Följ Power Circle

Inställning till omställning? – hur partierna ser på elfordon och laddteknik i valrörelsen 2018

Nyhet   •   Sep 04, 2018 11:04 CEST

Power Circle har gjort en genomgång av partiernas framträdanden i valrörelsen med koppling till e-mobilitet.

Partierna är överraskande överens när det gäller vissa aspekter av omställningen från fossila fordon och bränslen till eldrift och nollutsläppsteknik. Samtidigt är det slående hur överrumplad politiken är av elektrifieringsfrågan. 

Endast Centerpartiet har en talesperson som konsekvent tar frågorna om transportsektorns omställning. I de andra partierna är det ibland den näringspolitiska talespersonen som äger frågan om e-mobilitet och nästa gång hänvisas frågan till talesperson för infrastruktur, klimat, miljö eller energi. Tyvärr leder den politiskt låga profilen till att småfrågor ibland tillåts överglänsa de större politiska visionerna.

-Visst hade det varit uppfriskande med ställningstaganden kring potentialen. 10 % av nybilsförsäljningen är bilar med sladd. De nya tekniska lösningarna inom e-mobilitetsområdet är en möjlighet för hela energisystemet. Batterierna kan bidra med flexibilitet till befintlig infrastruktur för att avlasta vid förbrukningstoppar och vara en möjliggörare för omställningen till mer sol- och vindkraft. Säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobilitet på Power Circle.

Få partier nämner överhuvudtaget laddinfrastruktur eller elbilar i partiprogrammen. Uttalanden om teknisk inriktning saknas också och de få skrivningar som finns är väldigt allmänna. S skriver att de ”vill fortsätta de nuvarande satsningarna”. M ”vill investera 100 miljoner i infrastruktur för elektrifierade transporter och vätgas”. SD nämner inte laddteknik eller elbilar i partiprogrammet men har hörts säga att de också vill satsa 100 miljoner – explicit på snabbladdare och vätgas. Inget parti nämner någon ambition kopplad till HPC (nästa generation snabbladdning).

Den största enighet mellan partierna är att staten ska medverka till att laddinfrastruktur byggs ut. Moderaterna vill satsa ”teknikneutralt” och SD vill prioritera snabbladdare. Regeringen har ingen prislapp på sina satsningar i och med att det är inbakat i klimatklivets 2 miljarder. Centerpartiet säger sig vilja satsa ”3 miljarder mer än regeringen” och föreslår ett grönt skatteavdrag som ska kunna ges till både villa och brf som investerar. Miljöpartiet uttrycker i flera intervjuer en högre ambition än regeringskompromissen och är de enda som nämner satsningar på de som bor i hyreslägenhet. KD vill tillåta elladdning inom ramarna för kraven i ”Pumplagen”.

-Inom bidragssystemet Klimatklivet har 230 miljoner använts för att bygga laddinfrastruktur sedan 2015. Pengarna har gett drygt 14 000 laddpunkter i en blandning mellan publika och privata laddare med olika kapacitet. En satsning på 100 miljoner kan kanske tänkas ge 6.000 laddpunkter med samma fördelning. Siktar vi på snabbladdare ger pengarna - beroende på krav för motfinansiering – minst 200 snabbladdare. Sannolikt drygt det dubbla. Säger Daniel Kulin, Sakkunnig e-mobilitet, Power Circle.

I genomgången som gjorts noteras att alliansens partier pratar mer om vätgas och att utöka tester med elvägar (L, C, KD) eller att ”elektrifiera de stora vägarna” (M). Regeringen (S, MP och V) ”vill fortsätta nuvarande satsningar på elvägar”.

Frågan om acceptans för användning av fossila bränslen blottar de största skillnaderna. Dagens lagstiftning ”Bränslebytet” bestämmer skatter och kvoter för inblandning av biobränsle i det fordonsbränsle som köps på pump. Bränslebytets kvoter innebär 50 % bio i tanken till år 2030. Moderaterna stöder gällande mål om koldioxidfri fordonsflotta och reduktionsplikt i fordonsbränsle - "lagen om inblandning av biodrivmedel". V vill se ett förbud mot nya fossildrivna bilar redan 2025. MP vill ha försäljningsstopp av fossila bränslen 2030. För de andra partierna har vi inte hittat något ställningstagande.

I intervjuer och utfrågningar har flera partier efterfrågat en ”Elektrifieringsstrategi”. C, MP och KD nämner det explicit och mellan raderna verkar det stå på många partiers önskelista för kommande mandatperiod.

-På Power Circle välkomnar vi givetvis en elektrifieringsstrategi. Vi räknar med att Elektrifieringen av transporter får betydligt större påverkan på energisystemet än på transportsystemet. Power Circle är med sina partnerföretag en av de mest kunskapstunga organisationerna inom elfordon, laddinfrastruktur och smarta elnät. Vi står gärna till den kommande regeringens förfogande för rådgivning samt andra uppgifter inom området säger Olle Johansson, VD Power Circle.

I princip alla partier vill att staten ska styra medborgarens val av bil. Moderaterna och Socialdemokraterna står bakom det nu gällande Bonus-Malus systemet tillsammans med MP, V och KD som i stöder förslaget men önskar smärre modifikationer. C vill spänna bågen något hårdare och fortsätta sikta på nybilsköparen. Just C vill som ensamt parti i Alliansen se en rätt kraftig höjning av bonusen upp till 100 tkr. De framhåller ibland att utbetalningen ska komma direkt men har också dryftat att sista utbetalningen skulle kunna komma många år efter köp för att motverka export av elfordon. L och SD sticker ut ur partiskaran genom att inte önska några premier alls till nybilsköpare. L vill istället styra konsumenten genom att justera förmånsvärdet.

De flesta partier förespråkar det nya lokala mandatet att bestämma specialregler för miljözoner, parkeringar, vägtullar och kollektivtrafikkörfält. Alla partier utom M, SD och KD stöder generellt de omdiskuterade miljözonerna – även om socialdemokraterna visat viss tveksamhet sista tiden. V flirtar med komponentindustri och verkstäder och sticker ut med att vilja ha en konverteringspremie som uppgår till halva kostnaden för att konvertera en gammal bil till eldrift och får stöd av MP.

Slutsatser:

  • Premier till nybilsköpare blir mest troligt kvar!
    En majoritet av partierna (oavsett koalition) står bakom (tack vare M och S enighet).
  • Miljözonerna avgörs i kommuner och där är tolkningen av den nationella partiviljan inte lika viktig. Utsläppsförbud av olika snitt har dock brett politiskt stöd och verkar ha stöd i opinionen.
  • Alla partier vill på något sätt att staten ska satsa på laddinfrastruktur!
    Dock med något olika twist. En kommande ”elektrifieringsstrategi” är en möjlighet för en bred och långsiktig överenskommelse. Frågan är vilket av partierna som tar på sig att utforma den!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.