Tiwhmchskf1qqluzhprc
H7vef49dgeegmudxotjs

Blogg: En vecka med elbilen BMW i3 (del 4)

Blogginlägg   •   Sep 30, 2016 15:29 CEST

Följ vår nyanställda energiexpert som provkör elbil här på bloggen! Sista delen av fyra, i vilken hon spanar på vad som behövs för att elbilsrevolutionen ska komma igång på riktigt.

Qiqzib5xx1w8e3hf9dva
H7vef49dgeegmudxotjs

Blogg: En vecka med elbilen BMW i3 (del3)

Blogginlägg   •   Sep 29, 2016 15:53 CEST

Följ vår nyanställda energiexpert som provkör elbil här på bloggen! Del tre av fyra, i vilken hon inte får räckviddsångest samt frälser sin pappa.

W8zwinahb0at8vd5v3hc
H7vef49dgeegmudxotjs

Blogg: En vecka med elbilen BMW i3 (del 2)

Blogginlägg   •   Sep 28, 2016 17:39 CEST

Vår nyanställda energiexpert ska provköra elbil i en vecka. Följ hennes resa här på bloggen! Del två av fyra, i vilken hon inser att det inte är raketforskning precis att lära sig ladda bilen, samt är ute och finåker elbil med familjen

Wmlfwnlyvyrmrtdsnfg7
H7vef49dgeegmudxotjs

Blogg: en vecka med elbilen BMW i3 - dag 1

Blogginlägg   •   Sep 27, 2016 11:35 CEST

När vi fick chansen att låna en elbil till en elbilsturné under europeiska trafikantveckan uppstod en möjlighet till synergieffekter genom att låta en elbilsnosvis ge ett med ett nybörjarperspektiv på elbilskörandet. Följ vår nyanställda energiexpert som ska köra BMW i3 i en vecka här på bloggen! (del 1av 4)

I4bpforxhgmtenk5cpk3

CaCharge nytt partnerföretag i Power Circle

Nyheter   •   Sep 08, 2016 07:00 CEST

​Ytterligare ett innovativt företag med inriktning på laddinfrastruktur har blivit partnerföretag i Power Circle. Power Circle består av ett 40-tal partnerföretag och verkar för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten med flera.

Loo3l3yjmqwr0tgje8o5
Nvbn9chxgd8pxsseidli Poe7lvyzzlvealpoe1tn

23 351 laddbara bilar i Sverige

Nyheter   •   Sep 06, 2016 07:00 CEST

​Under augusti ökade beståndet av laddbara bilar i Sverige med 874 stycken, ungefär i linje med genomsnittet för året, men 84 % mer än motsvarande månad föregående år. Totalt finns det nu 23 351 laddbara bilar i Sverige.

Mbqgnm89u7uxjubau0g9
Nvbn9chxgd8pxsseidli

Små batterilager gör stor skillnad

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2016 07:00 CEST

​Enligt en ny studie som Power Circle genomfört tillsammans med Mälarenergi, Kraftringen och KIC InnoEnergy kan lokala energilager placerade i flerbostadshus göra stor skillnad för att reducera fastigheternas effektuttag från elnätet. Med snabbt sjunkande batteripriser kan investeringen vara lönsam, och bidra till ett smartare elnät.

Media no image
Nvbn9chxgd8pxsseidli H7vef49dgeegmudxotjs

Anna Wolf till Power Circle

Nyheter   •   Aug 25, 2016 12:20 CEST

Power Circle har anställt Anna Wolf som ny sakkunnig inom energisystem och smarta elnät.

Power Circles kansli i Stockholm förstärks från slutet av augusti med Anna Wolf. Anna är doktor i energisystem och kommer senast från en tjänst som sakkunnig inom energifrågor på Naturskyddsföreningen och har också tidigare arbetat på Vattenfall.

- Jag är mycket nöjd med att kunna förstärka organisationen med en så kompetent och erfaren person som Anna. Hennes sakkunskap inom energiområdet och erfarenhet av påverkans- och kommunikationsfrågor är av stort värde för oss. Anna blir en nyckelperson i vår strävan att driva relevanta framtidsfrågor inom energiområdet, med inriktning på bland annat smarta elnät och energilagring, säger Olle Johansson, VD för Power Circle.

Anna tillträder sin tjänst den 31/8.

Om Power Circle;

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, konsulter, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom e-mobility, smarta nät och energilager samt förnybar energi.

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD, +46 (0)70-791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

Anna Wolf, Sakkunnig Energisystem & Smarta elnät, +46 (0)70-954 00 02, anna.wolf@powercircle.org

Power Circle har anställt Anna Wolf som ny sakkunnig inom energisystem och smarta elnät. Anna är doktor i energisystem och kommer senast från en tjänst som sakkunnig inom energifrågor på Naturskyddsföreningen och har också tidigare arbetat på Vattenfall.

Läs vidare »
Media no image
Nvbn9chxgd8pxsseidli

Power Circle om bonus-malus

Nyheter   •   Aug 15, 2016 09:57 CEST

Power Circle, som arbetat med elektrifiering av fordon samt laddinfrastruktur sedan 2008 och är landets ledande expertorganisation inom området, har lämnat remissvar på betänkandet ”Ett bonus-malus-system för lätta fordon”. Power Circle samlar ett stort antal organisationer med verksamhet inom området.

I slutet av 2013 fanns totalt 3 222 laddbara bilar i Sverige, vilket under de gångna 30 månaderna ökat till att i slutet av juli 2016 vara 23 446 stycken. Tillväxttakten de senaste åren har i genomsnitt varit ca 100 % om året. Detta kan till stor del förklaras med införandet av supermiljöbilspremien, men av stor vikt har också utbyggnaden av laddinfrastruktur och ett kraftigt ökat modellutbud sannolikt varit. Under kommande tre år kommer laddinfrastrukturen att växa explosionsartat samtidigt som ytterligare ett 70-tal laddbara bilmodeller blir tillgängliga.

För att accelerera denna positiva utveckling och nå målet om 70 procentsreduktion av koldioxidutsläppen från inrikes transporter är ett kraftfullt och väl utformat bonus-malus-system avgörande. Utredarens förslag har potential att bli ett sådant system, men kräver väsentliga ändringar.

Power Circles kommentarer om betänkandet är i korthet:

 • Det måste finnas ett tydligt mål för systemet med en förväntad bana för uppfyllelse. Målet kan lämpligen utformas som kvantifierade mål för marknadsandelar för fordon med låga utsläpp. Malusdelen kan succesivt anpassas för att säkerställa måluppfyllelse.
 • Power Circle har länge efterlyst ett svenskt bonus-malus-system för lätta fordon och är fortsatt positiva till ett sådant system.
 • Systemet bör träda i kraft 1/1 2017. Skulle detta ej vara möjligt vill Power Circle understryka att bonus-delen bör gälla från 1/1 2017, för att bibehålla den positiva utvecklingen av supermiljöbilar, med ett införande av malus-delen så snart som möjligt därefter.
 • Systemet måste vara enkelt att förstå. Power Circle föreslår därför obligatorisk märkning av bilar, exempelvis A-G.
 • Power Circle finner bonus-delen av systemet vara tillfyllest, men ser det som en nödvändighet att malus-delen skärps.
 • Bonus-malussystemet bör utformas på ett sådant sätt att det även påverkar andrahandsmarknaden, d.v.s. malus bör tas ut under en 5-årsperiod baserat på att andrahandsmarknaden i huvudsak uppstår bortom den i utredningen föreslagna 3-årsgränsen.
 • Systemet bör ej ta hänsyn till fordonets vikt utan endast utsläpp av koldioxid, well-to-wheel snarare än certifieringsvärden för att gynna även andra förnybara bränslen.
 • Utvecklingstakten på området fossilfria lätta transporter, inte minst inom elektrifiering, är enormt hög. Av denna anledning bör systemet ha regelbundna kontrollstationer där bonus och malus justeras utifrån utfall och prognos om måluppfyllelse.

Remissvar på betänkandet lämnades till Finansdepartementet den 15/8 2016. Power Circles remissvar finns att läsa i sin helhet här.

Om Power Circle;

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, konsulter, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom e-mobility, smarta nät och energilager samt förnybar energi. 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46 (0)70-791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

Power Circle, som arbetat med elektrifiering av fordon samt laddinfrastruktur sedan 2008 och är landets ledande expertorganisation inom området, har lämnat remissvar på betänkandet ”Ett bonus-malus-system för lätta fordon”. Power Circle samlar ett stort antal organisationer med verksamhet inom området.

Läs vidare »
Kwfj9lf2b0bwgmb2fqr0
Nvbn9chxgd8pxsseidli Poe7lvyzzlvealpoe1tn

Sverige tvåa i världen på laddbara bilar

Nyheter   •   Aug 08, 2016 09:54 CEST

​Nybilsförsäljningen i Sverige går bättre än någonsin och det gäller inte minst supermiljöbilarna som står för över 4 % av nybilsförsäljningen. Den siffran placerar Sverige på andra plats i världen, efter Norge.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Olle är sedan 2013 VD för Power Circle, och har arbetat för Power Circle i snart sex år. Olle är civilingenjör i... Visa mer

Om Power Circle AB

Framtidsfrågor för el och energi - Elkraftbranschens intresseorganisation

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksamma inom områdena smarta nät, e-mobility och förnybar energi. Organisationen har ett 40-tal partnerföretag, som alla vill vara med och driva utvecklingen inom branschen framåt. Ett brett nätverk, engagerade partnerföretag och expertkunskaper inom våra områden samlas under parollen "Electricity for sustainable energy". Intresserar detta ditt företag? Välkommen att kontakta oss om partnerskap!

Adress

 • Power Circle AB
 • Box 5073
 • SE-102 42 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida