Följ Power Circle

Möt våra partners: Så ska Kalmar bli fossilbränslefritt år 2030

Nyhet   •   Dec 05, 2013 09:20 CET

Regionförbundet i Kalmar län, en av Power Circles partnerorganisationer, har som mål att hela länet ska vara fossilbränslefritt till år 2030. Med hjälp av kommuner och privata aktörer i regionen är man nu på god väg dit – det senaste av initiativen är en ny och snabbväxande elbilspool.

 Vi satte upp målet redan 2006, av två skäl. Det första är miljön så klart, och det andra är att bidra till hållbar, regional tillväxt och nya jobbmöjligheter. Att dessa två synsätt hela tiden samspelar och växelverkar är en viktig orsak till att vi kommit så långt, säger Carolina Gunnarsson, handläggare för hållbarhetsfrågor på Regionförbundet i Kalmar län.

Målet i sig handlar inte bara om att det offentliga Kalmar län ska vara fossilbränslefritt – det gäller hela det geografiska området och inkluderar såväl företag som hushåll. Helt fritt från till exempel olja kommer länet dock inte vara, och därför pratar man om nettosumman av all energi som används.

– Vi ska helt enkelt producera mer grön energi än länets totala energianvändning, inklusive el, uppvärmning och transporter. Så även om det kommer att finnas ett antal bensindrivna bilar kvar år 2030, så ska vi exportera mer grön el och bioenergi än vad de bilarna kräver.

65 procent grön energi

Redan är Kalmar län uppe i ungefär 65 procent förnybar energi, en siffra långt över landet i stort. En utmaning som finns kvar att tackla är transporterna. Tillsammans med andra regioner i sydöstra Sverige är man därför med i elbilsprojektet Green Charge, och i oktober lanserades elbilspoolen Delbil.

– Vi i regionförbundet ska inte ta åt oss äran här – Delbil har kommit till skott tack vare flera andra aktörer, såväl offentliga som privata, och det är ganska talande för vår framgång. Hela regionen ställer sig verkligen bakom målsättningen att bli fossilbränslefri.

Delbil är ett samarbete mellan Kalmar läns Museum, Kalmar energi, Kalmar kommun och elbilspoolsföretaget MoveAbout, världens första kommersiella satsning på elbilspooler. Även MoveAbout är ett av Power Circles partnerföretag. Tanken bakom Delbil är enkel.

– Ett företag leasar en elbil för sin egen verksamhet, men öppnar också upp för allmänheten att använda den. Som privatperson blir man medlem för drygt 100 kronor i månaden och kan sedan hyra en elbil när du behöver den. Att hyra bilen en hel helg kostar till exempel 499 kronor, och då tillkommer ju av naturliga skäl ingen kostnad för bensin, förklarar Carolina Gunnarsson.

Växande intresse

Åsa Dahlin, informatör på Kalmar Energi som varit en av initiativtagarna till Delbil, förklarar mer.

– Vi ser ett växande intresse för kollektivt ägande. Genom att vara medlem i en Elbilspool kan man använda bil när man behöver det, och slipper kostnaderna och ansvaret som följer med ett bilägande.

Delbil har bara varit igång i några månader och snart står fem bilar redo runt om i Kalmar. Möjligheten finns också på att sprida Delbil till andra tätorter i länet som Oskarshamn och Nybro.

– Delar av vårt län är ganska glesbefolkat och då kan elbilar och andra alternativa fordonsbränslen göra en rejäl skillnad i hur mycket fossilt bränsle vi som län använder. Intresset från allmänheten har dessutom varit stort, så initiativ som detta tar oss närmare och närmare vårt mål, säger Carolina Gunnarsson.

Läs mer!

Vill ni veta mer om satsningen, Delbil eller Power Circle, besök www.rfkl.se, http://www.kalmarenergi.se/delbil eller www.powercircle.org

Text: Gustaf Brickman

Om Power Circle

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksam inom områdena smarta nät, e-mobility och förnybar energi. Organisationen har ett 40-tal partnerföretag, som alla vill vara med och driva utvecklingen inom branschen framåt. Ett brett nätverk, engagerade partnerföretag och expertkunskaper inom våra områden samlas under parollen "Electricity for sustainable energy". Intresserar detta ditt företag? Välkommen att kontakta oss om partnerskap!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy