2022-02-07 13:08Blogg

Intressanta event och konferenser våren 2022

Våren 2022 bjuder på många spännande event inom elektrifiering och elsystemets omställning. Här har vi på Power Circle sammanställt de vi inte vill missa! Eventen är en mix av stora konferenser och mässor som förhoppningsvis kan hållas fysiskt framåt vårkanten, men också flera digitala webbinarium. Även Power Circles egna event under våren finns med i sammanställningen.

Hur går det för vindkraften egentligen? - 8 februari, digitalt
Webbinariet är ett samarbete mellan Svensk Vindenergi och Energiföretagen Sverige. Färsk statistik kring vindkraften kommer att presenteras. Därefter kommer följande områden att diskuteras; vindkraftens roll i framtidens integrerade energisystem, nya affärsmodeller inom vindkraft, energilager och vind, samt regeringens syn på vindkraftsutvecklingen. Läs mer här

Flexibility Frontier Workshop - 9 februari, digital
Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten Clean Energy och ISGAN bjuder in till ett webbinarium på temat flexibilitet. Under eventet kommer talare från Österrike, Kanada, Storbritannien, Norge och Sverige delta och diskutera marknadsdesigner för flexibilitetsmarknaden. Eventet arrangeras av Power Circle, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten. Läs mer här

Spindlarna i nätet – Elnätsföretagens framtida roll - 11 februari, digitalt
Under webbinariet presenterars rapporten ”Spindlarna i nätet - Elnätsföretagens framtida roll”. Elnätsbolagens framtida roll kommer att diskuteras och vilka nya krav som ställas på dem på den framtida elmarknaden. I projektet har också ett antal områden identifierats där det också krävs ytterligare kunskapssammanställning och forskning, vilka också kommer presenteras. Läs mer här

El från nya anläggningar - 15 februari, digitalt
Under det här webbinariet presenteras resultat från projektet ”El från nya anläggningar” som handlar om de ekonomiska förutsättningarna för att bygga olika typer av elproducerande anläggningar i Sverige. Resultaten diskuteras i ett panelsamtal, där Power Circles tf vd Anna Wolf bidrar med sina perspektiv. Läs mer här

Hearing om styrmedel inför nästa klimatpolitiska handlingsplan - 17-18 februari, digitalt
Trafikanalys genomför just nu ett regeringsuppdrag med stöd av flera andra myndigheter ska lämna förslag på styrmedel inom transportområdet till nästa klimatpolitiska handlingsplan. Syftet med hearingen är att presentera uppdragets tankar om möjliga styrmedel och synpunkter på dessa. 17 februari riktar sig till offentlig sektor och 18 februari riktar sig till näringsliv, bransch- och intresseorganisationer. Läs mer här

Resultatseminarium inom Ett elsystem för elfordon - 15 mars, digitalt
Hur snabbt kan elektrifieringen av fordonsflottan gå? Inom projektet Ett elsystem för elfordon har Power Circle har tillsammans med Sweco tagit fram nya scenarier för utvecklingen av eldrivna personbilar, lätta och tunga lastbilar och bussar, både nationellt och regionalt i Sverige. Mer info kommer här.

Uppstartskonferens i regeingsuppdraget: Kortare ledtider för elnätsutbyggnad - 23 mars, digitalt
På konferansen kommer talare från E.ON, Vattenfall, Ellevio, Svenska kraftnät, Ei, länsstyrelser och lantmäteriet att delta. Frågor som står i fokus är bland annat; Varför behöver eläntsutbyggnaden gå snabbare? Vad är det som tar tid i processen? Finns det redan nu utrymme för åtgärder? Kan ett bättre samarbet emellan myndigheter och elnätsförteag vara ett framgångsrecept och hur kan vi samarbeta i de nyligen utvalada nätutvecklingsprojeketen? Läs mer här

FFI-konferens: Från ord till handling inom vägtransporter - 30 mars, Stockholm Waterfront och/eller digitalt
På konferensen diskuteras samhällets omställning till ett hållbart transportsystem, och de viktigaste åtgärderna som krävs för att accelerera arbetet. Deltagarna kommer att få inspireras av det som redan görs, och bjudas in att medverka till hur vi kan arbeta smartare och snabbare. Under konferensen kommer internationella utblickar göras, och nya typer av aktörer involveras. Läs mer här

SamspEL Arena - 31 mars, digitalt
Save the date till vårens SamspEL Arena. SamspEL Arena är en seminarieserie som arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. SamspEL Arena riktar sig till den breda energibranschen, och syftar till att i en branschkontext sprida kunskap från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL. Eventet kommer att ske kl 13-16. Temat presenteras inom kort här.

eComExpo, 6-7 april, Arlanda stad och digitalt
eComExpo är en ny mässa med fokus på eldrivna kommersiella fordon. Bakom mässan står arrangören av eCarExpo och Power Circle är en av mässans partners. Mässan kommer bjuda på ett gediget konferensprogram: bland annat kommer Johanna Barr leda ett dialogsamtal kring hur vi säkrar tillräcklig laddinfrastruktur och effekt och Anna Wolf kommer också leda ett dialogsamtal på temat energilager. Läs mer här

Frukostseminarium på temat flexiblitetsmarkander - 20 april, digitalt
Power Circle bjuder in till ett frukostseminarium där vi kommer presentera ett nytt faktablad kring flexibilitetsmarknader. Mer info kommer här.

eCarExpo, 29 april - 1 maj, Friends Arena, Stockholm
Mässan är en mötesplats som omfattar elektrifierade bilar och alla tänkbara två- och trehjuliga elektrifierade fordon. Eventet är en mötes- och handelsplats för hela infrastrukturen bakom elektrifieringen, för teknikindustrin som förser fordonen med laddning och energiföretagen som ser till att vi får elkraft från alla olika källor. Det finns också möjlighet att provköra flera olika modeller. Läs mer här

Power Electrification Summit - 2-3 maj, Svenska Mässan, Göteborg
Temat på årets konferens är ”Löser tekniken energiomställningen eller måste samhället rätta in sig?” Frågeställningar kring den pågående elektrifieringen och digitaliseringen kommer att diskuteras samt hur det svenska näringslivet och samhället kan vara med i täten på energiomställningen. Arrangörer av Power Electrification Summit är Svenska Mässan, Energimyndigheten och InnoEnergy. Läs mer här

Kunskapsdagar för el- och energibranschen ELFACK:TA - 3-4 maj, Svenska Mässan, Göteborg
ELFACKA:TA vänder sig i till de ordinarie besökarna på ELFACK. Eventet har fokus på fakta och kompetensöverföring. Intressenter har getts möjligheten att komma med inspel på teman på utbildningarna och mer innehåll kommer att presenteras. Läs mer här

Framtidens elmarknad – 5 maj, Spegelsalen Grand Hotel, Stockholm
Di Energi bjuder in till konferens på temat elmarknaden. Under konferensen kommer makthavare, nytänkarna och experter diskutera frågor så som: vilka teknologier är det som driver utvecklingen, hur förändras branschens affärsmodeller och vad kräver kunder imorgon. Läs mer här

Vehicle Electonics & Connected Services (VECS) – 17-18 maj, Svenska Mässan, Göteborg
Ämnen som kommer att diskuteras är trender och drivkrafter som påverkar framtidens transportsystem, bland annat autonoma fordon och teknikutveckling. På konferensen finns möjligheten nätverka med bland annat ledande beslutsfattare från OEMs, akademin, transportföretag och representanter från städer och kommuner. Läs mer här

EBR Metod- och maskindagar - 17-20 Maj, Eskilstuna
Ett branschevenemang som riktar sig till elnätsföretag. Under eventet kommer både nya och beprövade metoder, maskiner, verktyg och material att visas upp. Arrangörer är Energiföretagen Sverige, EBR och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Läs mer här

Slutseminarium ScandELivery – 25 maj
Save the date för slutseminarium för projektet ScandELivery som Power Circle utför tillsammans med Dansk Elbil Alliance och IUC Syd. ScandELivery fokuserar på elektrifieringen av varu- och godstransporter och under seminariet kommer det tvååriga projektets sammanfattade resultat att presenteras. Mer info kommer här.

Transportform - 16-17 juni, Linköping
En årlig konferens som riktar sig till offentliga och privata aktörer inom transport och infrastruktur.  Temat på årets forum är klimatanpassning för transportsektorn och är indelade i 11 ämnesområden. Under eventet hålls ett 90-tal sessioner som innehåller presentationer och workshops.
Mer info kring evenemanget kommer framöver. Läs mer här                  


Ämnen: Event

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Jesper Werneskog
Tidigare anställd
Jesper Werneskog
Arbetar med frågor om framtidens elsystem genom olika projekt och aktiviteter.