Följ Power Circle

Power Circle om bonus-malus

Nyhet   •   Aug 15, 2016 09:57 CEST

Power Circle, som arbetat med elektrifiering av fordon samt laddinfrastruktur sedan 2008 och är landets ledande expertorganisation inom området, har lämnat remissvar på betänkandet ”Ett bonus-malus-system för lätta fordon”. Power Circle samlar ett stort antal organisationer med verksamhet inom området.

I slutet av 2013 fanns totalt 3 222 laddbara bilar i Sverige, vilket under de gångna 30 månaderna ökat till att i slutet av juli 2016 vara 23 446 stycken. Tillväxttakten de senaste åren har i genomsnitt varit ca 100 % om året. Detta kan till stor del förklaras med införandet av supermiljöbilspremien, men av stor vikt har också utbyggnaden av laddinfrastruktur och ett kraftigt ökat modellutbud sannolikt varit. Under kommande tre år kommer laddinfrastrukturen att växa explosionsartat samtidigt som ytterligare ett 70-tal laddbara bilmodeller blir tillgängliga.

För att accelerera denna positiva utveckling och nå målet om 70 procentsreduktion av koldioxidutsläppen från inrikes transporter är ett kraftfullt och väl utformat bonus-malus-system avgörande. Utredarens förslag har potential att bli ett sådant system, men kräver väsentliga ändringar.

Power Circles kommentarer om betänkandet är i korthet:

  • Det måste finnas ett tydligt mål för systemet med en förväntad bana för uppfyllelse. Målet kan lämpligen utformas som kvantifierade mål för marknadsandelar för fordon med låga utsläpp. Malusdelen kan succesivt anpassas för att säkerställa måluppfyllelse.
  • Power Circle har länge efterlyst ett svenskt bonus-malus-system för lätta fordon och är fortsatt positiva till ett sådant system.
  • Systemet bör träda i kraft 1/1 2017. Skulle detta ej vara möjligt vill Power Circle understryka att bonus-delen bör gälla från 1/1 2017, för att bibehålla den positiva utvecklingen av supermiljöbilar, med ett införande av malus-delen så snart som möjligt därefter.
  • Systemet måste vara enkelt att förstå. Power Circle föreslår därför obligatorisk märkning av bilar, exempelvis A-G.
  • Power Circle finner bonus-delen av systemet vara tillfyllest, men ser det som en nödvändighet att malus-delen skärps.
  • Bonus-malussystemet bör utformas på ett sådant sätt att det även påverkar andrahandsmarknaden, d.v.s. malus bör tas ut under en 5-årsperiod baserat på att andrahandsmarknaden i huvudsak uppstår bortom den i utredningen föreslagna 3-årsgränsen.
  • Systemet bör ej ta hänsyn till fordonets vikt utan endast utsläpp av koldioxid, well-to-wheel snarare än certifieringsvärden för att gynna även andra förnybara bränslen.
  • Utvecklingstakten på området fossilfria lätta transporter, inte minst inom elektrifiering, är enormt hög. Av denna anledning bör systemet ha regelbundna kontrollstationer där bonus och malus justeras utifrån utfall och prognos om måluppfyllelse.

Remissvar på betänkandet lämnades till Finansdepartementet den 15/8 2016. Power Circles remissvar finns att läsa i sin helhet här.

Om Power Circle;

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, konsulter, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom e-mobility, smarta nät och energilager samt förnybar energi. 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46 (0)70-791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://press.powercircle.org/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.