Följ Power Circle

Enoro nytt partnerföretag i Power Circle

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 11:14 CEST

Enoro AB har nyligen anslutit sig som partnerföretag i Power Circle.

- Enoro är ett välkommet tillskott, som ytterligare breddar partnerskaran. Deras kompetens och produkter inom hantering av energirelaterad data, exempelvis mätvärden från elmätare, är en viktig byggsten för att utnyttja smartare teknik i elnätet. IT blir viktigare och viktigare, varför det känns helt rätt att Enoro blir det första renodlade mjukvaruföretaget i Power Circle, säger Olle Johansson, VD för Power Circle.

- Med vår nordiska hemmamarknad som bas levererar vi nu ledande IT-system och kringliggande tjänster som stöder hela ”meter to cash” processen till hela Europa. Den nordiska marknaden är en innovativ och avancerade marknad där utvecklingen mot smartare elnät börjar ta fart. I nära samarbete med våra kunder och branschens intresseorganisationer vill vi bidra till en hållbar energimarknad. Av den anledningen ser vi det som ett naturligt och självklart steg att bli ett partnerföretag till Power Circle, säger Patrik Nilsson, VD för Enoro Sverige.

Om Enoro;

Enoro Sverige erbjuder ett komplett utbud av systemlösningar för energibolag inom området ”meter to cash” och smarta elnät. Enoro’s IT-system är väl beprövade lösningar för verksamheter inom el, fjärrvärme, gas och vatten. Enoro’s IT-lösningar passar alla aktörer på marknaden, nätbolag, elleverantörer, balansansvariga samt nationella och regionala s.k. ”hubbar”. Över 400 energibolag i nio länder använder idag Enoro’s IT-system.

Om Power Circle;

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, konsulter, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom e-mobility, smarta nät och energilager samt förnybar energi.

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46 (0)70-791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

Patrik Nilsson, VD Enoro Sverige, +46 (0)76-628 56 00, patrik.nilsson@enoro.com

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksamma inom områdena smarta nät, e-mobility och förnybar energi. Organisationen har ett 40-tal partnerföretag, som alla vill vara med och driva utvecklingen inom branschen framåt. Ett brett nätverk, engagerade partnerföretag och expertkunskaper inom våra områden samlas under parollen "Electricity for sustainable energy". Intresserar detta ditt företag? Välkommen att kontakta oss om partnerskap!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera