Följ Power Circle

Blogg: Kunskap skyndar på laddstationsetablering

Blogginlägg   •   Jun 15, 2015 10:26 CEST

Power Circle har under ett år drivit projektet Laddat för kunskap. Ett projekt som syftar till att sprida kunskap om laddinfrastruktur för att minska hindren för utbyggnaden av den. Projektet utmynnade i en kunskapsportal på nätet och ett antal broschyrer. Vid en utvärdering av projektet visade det sig att resultatet blev mycket mer användbart än vi hoppats på.

Enligt den senaste statistiken ökar antalet laddbara fordon i rask takt. I den bästa av världar skulle antalet laddstationer för publik laddning öka linjärt med de laddbara fordonen, men riktigt så är det inte. Avsaknaden av laddinfrastruktur ses som ett hot mot en fortsatt tillväxt av de laddbara fordonen. Att laddinfrastrukturen inte byggs ut i rask takt kan bero på ett antal saker, ett av dessa är brist på kunskap. Projektet ”Laddat för kunskap” syftade just till att ta fram och sprida kunskapen kring laddinfrastruktur genom bra och lättillgänglig information, anpassad för de aktörer som är instrumentella för utbyggnaden.

Resultatet blev hemsidan http://www.emobility.se som är en kunskapsdatabas för laddinfrastruktur. Här kan den intresserade läsa på om allt som rör laddning av elfordon. Här finns också steg-för-steg-guider för den som vill bygga laddinfrastruktur. Förutom hemsidan togs också ett antal broschyrer fram, med anpassad text för fem olika målgrupper: privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter, fastighetsägare och kommuner. Hittills har tusentals broschyrer delats ut och hemsidan har besökts av ännu fler personer.

För att mäta responsen från våra målgrupper gjorde vi en enkätundersökning med relevanta frågor kring broschyrerna och hemsidan. Resultatet visade sig mycket mer positivt än vi kunde tänka oss.

En av de frågor vi ställde i enkätundersökningen var: ”Har hemsidan eller broschyrerna bidragit till att ni börjat bygga fler laddstationer?”. Närmare 40 % svarar att de har börjat bygga laddstationer och att informationsmaterialet har hjälpt de på vägen. 30 % svarar att de är på gång att bygga laddstationer och tar hjälp av informationsmaterialet och resterande svarar att de inte är en aktör som etablerar laddstationer.

Svaren visar tydligt att det material vi tagit fram har kommit till användning för de aktörer som är avgörande för utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Sverige. Nu är det bara att hoppas på att KLOKT-stödet kommer igång snarast och leder till en snabbare takt av utbyggnad för ett fossiloberoende framtida Sverige!

Mazdak Haghanipour
Projektledare

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.