Följ Power Circle

Vad kan din kompis om el?

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2015 11:12 CEST

Idag lanserar Power Circle en film om elkunden för elkunden. Filmen förklarar elkundens viktiga roll i ett smart elsystem. Det smarta hemmet är en av flera viktiga komponenter för att möjliggöra ett smart elnät där mer förnybar elproduktion kan integreras.

Power Circle vill med filmen bidra till en högre kunskapsnivå hos elkunderna när det kommer till elsystemet och kundens påverkan på det smarta hemmet. Förhoppningen är att filmen ska ge kunden förståelse om hur det smarta hemmet bidrar till ett smartare elnät, vilket i sin tur möjliggör för mer förnybar energi. Den smarta elkunden kan med ny och lättanvänd teknik utveckla sin elanvändning så att det matchar bättre med till exempel vindkraftverkens eller solcellernas produktion.

Det finns mycket som pekar på att kunskapen om el hos elkunderna har minst sagt stor potential att utvecklas. El är i nuläget inget som berör privatpersonen, det ska bara funka och möjliggöra för vanliga basala behov såsom att laga mat, kunna se på TV, tvätta och diska. Därför är det en stor utmaning att kommunicera kring el;

  • I Elforsks ELAN-projekt konstaterades det att ingen av projektets intervjupersoner kände till begreppet ”1 kWh”.
  • Enligt en professor i media och kommunikation så kommunicerade energibolagen alldeles för mycket inför installationen av smarta elmätare. På grund av kundernas ointresse nåddes de knappt av informationen, trots att energibolagen tog kommunikationen på allvar och gjorde en ordentlig insats kring detta.
  • Enligt andra studier är det enbart vid elavbrott och höga priser på el som kunden överhuvudtaget märker av produkten el.
  • Mer än 40 % respondenterna i en undersökning av Umeå Universitet kan varken tänka sig dela med sig av data från sin elmätare eller styra sin last.

Med bakgrund i detta hoppas vi att Du visar denna för din kompis som inte tidigare visat intresse för sin livsnödvändiga el. Vi hoppas även att energibolag och andra i branschen ser detta som en film att använda sig av i kunskapshöjande ändamål.

Idag, fredag den 4 september, kl. 12:00 släpps filmen på Power Circles nya Youtube-kanal samt via Mynewsdesk. Välkommen att använda dig av filmen!

Filmen har gjorts i projektet ”KAN - Kunskapshöjande Aktiviteter kring nya Nättekniker”, som delfinansieras av Energimyndigheten.

För mer information, kontakta;

Malin Hansson, projektledare Power Circle AB

+46 (0)70-280 31 61, malin.hansson@powercircle.org

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksamma inom områdena smarta nät, e-mobility och förnybar energi. Organisationen har ett 40-tal partnerföretag, som alla vill vara med och driva utvecklingen inom branschen framåt. Ett brett nätverk, engagerade partnerföretag och expertkunskaper inom våra områden samlas under parollen "Electricity for sustainable energy". Intresserar detta ditt företag? Välkommen att kontakta oss om partnerskap!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://press.powercircle.org/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.