Följ Power Circle

Blogg: El i framtiden: Storskaligt vs småskaligt – motsättning eller synergi?

Blogginlägg   •   Jul 11, 2014 11:23 CEST

Här kommer en rapport från det ena av Power Circles två seminarium i Almedalen. Energilagringsseminariets upplägg var inspirerat av rådande fotbolls-VM och bestod av tre matcher; Lagringsmatchen, Regleringsmatchen och Produktionsmatchen.

Först av allt satte Bo Normark scenen med att berätta vem som investerar i framtidens energisystem. Det är häpnadsväckande att 31 % av energiinvesteringarna i Tyskland (till år 2025) förväntas göras av privata investerare och bara 13 % av de stora energibolagen. I Sverige investeras det mer i energibranschen än i byggbranschen och det förväntas öka det kommande åren. Sedan är det inte obetydligt att kostnaderna för exempelvis solceller och batterier minskar i hög takt. Pris på batterier har sjunkit med ca 40 % sedan 2010 – vad har vi att vänta framöver?

Lagringsmatchen stod mellan Magnus Callavik, ABB, som representerade storskaliga lager och Jan Djurström, STRI, som representerade småskaliga lager. Det konstaterades att kostnader på stora batterier behöver sjunka innan de blir konkurrenskraftiga. Sedan finns det vissa frågeställningar kvar att lösa såsom; hur hanteras ett energilager som vid vissa tidpunkter fungerar som producent? Potentialen för små energilager ansågs vara stor, flera aggregerade energilager kommer att bidra mycket till effektbalansen och att kapa toppar.

Regleringsmatchen … eller behövs SvK när kunderna blir aktiva? Laguppställningen för det småskaliga var Jenny Larsson, Gotlands Energi och det storskaliga Ulf Moberg, Svenska Kraftnät. Jenny Larssons mål är att kunna styra +/- 10% av kundernas last i projektet Smart Grid Gotland, så resultatet från matchen blev förstås att Svenska Kraftnät i allra högsta grad behövs trots många aktiva kunder. Svenska Kraftnät hoppas att liknande projekt med aktiva kunder nu sprider sig till resten av Sverige.

Produktionsmatchen stod mellan storskalig produktion till havs, Charlotte Bergqvist, wpd Offshore, och Harald Överholm, Eneo Solutions, som representerade småskalig solelproduktion. Fördelar med vindkraft i Östersjön är att den kan byggas till 30 % lägre kostnad än till exempel i Nordsjön. Eneo Solutions å andra sidan når, med hjälp av elcertifikaten, ”grid parity” i Sverige. En intressant skillnad, och där dessa två kraftslag kompletterar varandra ligger i investeraren. Solkraft investeras i nuläget främst av privatpersoner, medan kostnadseffektiva havsbaserade vindkraftsparker borde attrahera investerare från till exempel pensionsfonder.

För att sätta det nyligen diskuterade i ett sammanhang och se möjligheterna och svårigheterna med många aktiva kunder hade vi även bjudit in Magnus Olofsson, Elforsk. Magnus visade bland annat på att nära 8 % av 2013 års elanvändning i Sverige var förluster. Aktiva kunder och möjlighet till efterfrågeflexibilitet kan bidra till att minska nätförlusterna och därmed utnyttja nätens kapacitet bättre. Dock kan det även innebära en stor svårighet, för vad händer om alla kunder samtidigt svarar på prissignalen om t.ex. högt eller lågt elpris - då blir situationen den motsatta än vad det var tänkt. Magnus slog även ett slag för vattenkraften i Norden, som har en potential på 98 TWh årlig reglerbar elproduktion, detta skulle motsvara 1,15 miljarder Teslabilars energilager att balansera elnäten med, det blir många privatpersoner med Tesla det…

Malin Hansson, Projektledare Power Circle AB

Bildtext: Deltagarna tackades enligt Gotländsk sed med kransar av murgröna

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.