Power Circle


Press & Nyheter

Nyheter

Om oss i media

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns lärosäten, energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.

Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Anna Wolf
Expert - elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
Johanna Barr
Expert - elsystem
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elnät, elmarknad, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Mårten Thorslund
Kommunikationsstrateg
Mårten Thorslund

Arbetar övergripande med kommunikation, evenemang, projekt, hemsidor och andra publikationer.