Följ Power Circle

Laddbara fordonen inleder försiktigt

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2015 15:20 CET

Under januari ökade antalet laddbara fordon i Sverige med 312 stycken, vilket kan jämföras med samma månad föregående år då ökningen var 139 fordon. Det totala beståndet uppgick i slutet av januari till 8 365 fordon, fördelat på 5 139 laddhybrider, 2 223 eldrivna personbilar, 855 eldrivna lätta lastbilar samt 148 eldrivna fyrhjuliga mc.

www.elbilsstatistik.se finns ytterligare information om det laddbara beståndet, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

Beståndsökningen för januari är den lägsta på 11 månader, och är en bra bit under genomsnittet för 2014. Föregående år ökade beståndet av laddbara fordon med i genomsnitt 392 fordon per månad. Den låga beståndsökningen kan till viss del förklaras med den osäkerhet kring supermiljöbilspremien som präglade slutet av 2014. Tills vidare är dock osäkerheten borta. Det finns medel anslagna till 5 375 fordon, men det är inklusive ca 1 000 fordon som såldes 2014 och som erhåller premien retroaktivt.

- Osäkerheten har satt tydligt avtryck, förhoppningsvis hanteras detta bättre nästa gång. Nu blickar vi framåt och hoppas att de 75 mkr som anslagits för laddinfrastruktur snabbt blir tillgängliga. Med bättre laddinfrastruktur, fler laddbara modeller på marknaden och ökande kunskap om laddbara fordon kan 2015 bli ett riktigt bra år för el som fordonsbränsle, säger Olle Johansson, VD Power Circle.

Laddhybrider, främst Mitsubishi Outlander, fortsätter att dominera beståndsökningarna. Sammantaget är 61 procent av de laddbara fordonen i Sverige laddhybrider. De flesta laddbara fordonen ägs av juridiska personer (83 procent), vilket är en trend som håller i sig.

De vanligaste elbilarna i Sverige är Nissan Leaf (821 st) och Renault Kangoo (722 st). Bland laddhybriderna är Mitsubishi Outlander (2 457 st) och Volvo V60 (1 167 st) vanligast.

Från och med 2015-01-01 inkluderas fordon i statistiken som Transportstyrelsen tidigare exkluderat p.g.a reklamspärr. Detta berör 125 fordon.

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografisk data för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB

+46 (0)70-791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

För engångsutdrag eller abonnemang på ELIS, kontakta;

Malin Hansson, Projektledare Power Circle AB

+46 (0)70-280 31 61, malin.hansson@powercircle.org

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksamma inom områdena smarta nät, e-mobility och förnybar energi. Organisationen har ett 40-tal partnerföretag, som alla vill vara med och driva utvecklingen inom branschen framåt. Ett brett nätverk, engagerade partnerföretag och expertkunskaper inom våra områden samlas under parollen "Electricity for sustainable energy". Intresserar detta ditt företag? Välkommen att kontakta oss om partnerskap!

Kommentarer (4)

  Enligt bilsweden.se så ökade antalet med 299 stycken, vilka siffror stämmer?

  - viktor - 2015-02-04 15:36 CET

  Viktor, bra fråga! BilSweden redovisar hur många bilar som nyregistrerades i januari. Vi redovisar hur mycket beståndet ökade under månaden. Båda siffrorna är korrekta, men har olika innebörd. Vår siffra omfattar eldrivna personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga MC i trafik, och tar hänsyn till privat import och export.

  - Olle Johansson - 2015-02-04 17:08 CET

  Det hade varit en sak om ni tog med fler fordon men det som fick mig att fundera mest över var att i så fall så har det nyregistrerats 29 Tesla Model S men beståndet har ökat med 38 stycken och det är inte enda modellen som skiljer. Kan det vara att bilar har tagits in men inte ställts på pga osäkerheten kring supermiljöbilspremien?

  - viktor - 2015-02-04 17:18 CET

  Så kan det mycket väl vara. Vi såg ett uppsving i antalet påställda fordon de sista två dagarna i december (direkt efter decemberuppgörelsen och SMBP) och det är rimligt att detta till viss del fortsatte även i början av januari. Från årsskiftet gör vi dock en justering av statistiken, som ger avtryck på modellnivå, då vi numera får information från Transportstyrelsen även om fordon vars ägare begärt att de ska reklamspärras. Så just denna månad finns två förklaringar.

  - Olle Johansson - 2015-02-04 21:54 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://press.powercircle.org/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.