Följ Power Circle

Blogg: Rekommendationer på lager!

Blogginlägg   •   Okt 08, 2014 10:09 CEST

Power Circle har nyligen gjort en studie om energilager i energisystemet till Samordningsrådet för smarta elnät. Våra slutsatser pekar på att energilager har oerhört stor potential att bidra till ett hållbart energisystem. Samtidigt diskuteras det mycket om var energilagren gör störst nytta, alla hinder som finns och möjligheten för nya affärsmodeller.

Utmaningarna finns i regelverken och begränsar främst energilager i distributionsnäten. De svenska regelverken tillåter elnätsföretag att äga energilager men de har väldigt begränsade möjligheter att använda det om det inte är för det allra nödvändigaste för elnätsverksamheten, det vill säga för att täcka nätförluster eller att tillfälligt ersätta utebliven el vid elavbrott. För att energilager framöver ska kunna tänkas bli en intressant affär som ger nätägaren större möjligheter behövs justeringar på ett par ställen i Ellagen göras. Vi har samtidigt exemplet Italien som gör undantag från dessa regler och tillåter både stamnätet och distributionsnäten att testa, äga och drifta sina egna energilager. Det ska bli intressant att se utfallen av dessa projekt och om Sverige kan lära av deras framgång eller misstag.

Men vad visar då vår studie? För det första är det mycket som tyder på att elektrokemiska lager är det som kommer gälla. Är det inte tack vare de årliga 20-procentiga kostnadssänkningarna så är det tack vare deras små omvandlingsförluster eller breda användningsområde. Värt att notera är dock att litiumjonbatterier inte har några skalfördelar, något som ligger till grund för våra rekommendationer.

För det andra är det mycket som pekar på att energilager på lokal nivå (dvs. hem eller fastighet) ger största nyttan. Detta dels på grund av att det inte finns några skalfördelar som motiverar storskaliga lager högt uppe i elnäten. En annan anledning är att en viktig nytta för energilager är att kapa effekttoppar, och de kapas bäst där lasten finns, dvs. hos slutanvändaren. Inte minst handlar det om vem som gör investeringen, därför är det intressant med ett alternativ där privatpersonen investerar. Vi kan med detta konstatera att begränsande regelverk för nätägare att äga energilager inte är ett hinder för att energilagring ska bli stort i Sverige. Huvudsaken är att det görs lönsamt och lätt för privatpersonen att investera och använda batteri i hemmen.

Vad föreslår vi då ska göras för att gynna energilager på ett bra sätt?

1) Gynna lågt effektuttag och självkonsumtion! Först då blir det intressant för privatpersonen att investera – och använda – sig av batterier i hemmet. Hur skulle då detta gå till? Jo, till exempel om man…

2) …inför effektbaserad prissättning för slutkunder!

3) Etablera Aggregator som en ny aktörsroll! Aggregatorrollen innebär en aktör som köper och säljer energi och/eller effekt från småkunder och deltar på elmarknaden. Kunderna kan vara både producenter av till exempel vindkraft eller solkraft eller kunder med flexibel last. Aggregatorn måste till exempel kunna agera direkt gentemot reglermarknaden och Svenska Kraftnät.

Sedan har vi även två rekommendationer gällande utveckling och testning av energilager, vilket är ett självklart inslag om Sverige ska lyckas bli ledande på Smart Grid-området:

4) Stimulera forskning, utveckling och demonstration av energilager!

5) Tillåt testområden! Med testområden menar vi att särskilda applikationsområden och geografiska områden kan undantas delar i regelverken för att möjliggöra storskaliga tester.

Här kan du läsa sammanfattningen eller ladda hem hela rapporten.

Författarna av studien är Bo Normark, Olle Johansson och Malin Hansson.


/Malin Hansson, projektledare Power Circle

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.