Följ Power Circle

Power Circle i dialogmöte om laddinfrastruktur

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2015 12:45 CEST

Miljöminister Åsa Romson och energiminister Ibrahim Baylan bjöd på fredagen in bland andra Power Circles VD Olle Johansson till dialogmöte för att samla in synpunkter kring utvecklingen av laddinfrastrukturen i Sverige. Power Circles viktigaste budskap i samtalet var att långsiktighet och ett samlat grepp kring stöd för både elfordon och laddinfrastruktur är av högsta vikt.

Dialogmötet var ett mycket bra initiativ från ministrarnas sida, och jag hoppas att de tagit till sig av de synpunkter som framfördes. Jag uppfattade att det finns goda ambitioner, men jag är tveksam till om exempelvis KLOKT-stödet ger önskad effekt. Jag hade hellre sett mindre pengar i ett riktat investeringsstöd, än mer pengar i ett brett stöd till i första hand kommuner, summerar Olle Johansson, VD Power Circle, efter mötet.

I korthet lyfte Power Circle fram följande viktiga punkter;

Nationell samordnare

En nationell samordnare bör få i uppdrag att koordinera och följa upp utbyggnaden, samt ansvara för en nationell databas för publik laddinfrastruktur, där publika laddstationer som fått stöd måste registreras. Detta möjliggör bra konsumentupplysning samt statistik om den svenska laddinfrastrukturen, något som senare ska rapporteras till EU-kommissionen. Power Circle har redan påbörjat arbetet med en nationell databas, och står till förfogande för ett uppdrag om nationell samordning.

Stöd till elfordon

Supermiljöbilspremien kommer enligt Power Circles prognoser att ta slut i början av hösten 2015. Detta skapar en osäkerhet i branschen som inte får upprepas från förra året. Därför är viktigt att regeringen inom kort kommer med besked om premien samt om den reduktion av förmånsvärdet som idag finns.

Investeringsstöd till laddinfrastruktur

I vårbudgeten meddelades att det riktade stödet för laddinfrastruktur kommer att ingå i det så kallade KLOKT-stödet. Power Circles budskap här är att de 75 miljonerna per år som tidigare anslagits bör anses som en lägsta ambitionsnivå inom KLOKT. Viktigast är en snabb utbyggnad av destinationsladdare (d.v.s publika normalladdare) samt att stimulera laddmöjlighet i bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter samt på arbetsplatser. Stödet bör göras tillgängligt för alla aktörer, inte bara kommuner och regioner.

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB

+46 (0)70-791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksamma inom områdena smarta nät, e-mobility och förnybar energi. Organisationen har ett 40-tal partnerföretag, som alla vill vara med och driva utvecklingen inom branschen framåt. Ett brett nätverk, engagerade partnerföretag och expertkunskaper inom våra områden samlas under parollen "Electricity for sustainable energy". Intresserar detta ditt företag? Välkommen att kontakta oss om partnerskap!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://press.powercircle.org/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.