2019-07-17 11:20Blogg

Nytt stöd för bostadsrättsföreningar som vill installera laddbox

null

Den största e-mobility-nyheten under juli är kanske de nya förordningarna om stöd till laddinfrastruktur. I vårändringsbudgeten 2019 från S + MP med stöd av C + L finns 750 miljoner kronor avsatta för Klimatklivet och Ladda-hemma stödet. En av de största för(ändringarna)bättringarna är att bidraget till bostadsrättsföreningar och företag har lyfts ut ur Klimatklivet och förenklats rejält. 

Förordningen heter SFS 2019:525 och finns bland annat på naturvårdsverkets hemsida: 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Icke-publik-laddinfrastruktur/

Power Circle har varit aktiva i processen som på gott och ont varit väldigt snabb. Förordningen har tagits fram på väldigt kort tid och kanske är det därför de tekniska kraven inte är speciellt styrande? De enda tekniska kraven är i princip att laddstationen ska vara av Typ2 och ”förberedd för elmätning och debitering av elkostnad” (3 § 2).

Bidraget är dessutom ganska generöst. Stöd kan ges med 50 procent eller högst 15 000 kronor per laddningspunkt. ”Punkten” definieras i förordningen på sådant sätt att det måste tolkas som ”uttag”. En dubbelbox, med två uttag, borde som en ingenjör (undertecknad) läser förordningen kunna få 30 000 kronor i bidrag – men det återstår att pröva. Förtydligande kommer sannolikt från Naturvårdsverket.

Godkända kostnader är ”material- och arbetskostnader som behövs för att installera en laddningspunkt, såsom kostnader för laddbox och framdragning av el” (6 §). Även här hade Power Circle spelat in förslag på att flytta delar av stödet till OPEX-sidan av värdekedjan. Risken finns att kunderna lär sig fel förväntningar på vad som driver kostnad för laddinfrastruktur. Aktörerna får tills vidare ta aktiv del i att utbilda kunderna. så att det inte blir en etablerad sanning att hårdvaran (laddboxen) i sig är dyr och alla tillhörande tjänster och service är gratis. Det är inte helt osannolikt att marknaden utvecklas åt andra hållet – så att det blir tjänsterna som driver kostnad.

" Att vara snabb är i allra högsta grad en kvalitetsparameter och det har
regering och tjänstemän verkligen levererat på i den här processen! "

Till syvene och sist; allt är så klart inte perfekt i nya förordningen - men hög hastighet i statsförvaltningen är inget att tjura över! Trots att tekniska krav och godkända kostnader kopplade till tjänster såsom lastbalansering och laststyrning (eller kvalitetskontroll av hårdvara genom tredjepartsverifikation) inte finns med är vi glada att stödet är live. Att vara snabb är i allra högsta grad en kvalitetsparameter och det har regering och tjänstemän verkligen levererat på i den här processen!

Ladda hemma-bidraget är även det tillbaka. Här är inga ändringar i förordningen gjorda och den ”gamlaSFS 2017:1318 gäller. Stödet kommer kunna utbetalas retroaktivt upp till 6 månader - men ansökan är inte öppen ännu. Den beräknas öppna under hösten.

När det gäller publik laddinfrastruktur är även Klimatklivet live igen! På naturvårdsverkets web hittar du det du behöver veta: 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

Nästa ansökningsomgång är redan 15-28 augusti. I ett PM daterat 26/6 -19 från Naturvårdsverket ”Stöd från klimatklivet till publik laddinfrastruktur” skriver myndigheten: 

Snabbladdning utmed landsvägar i södra Sverige är lägre prioriterat inom Klimatklivet eftersom befintlig eller planerad utbyggnad av snabbladdare redan är ganska omfattande. Det handlar det mer om att komplettera inom delar av Sverige där snabbladdare saknas.”

Arbetet med att hitta kostnadseffektiva sätt att se till att hela Sverige får en smart, snabb och tillgänglig laddinfrastruktur fortsätter. Glad sommar!

Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility, Power CircleOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Daniel Kulin
Tidigare anställd
Daniel Kulin
Arbetar med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, vehicle-to-grid, flexibilitet i transportsektorn