Följ Power Circle

Power Circle har lämnat remissvar på utredningen ”Fossilfrihet på väg”

Nyhet   •   Maj 22, 2014 09:56 CEST

Power Circle har nyligen lämnat sitt remissutlåtande till Näringsdepartementet avseende utredningen ”Fossilfrihet på väg” (SOU 2013:84). Utredningen genomfördes under 2012 och 2013 och slutredovisades till uppdragsgivaren i december förra året. I utlåtandet får utredningen både ris och ros.

- Det finns många bra förslag i utredningen och det är ett otroligt omfattande arbete som gjorts. Positivt är också att utredningen konkretiserar det tidigare så oprecisa målet om fossiloberoende. Tyvärr är utredningen inte tillräckligt skarp på flera områden. Det finns också stora inslag av linjära synsätt. Utveckling och introduktion av ny teknik är sällan linjärt, säger Olle Johansson, VD för Power Circle.

Remissvaret i korthet

Power Circle stödjer utredningens övergripande positiva syn på elektrifiering av fordon och el som drivmedel. Introduktion av el som fordonsbränsle och en på sikt storskalig användning även i andra fordon än spårbundna, är en grundförutsättning för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Elektrifiering innebär att betydliga utsläppsreduktioner möjliggörs parallellt med en mycket god energieffektivitet. Power Circle anser dock att utredningen konsekvent använder mycket försiktiga antaganden om exempelvis den tekniska utvecklingen på batteriområdet.

Power Circle stödjer utredningens förslag om införandet av ett beskattningssystem av karaktären bonus-malus, som bland annat har implementerats i Frankrike för flera år sedan. För att ge en accelererad stimulanseffekt bör modelleninte präglas av synsättet att varje gram koldioxid ska värderas lika. Systemet bör införas skyndsamt. Det behöver också inom kort komma besked om supermiljöbilspremien, som sannolikt tar slut innan årsskiftet.

Förslaget om investeringsstöd för laddinfrastruktur för normalladdning är bra, och Power Circle stödjer detta till fullo. Det bör dock ställas tydliga krav på den infrastruktur som byggs, bl.a att standarden mod 3 typ 2 ska användas samt att alla publika laddstationer registreras i en nationell databas för laddinfrastruktur.

Utredningen lyckas inte komma med konkreta förslag om hur utbyggnad av snabbladdningsinfrastruktur ska stödjas, utan föreslår vidare utredningar. Power Circle anser att ett investeringsstöd behövs, och att vidare utredning är överflödigt.

Läs hela remissvaret på Power Circles hemsida.

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB

+46 (0)70-791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.