Power Circle


Press & Nyheter

Om oss i media

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns lärosäten, energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.

Kontaktpersoner

Johanna Lakso
VD
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Anna Wolf
Sakkunnig framtidens elsystem
Anna Wolf
Arbetar med frågor om energilager, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
Daniel Kulin
Sakkunnig e-mobility
Daniel Kulin
Arbetar med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, vehicle-to-grid, flexibilitet i transportsektorn
Johanna Barr
Sakkunnig framtidens elnät
Johanna Barr
Arbetar med frågor om elnät, elmarknad, flexibilitet i elsystemet, stödtjänster, lokala flexmarknader och digitalisering