Power Circle


Press & Nyheter

Senaste nytt

Nyheter

Om oss i media

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns lärosäten, energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.

Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
David Mowitz
Expert E-mobility
David Mowitz
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transporter, laddinfrastruktur och integration i elsystemet.
Elham Kalhori
Projektledare
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem genom olika projekt och aktiviteter.
Jesper Werneskog
Projektledare
Jesper Werneskog
Arbetar med frågor om framtidens elsystem genom olika projekt och aktiviteter.
Hampus Thuresson
Projektledare
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter.