Power Circle


Press & Nyheter

Senaste nytt

Nyheter

Om oss i media

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns lärosäten, energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.

Kontaktpersoner

Elham Kalhori
Projektledare
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem genom olika projekt och aktiviteter.
Jesper Werneskog
Projektledare
Jesper Werneskog
Arbetar med frågor om framtidens elsystem genom olika projekt och aktiviteter.
Anna Wolf
Tillförordnad VD
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
David Mowitz
Expert - E-mobility
David Mowitz
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transporter, laddinfrastruktur och integration i elsystemet.
Johanna Barr
Vice VD
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Hampus Thuresson
Projektledare
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter.