Följ Power Circle

Regeringen satsar på laddinfrastruktur

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2015 06:58 CEST

Regeringen, med miljöminister Åsa Romson i spetsen, har under helgen annonserat att Energimyndigheten får i uppdrag att vara nationell samordnare för den kommande utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon. Ett välkommet initiativ anser Power Circle.

I den statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg”, som överlämnades till föregående regering i slutet av 2013, var ett av de mest konkreta förslagen att utse en nationell samordnare för laddinfrastruktur. Två år senare blir förslaget verklighet när regeringen nu ger Energimyndigheten detta uppdrag.

- Ett mycket bra och efterlängtat initiativ från politiken. Att Energimyndigheten får detta uppdrag från regeringen markerar startpunkten för en nationell satsning på infrastruktur för de klimatbästa bilarna, och sänder en tydlig signal att detta är ett prioriterat område. Detta samordnande uppdrag är viktigt för att bidra till snabb och effektiv utbyggnad i hela landet, samt skapa struktur för insamling av statistik och konsumentupplysning, säger Olle Johansson, VD Power Circle.

Försäljningen av laddbara fordon har tagit fart, tyvärr har utbyggnaden av laddinfrastruktur inte hängt med.

Den nationella samordnaren kommer att ha flera viktiga uppgifter. Power Circle anser att tre viktiga områden bör prioriteras:

  • Bidra till att en rimlig del av det nyligen beslutade stödet för lokala klimatinvesteringar riktas mot laddinfrastruktur och bidra till att utbyggnaden sker snabbt, effektivt och i linje med EU:s direktiv om infrastruktur för förnybara bränslen.
  • Följa och utvärdera hur stödet utnyttjas och fungerar, och i samråd med branschen föreslå förbättringar och undanröja potentiella hinder för utbyggnaden.
  • Underlätta för bra konsumentinformation genom en nationell databas för laddinfrastruktur som möjliggör för marknadens aktörer att utveckla bra tjänster för elbilister.

Stödet för lokala klimatinvesteringar omfattar 1,9 miljarder under de kommande fyra åren. Det finns inget kvantifierat mål för hur många laddstationer som ska byggas, men i EU:s direktiv på området framkommer att en laddstation per tio laddbara fordon är en lämplig nivå. Detta innebär att Sverige redan idag bör ha drygt 1 000 publika laddstationer, och att så många som 5 000-8 000 publika laddstationer kan behövas fram till 2018.

Power Circle är en av de mest kunskapstunga organisationerna inom elfordon och laddinfrastruktur och står till förfogande för rådgivning samt andra uppgifter inom området.

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46 (0)70-791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, konsulter, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom e-mobility, smarta nät och energilager samt förnybar energi. Välkommen att kontakta oss om partnerskap!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy