Följ Power Circle

Dags att lära av norrmännen i laddinfrastrukturfrågan

Nyhet   •   Aug 25, 2015 13:52 CEST

I över tjugofem år har norska elfordonsförare kört och laddat sina fordon på publika laddningsstationer runtom i landet. Detta innebär att de har en lång erfarenhet jämfört med Sverige inom ämnet. Denna erfarenhet är något som Sverige kan dra nytta och lärdom av genom projektet LINUS som nyligen fått finansiering via Energimyndigheten.

LINUS står för Laddinfrastruktur i Norge Ur ett Sverigeperspektiv, och precis som namnet antyder är syftet att studera hur laddinfrastruktur i Norge är uppbyggd och hur den används. I projektet, som leds av Power Circle, deltar även Viktoria Swedish ICT. Syftet är att kartlägga attityder, behov av laddning och beteende hos norska elfordonsförare. Det långsiktiga målet är att lära av de goda satsningar som utförts i Norge för att undvika de misstag och fällor som Norge eventuellt hamnat i.

Sverige kan ta lärdom av föregångslandet Norge för att undanröja eventuella barriärer vid introduktionen av laddbara fordon och vid etableringen av den publika laddinfrastrukturen för laddbara fordon, samt öka kunskapen och ge underlag för beslut kring investeringar hos de aktörer som är instrumentella för utbyggnaden av infrastrukturen, säger Mazdak Haghanipour, Projektledare för projektet LINUS.

I projektet ingår bland annat att logga de laddstationer som är uppkopplade för att kunna analysera insamlad data och på så sätt få en bättre förståelse för hur den publika laddinfrastrukturen används. Resultatet från detta projekt kan bidra med viktig input till framtida beslut kring styrmedelsinsatser som gynnar introduktionen av elfordon och tillhörande infrastruktur. Med hjälp av Norges erfarenheter kan Sverige lära sig vilka geografiska platser och vilka intressepunkter som är viktiga och betydande vid en utbyggnad av laddinfrastrukturen, vilket leder till att utbyggnaden av laddinfrastruktur för laddbara fordon i Sverige blir kostnads- och resurseffektiv.

Norge har sedan början av nittiotalet tydligt, genom sina satsningar, visat att landet ska bli världsledande på laddbara fordon. Idag finns över 66 000 registrerade elfordon i Norge, jämfört med Sveriges 12 000, enligt Power Circles statistikdatabas ELIS (Elbilen i Sverige). I Norge finns idag över 7 000 laddpunkter, att jämföra med Sveriges cirka 1 600. Under dessa tjugofem år har Norge hunnit skaffa sig en hel del erfarenheter och kunskap. Erfarenheter och kunskap som Sverige nu kan ha stor nytta av vid en storskalig introduktion av laddbara fordon. Genom nära samarbete med aktörer på den norska elfordonsmarknaden kommer projektet sprida deras kunskap och genom att studera norska elfordonsanvändares beteenden kommer man att kunna möta svenska elfordonsanvändares krav och önskemål i ett tidigare stadie.

För mer information om LINUS, kontakta:
Mazdak Haghanipour, Projektledare Power Circle AB, +46 (0)72 732 48 11
mazdak.haghanipour@powercircle.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.