppet

Elväg – Framtiden för hållbara transporter?
Beskrivning: Sverige är ett av de länder som kommit längst med utveckling av elvägar. Genom smart infrastruktur som kombinerar elvägar och laddstationer kan Sverige bli världsledande och visa vägen mot en fossilfri fordonsflotta. Framtiden är redan här – men vågar vi satsa på den?
Arrangeras av NCC, 3/7 11:30-12:05, NCC Dome of Visions, Strandvägen H506

Har vi rätt politik för omställning i transportsektorn?
Beskrivning: Kan Sverige ställa om transportsektorn från fossila drivmedel? Är snåldiesel, el eller biogas lösningen? Behöver vi olika lösningar för privatbilismen, kollektivtrafiken och de tunga transporterna?
Arrangeras av E.On Sverige, 4/7 12:00-12:50, S:t Hansgatan 21

Hur miljövänlig kan elbilen bli?
Beskrivning:
Elbilen lyfts ofta fram som en av lösningarna för att nå en fossilfri fordonsflotta både i Sverige och internationellt. Men hur miljövänlig är den? Och hur miljövänlig kan den bli?
Arrangeras av Naturskyddsföreningen, Solkompaniet, 4/7 13:00-13:40, Donners Brasserie, Donners plats 3

Är framtiden eldriven?
Beskrivning:
Bilvärlden står inför en energiomställning. Dieselfrågan som drabbade oss 2015 väntas påskynda strängare miljökrav. Många räknar med en snabb ökning av eldrivna fordon. Hur realistisk är en snabb övergång till eldrift? Finns beredskap för detta i bilindustrin och i elförsörjningen?
Arrangeras av Volkswagen Group Sverige, 4/7 13:15-14:00, Gotlands Museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – bra mål, men hur når vi dit?
Beskrivning:
Vi ställer frågan: Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – bra mål, men hur når vi dit? Vi har samlat politiker, representanter för fordonsbranschen, tillverkare av förnybara drivmedel och företag som ställt om sina transporter, för att diskutera och ge svar.
Arrangeras av Cleantech Östergötland, Östgötautmaningen, Gröna Bilister, 5/7 09:30-10:30, Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Laddad för ett fossilfritt Sverige – men var är elbilarna?
Beskrivning:
Omställningen till fler elbilar och elbussar går alldeles för långsamt. Vad behövs för att nå 2030-målet och få ut fler elfordon på vägarna? Vad tycker marknaden är de viktigaste åtgärderna och vad kommer politikerna att göra?
Arrangeras av Vattenfall AB, 5/7 11:00-12:30, Vattenfall Energihuset, Hörnet Mellangatan/Volters gränd

Nu river vi hindren för fler elfordon!
Beskrivning: 
Fortum Charge & Drive bjuder in till runda-bord-samtal. Hur kan Sverige ta på sig ledartröjan för transportsektorns omställning med fler elfordon? Under våren har ett flertal initiativ tagits för att identifiera hindren för en fortsatt expansion av fler elfordon. Nu är det dags att samla de mest kunniga och inflytelserika personerna i denna framväxande bransch. 
Arrangeras av Fortum Charge & Drive, 5/7 12:30-14:00, Björkanderska Magasinet 

Hur når vi tillsammans en fossiloberoende fordonsflotta?
Beskrivning:
Omställning av transportsektorn krävs för att nå både miljömål och hållbara transporter. Vad behövs för att vi tillsammans ska lyckas och vilken roll kan de regionala energibolagen spela?
Arrangeras av Regional energi, 5/7 15:00-16:30, Mellangatan 1

(H)el och ren: smarta städers transporter
Beskrivning: Redan år 2025 beräknas 50 % av befolkningen bo i städer. Vilken roll kommer el att spela för att möta urbaniseringens och bilismens utmaningar – och för att skapa smarta städer?
Arrangeras av Elbilsalliansen Nissan Renault, 5/7 15:15-16:15, Strangatan 19

Elbilen slår igenom 2018 – men vart ska man ladda?
Beskrivning:
Elbilar får mycket uppmärksamhet, men utgör idag endast några promille av Sveriges fordonsflotta. När slår elbilarna igenom på riktigt och vilka krav kommer då att ställa på samhälle och laddinfrastruktur?
Arrangeras av Ekobanken, Elbilslandet Gotland, 6/7 08:00-08:50, Björkanderska, Skeppsbron 24

Är elbilarnas tid förbi eller räddar de staden? Näringslivet som drivkraft
Beskrivning:
Övergången till elbilar går långsamt, hönan och äggetproblematiken för laddare/elbilar består och subventioner verkar avlägsna. Näringslivet tar saken i egna händer med initiativet där företag gemensamt skapar efterfrågan på elbilstaxi. Här diskuteras hur vi kan skapa hållbara lösningar.
Arrangeras av Sustainable Innovation, 6/7 08:30-09:20, Teaterskeppet

Laddad för framtiden – om laddsystem för el- och hybridbilar
Beskrivning: Intresset för elbilar ökar hela tiden och därmed behovet av en bra infrastruktur med laddstationer. Från och med 2017 träder en ny EU-standard i kraft som reglerar laddning av elfordon. Men hur fungerar det?
Arrangeras av Rexel Sverige / Rexel Energy Solution, 3/7 15:00-15:40, 4/7 10:30-11:00, 5/7 15:00-15:30, 6/7 14:00-14:30, 7/7 15:00-15:30, Skeppsbron H111

Påväg mot fossilfria fordon, hur går det?
Beskrivning: 
Vad krävs för en fossilfri transportsektor 2050? Vilka fordon kommer vi att ha och hur kommer infrastrukturen att se ut? Olika lösningar diskuteras med fokus på utsläppsfria fordon som laddbara elfordon och bränslecellsfordon.
Arrangeras av BIL Sweden & Motorbranschens Riksförbund MRF, 6/7 15:00-15:55, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3.

ElectriCity - en tur på testarenan för framtidens hållbara kollektivtrafik
Beskrivning: 
Göteborgs innovativa linje 55 har varit igång i ett år. Längs Avenyn, mitt i centrala stan, rullar tysta och avgasfria elbussar som ger vanliga vardagspendlare en upplevelse av hur morgondagens kollektivtrafik kan se ut. Vad har testarenan lärt oss hittills?
Arrangeras av Chalmers, 7/7 15-00-16:00, Västsvenska Arenan Strandvägen, H542

Hur blir svensson el-bilist?
Beskrivning: 
Om elbilens framtid i vardagslivet. Om attityder, entreprenörskap och vad som krävs för att elbils-boomen ska bli sann.
Arrangeras av 2030-sekretariatet & Elbilslandet Gotland, 7/7 15:00 -15:50, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 

Vad säger framtidens politiska stjärnor om framtidens drivmedel? – Ungdomspolitisk debatt
Beskrivning:
Vad tycker de ungdomspolitiska företrädarna om drivmedel och bilar? Hur ska vi minska koldioxidutsläppen från trafiken? Finns det nya spår som vi inte hört tidigare? Är elbilar framtidens lösning? Vad säger man om dagens situation?
Arrangeras av SPBI, 7/7 15:45-16:15, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.