Följ Power Circle

Blogg: Fullsatt seminarium om elnätets roll i framtidens smarta energisystem

Blogginlägg   •   Nov 27, 2017 14:45 CET

Vad är elnätets roll i framtidens smarta energisystem? Det var temat på ett fullsatt seminarium som Power Circle organiserade tillsammans med Vattenfall och Energiföretagen Sverige förra veckan.

Bakgrunden till seminariet var att det ofta pratas om "Smarta Elnät", men vad det egentligen betyder är inte lika självklart... Nya nättekniker väcker intresse och ses bland annat som möjliggörare för att integrera mer förnybar energi. Men vilka hinder och möjligheter stöter den som vill investera i nya nättekniker på? Och hur ska vi investera långsiktigt smart i en bransch som står inför stora förändringar?

På förmiddagen fokuserades frågeställningarna kring följande frågor: Vilka blir utmaningarna för elnätet i ett energisystem med hög andel förnybart, och vilka lösningar finns? Hans Kreisel från Skellefteå Kraft presenterade resultat från en studie som de gjort kring utmaningarna med ett 100% förnybart elsystem, och sedan följde en rad presentationer av olika lösningar på dessa problem. Bland annat pratade Ylva Odemark från Vattenfall om flexibel vindkraft och Johan Lindahl från Svensk Solenergi pratade om olika strategier för att integrera mer solel i nätet. I paneldiskussionen underströks att en stor drivkraft för att installera tex energilager och flexibilitet kommer från kunderna och att dagens regelverk snarare är ett hinder än ett incitament. Hans Kreisel poängterade också att det är en kostnad och en risk förknippad med att inte göra något, särskilt i en tid då förändringarna i omvärlden är stora. När publiken fick tycka till stod energilager högt upp på listan över de viktigaste lösningarna för att framtidssäkra näten (se bild), men även efterfrågeflexibilitet och digitalisering lyftes upp.

Målet med eftermiddagen var att försöka fokusera framåt och diskutera hur smarta tekniklösningar och affärsmodeller ska implementeras. Undertecknad presenterade preliminära resultat från en studie om hinder och drivkrafter för smarta elnätslösningar som Power Circle håller på att färdigställa under hösten. Sedan fick representanter från teknik- energi- och förnybartbransch ge sin syn på vad de behöver för att komma loss i arbetet med ny teknik, och Carl-Johan Wallnerström från EI pratade om vad som behöver förändras i lagstiftningen. Anders Fredriksson presenterade Energiföretagens vision för elnätet i framtiden: Uppkopplat, Adaptivt och Diversifierat.

I branschen och panelen rådde stor enighet om att mycket i regelverket behöver förändras för att ge incitament för nya, smarta tekniklösningar och affärsmodeller, men även andra hinder uppmärksammades när publiken fick rösta, tex kunskapsbrist, rädsla för att testa nya saker, och bristande samarbete (se bild nedan).

Seminariet var en del av en seminarieserie inom ramen för projektet Kunskapshöjande aktiviteter för nya nättekniker som drivs av Power Circle med delfinansiering från Energimyndigheten.

//Anna Wolf, Sakkunnig i Energisystem och Smarta Elnät

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.