Följ Power Circle

Power Circle får kunskapsroll inom smarta elnät

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2014 13:56 CEST

Vad är smarta elnät? Det ska Power Circle snart se till att både elnätsägare och allmänheten får mer kunskap om i ett nystartat projekt. Power Circle har blivit beviljade medel av Energimyndigheten för att utföra projektet.

En utredning som Power Circle har utfört visar att bara en tredjedel av lokalnätsägarna i södra Sverige känner till de viktigaste teknikerna för smarta elnät. Det nystartade projektet syftar till att stilla det informationsbehov som finns hos nätägarna. Många nätägare har visat intresse kring smarta elnät och förhoppningen är därför att uppslutningen på smarta elnäts-forumen blir hög. Svensk Energi, ABB och KTH kommer att delta i projektet.

Projektet ska även göra en insats för att utbilda allmänheten kring elsystemet och hur smarta elnät påverkar privatpersonen samt vad privatpersonen själv kan göra för att bidra till det nya elsamhället.

-  Jag ser fram emot att anta den stora utmaning det innebär att anpassa budskapet till att bli spännande och undvika det svårbegripliga som ofta förknippas med el och elnät, säger Malin Hansson projektledare för Power Circles nya projekt.

Projektet startar i mitten på augusti men Power Circle välkomnar redan nu intresserade att ta kontakt med projektledare Malin Hansson.

För mer information, kontakta;

Malin Hansson, projektledare Power Circle AB

+46 (0)70-280 31 61, malin.hansson@powercircle.org

Om Power Circle;

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksam inom områdena smarta nät, e-mobility och förnybar energi. Organisationen har ett 40-tal partnerföretag, som alla vill vara med och driva utvecklingen inom branschen framåt. Ett brett nätverk, engagerade partnerföretag och expertkunskaper inom våra områden samlas under parollen "Electricity for sustainable energy". Intresserar detta ditt företag? Välkommen att kontakta oss om partnerskap!


Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksamma inom områdena smarta nät, e-mobility och förnybar energi. Organisationen har ett 40-tal partnerföretag, som alla vill vara med och driva utvecklingen inom branschen framåt. Ett brett nätverk, engagerade partnerföretag och expertkunskaper inom våra områden samlas under parollen "Electricity for sustainable energy". Intresserar detta ditt företag? Välkommen att kontakta oss om partnerskap!


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera