Media no image
Nvbn9chxgd8pxsseidli H7vef49dgeegmudxotjs

Anna Wolf till Power Circle

Nyheter   •   Aug 25, 2016 12:20 CEST

Power Circle har anställt Anna Wolf som ny sakkunnig inom energisystem och smarta elnät.

Power Circles kansli i Stockholm förstärks från slutet av augusti med Anna Wolf. Anna är doktor i energisystem och kommer senast från en tjänst som sakkunnig inom energifrågor på Naturskyddsföreningen och har också tidigare arbetat på Vattenfall.

- Jag är mycket nöjd med att kunna förstärka organisationen med en så kompetent och erfaren person som Anna. Hennes sakkunskap inom energiområdet och erfarenhet av påverkans- och kommunikationsfrågor är av stort värde för oss. Anna blir en nyckelperson i vår strävan att driva relevanta framtidsfrågor inom energiområdet, med inriktning på bland annat smarta elnät och energilagring, säger Olle Johansson, VD för Power Circle.

Anna tillträder sin tjänst den 31/8.

Om Power Circle;

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, konsulter, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom e-mobility, smarta nät och energilager samt förnybar energi.

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD, +46 (0)70-791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

Anna Wolf, Sakkunnig Energisystem & Smarta elnät, +46 (0)70-954 00 02, anna.wolf@powercircle.org

Power Circle har anställt Anna Wolf som ny sakkunnig inom energisystem och smarta elnät. Anna är doktor i energisystem och kommer senast från en tjänst som sakkunnig inom energifrågor på Naturskyddsföreningen och har också tidigare arbetat på Vattenfall.

Läs vidare »
Media no image
Nvbn9chxgd8pxsseidli

Power Circle om bonus-malus

Nyheter   •   Aug 15, 2016 09:57 CEST

Power Circle, som arbetat med elektrifiering av fordon samt laddinfrastruktur sedan 2008 och är landets ledande expertorganisation inom området, har lämnat remissvar på betänkandet ”Ett bonus-malus-system för lätta fordon”. Power Circle samlar ett stort antal organisationer med verksamhet inom området.

I slutet av 2013 fanns totalt 3 222 laddbara bilar i Sverige, vilket under de gångna 30 månaderna ökat till att i slutet av juli 2016 vara 23 446 stycken. Tillväxttakten de senaste åren har i genomsnitt varit ca 100 % om året. Detta kan till stor del förklaras med införandet av supermiljöbilspremien, men av stor vikt har också utbyggnaden av laddinfrastruktur och ett kraftigt ökat modellutbud sannolikt varit. Under kommande tre år kommer laddinfrastrukturen att växa explosionsartat samtidigt som ytterligare ett 70-tal laddbara bilmodeller blir tillgängliga.

För att accelerera denna positiva utveckling och nå målet om 70 procentsreduktion av koldioxidutsläppen från inrikes transporter är ett kraftfullt och väl utformat bonus-malus-system avgörande. Utredarens förslag har potential att bli ett sådant system, men kräver väsentliga ändringar.

Power Circles kommentarer om betänkandet är i korthet:

 • Det måste finnas ett tydligt mål för systemet med en förväntad bana för uppfyllelse. Målet kan lämpligen utformas som kvantifierade mål för marknadsandelar för fordon med låga utsläpp. Malusdelen kan succesivt anpassas för att säkerställa måluppfyllelse.
 • Power Circle har länge efterlyst ett svenskt bonus-malus-system för lätta fordon och är fortsatt positiva till ett sådant system.
 • Systemet bör träda i kraft 1/1 2017. Skulle detta ej vara möjligt vill Power Circle understryka att bonus-delen bör gälla från 1/1 2017, för att bibehålla den positiva utvecklingen av supermiljöbilar, med ett införande av malus-delen så snart som möjligt därefter.
 • Systemet måste vara enkelt att förstå. Power Circle föreslår därför obligatorisk märkning av bilar, exempelvis A-G.
 • Power Circle finner bonus-delen av systemet vara tillfyllest, men ser det som en nödvändighet att malus-delen skärps.
 • Bonus-malussystemet bör utformas på ett sådant sätt att det även påverkar andrahandsmarknaden, d.v.s. malus bör tas ut under en 5-årsperiod baserat på att andrahandsmarknaden i huvudsak uppstår bortom den i utredningen föreslagna 3-årsgränsen.
 • Systemet bör ej ta hänsyn till fordonets vikt utan endast utsläpp av koldioxid, well-to-wheel snarare än certifieringsvärden för att gynna även andra förnybara bränslen.
 • Utvecklingstakten på området fossilfria lätta transporter, inte minst inom elektrifiering, är enormt hög. Av denna anledning bör systemet ha regelbundna kontrollstationer där bonus och malus justeras utifrån utfall och prognos om måluppfyllelse.

Remissvar på betänkandet lämnades till Finansdepartementet den 15/8 2016. Power Circles remissvar finns att läsa i sin helhet här.

Om Power Circle;

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, konsulter, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom e-mobility, smarta nät och energilager samt förnybar energi. 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46 (0)70-791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

Power Circle, som arbetat med elektrifiering av fordon samt laddinfrastruktur sedan 2008 och är landets ledande expertorganisation inom området, har lämnat remissvar på betänkandet ”Ett bonus-malus-system för lätta fordon”. Power Circle samlar ett stort antal organisationer med verksamhet inom området.

Läs vidare »
Kwfj9lf2b0bwgmb2fqr0
Nvbn9chxgd8pxsseidli Poe7lvyzzlvealpoe1tn

Sverige tvåa i världen på laddbara bilar

Nyheter   •   Aug 08, 2016 09:54 CEST

​Nybilsförsäljningen i Sverige går bättre än någonsin och det gäller inte minst supermiljöbilarna som står för över 4 % av nybilsförsäljningen. Den siffran placerar Sverige på andra plats i världen, efter Norge.

Zkszikvdya3gz03ldmvt

21 501 laddbara bilar i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 16:51 CEST

Under juni ökade de laddbara bilarna med 1 215 stycken, vilket innebär att det nu finns 21 501 laddbara bilar på de svenska vägarna. Ökningen utgjordes, för andra månaden i rad, av över 80 procent laddhybrider.

Qft7xncs6rtgtrf4u6sk
Nvbn9chxgd8pxsseidli

NES nytt partnerföretag i Power Circle

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 11:15 CEST

Power Circle har fått ytterligare ett partnerföretag. Denna gång är det amerikanska Networked Energy Services (NES) som i samband med att de öppnar ett svenskt kontor också går med i Power Circle för att stärka sitt nätverk, lyfta fördelarna med smarta elnät och vara med och utforska och påverka energiområdets framtidsfrågor i Sverige.

Bixrqiyuyl0yzzhxflzk
Nvbn9chxgd8pxsseidli

Blogg: Hjälp en elbilist på semestern!

Blogginlägg   •   Jun 22, 2016 09:00 CEST

Sommaren och semestern närmar sig snabbt. Innan du går på semester uppmanar vi dig att säkerställa att era publika laddstationer finns inlagda på Laddinfra.se, Sveriges nationella databas för laddinfrastruktur. Kanske har ni uppgraderat gamla laddstationer, eller byggt nya med stöd från Klimatklivet?

Ly1vkcbndiautxqk23si

Blogg: Den ultimata e-mobilityguiden i Almedalen

Blogginlägg   •   Jun 21, 2016 08:00 CEST

Almedalen är det perfekta forumet för företag som vill pitcha sina idéer och organisationer som arbetar med påverkansfrågor. Här samlas beslutsfattare, politiker, näringsliv och privatpersoner för att lyssna till samtal och diskussioner i främst politiska frågor. Självklart finns Power Circle på plats även i år för att belysa våra aktuella frågor i olika forum.

Mlousqyqhbeb57bspqpn
Nvbn9chxgd8pxsseidli

Blogg: Energiseminarium du inte får missa i Almedalen

Blogginlägg   •   Jun 17, 2016 14:51 CEST

Almedalsveckan närmar sig snabbt och går i år av stapeln den 3-10 juli. Hittills är över 3 700 aktiviteter registrerade i det officiella kalendariet. Inom ämnesområdet energi arrangeras ca 130 aktiviteter.

Ac2xxkf1vekrz7cifoyi
Nvbn9chxgd8pxsseidli

Över 20 000 laddbara bilar i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2016 09:37 CEST

Under maj ökade de laddbara bilarna med 963 stycken, vilket gjorde att beståndet av laddbara bilar i Sverige passerade 20 000 stycken under månaden. Totalt finns nu 20 286 laddbara bilar. Ökningen utgjordes till 80 procent av laddhybrider, vilket är en historiskt hög andel.

Dhw2rflqbwq4nnn4xrx1

​CLEVER nytt partnerföretag i Power Circle

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 07:00 CEST

CLEVER Sverige, en av de ledande operatörerna av laddinfrastruktur på den svenska marknaden, har nyligen beslutat att bli partnerföretag i Power Circle. Power Circle består av ett 40-tal partnerföretag som intresserar sig för framtidsfrågor inom elområdet och verkar för hållbar utveckling genom elektrifiering.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Olle är sedan 2013 VD för Power Circle, och har arbetat för Power Circle i snart sex år. Olle är civilingenjör i... Visa mer

Om Power Circle AB

Framtidsfrågor för el och energi - Elkraftbranschens intresseorganisation

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksamma inom områdena smarta nät, e-mobility och förnybar energi. Organisationen har ett 40-tal partnerföretag, som alla vill vara med och driva utvecklingen inom branschen framåt. Ett brett nätverk, engagerade partnerföretag och expertkunskaper inom våra områden samlas under parollen "Electricity for sustainable energy". Intresserar detta ditt företag? Välkommen att kontakta oss om partnerskap!

Adress

 • Power Circle AB
 • Box 5073
 • SE-102 42 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida