2018-03-22 07:30Blogg

Omstörtande idéer från rEVolution 2018

null

Allt fler intresserar sig för e-mobility och omställningen av energi- och transportsystemet pågår över hela världen. Power Circle reste till Amsterdam för att tillsammans med 500+ engagerade deltagare vara med under e-mobilitykonferensen rEVolution den 13 mars 2018.

Här delar vi med oss av några de mest tänkvärda idéerna från  rEVolution 2018 med talare såsom Tony Seba (RethinkX), Christina Bu (Norsk Elbilsförening), Colin McKerracher (Bloomberg New Energy Finance), Jack Cheng (NIO), modererat av Monica Araya (EV Advocate och TED-speaker) och Zachary Shahan (Cleantechnica). Hänger du med i den omstörtande utvecklingen eller är det din affär som riskerar disruption?

Först, vad är disruption?

Disruption i det här sammanhanget betyder att en ny teknik eller tjänst bidrar till att skapa en ny marknad och märkbart försvagar eller förstör en existerande produkt eller industri. Detta är fenomenet när elbilar konkurrerar ut fossildrivna bilar, eller när mobilitetstjänster ersätter personligt fordonsägande. Men vad beror den snabba omställningen på?

Det finns två viktiga bidragande faktorer; dramatiskt fallande kostnader för nyckelteknologier och nya, innovativa affärsmodeller. Att skapa mobilitetstjänster med hjälp av Uber istället för taxi är ett exempel på det senare. Fallande kostnader på teknologier hänger samman med Moores lag – fenomenet att antalet transistorer som får plats på ett chip och därmed datorkapaciteten fördubblas vartannat år. Med viss modifikation kan denna dramatiska utveckling även appliceras på lagrings- och nätverkskapacitet vilket i sin tur påverkar de marknader (alla?) som använder dessa teknologier. Vill du läsa mer om disruption kan jag rekommendera att söka upp ”Seba Technology Disruption Frame work” från dagens förste talare Tony Seba från tankesmedjan RethinkX.

Håll koll på teknik- och prisutvecklingen

Vilka teknologier skall e-mobility entusiasten bevaka och använda? Enligt Seba kretsar allt kring teknologier som leder fram till autonoma fordon vilket kommer att revolutionera mobilitetstjänster eller Transportation as a Service -TaaS. Att dagens personbilar är parkerade upp emot 95% av tiden är enligt Tony Seba ”a disruption waiting to happen”. Elbilen är i sig snarare en dator på hjul vilket också har större potential än förbränningsmotorn som i princip varit likadan de senaste hundra åren.

En viktig möjliggörare är Light Detection and Ranging – LiDAR, vilket är en metod för att mäta avstånd till ett objekt med hjälp av laser. Miljontals laserstrålar skickas ut varje sekund och därefter mäts hur lång tid det tar innan strålen reflekteras vilket skapar en väldigt skarp, tredimensionell bild av omgivningen. Länge har LiDAR varit betydligt dyrare än sin föregångare RADAR, men priserna faller. Med en LiDAR som kostar under tusenlappen kan du i princip göra vad som helst självkörande.

Elfordons överlägsna reaktionstid och deras lägre underhållskostnader medför i sin tur att de blir det självklara valet för utvecklare av självkörande fordon. Seba bevakar också utveckling av superdatorer, artificiell intelligens, simuleringsteknik och batterilager. Vill du läsa mer? Se ”Rethinking Transportation 2020-2030” (RethinkX).

Dela kunskap

En starkt bidragande faktor för att snabba på teknik- och marknadsutveckling är att arbeta med öppna informationsflöden. Det kan exempelvis handla om att tillhandahålla öppna källkoder och bjuda in andra aktörer att utveckla på din plattform. Värd för rEVolution stod laddtillverkaren EVbox som utöver befintliga partners bjöd in hela världen för att lära tillsammans.

Naturligtvis drog de nytta av den samlade kompetensen genom en workshop. Att skapa ett pilotområde där tekniker kan testas och som attraherar entreprenörer var en av lösningarna som presenterades. Att synliggöra fördelar med omställning för individen är viktigt var en annan. Hur kan du dela och dra nytta av kunskap utanför din organisation?

Hantera risker och spräck myter!

Hur inspirerande möjligheterna än är får man inte glömma de risker som får utvecklingen att spåra ur. Colin McKerracher från Bloomberg New Energy Finance ser ogynnsamma policyförändringar i EU, Kina eller USA som en av de större riskerna att bevaka.

Det blir viktigt att sprida kunskap bland beslutsfattare om de lösningar vi vill gynna! Att fallande oljepriser skulle påverka elfordonets konkurrenskraft är dock inte särskilt troligt. Råvarutillgång är en knäckfråga där det enligt Bloomberg finns gott om litium men sämre tillgång till kobolt. McKerracher visade en karta över planerade batterifabriker världen över och påpekade samtidigt att kartan redan behövde uppdateras med pågående initiativ bland annat i Sverige. Även om det finns alternativa batterikemier så kommer efterfrågan på kobolt att öka. Vill du läsa mer om kobolt har vi skrivit ett blogginlägg på ämnet.

Tillgång till laddning är ett möjligt hinder påpekar såväl McKerracher som Christina Bu från Norsk Elbilförening. Redan idag ser privata investerare i Norge business case med att bygga laddinfra i vältrafikerade områden men vem ansvarar för att bygga tillräckligt med snabbladdare för att tillfredsställa alla elbilsförare på väg hem från söndagens hyttetur? Bu menar också att det är viktigt att nationer sätter ett realistiskt mål för elektrifiering av fordonsflottan. Norge har själva stoppat nyförsäljning av diesel och bensinbilar från och med 2025, på så sätt har alla aktörer en tydlig riktning att arbeta mot.

Möt din användare!

Användare av mobilitetstjänster vill få en känsla av att hen är unik. Eller som Jack Cheng, CEO för NIO, sa under en av konferensens sista programpunkter: “You must touch the heart of the customer”. För att lyckas arbetar företaget bortom bilen och fokuserar istället på användargränssnitt och utveckling för att skapa en ”second livingroom expericence”. Genom kontinuerlig kontakt med användarna, bland annat med hjälp av en app och diverse merchandise, skapar företaget en långsiktig relation med sina kunder. Med ett företag som på bara ett par år gått från start-up till scale up verkar det onekligen vare en vinnande strategi.

Umberto Uccelli från ZERO presenterade ett annat exempel. Företaget har tillverkat elmotorcyklar som är klimatsmarta, ekonomiska men framförallt kul att köra och menar att deras användare utrycker sin identitet med hjälp av fordonet.

McKerracher kommenterade det bildspel av elbilsentusiaster världen över som inledde konferensen: ”a fun reminder of the faces behind the data I’m working with everyday”. 

Följ teknologier, kostnadskurvor, policyutveckling och led innovation av affärsmodeller inom energi och transportsektorn men tappa inte bort relationen till den som använder dina tjänster. Utvecklingen pekar mot autonoma elfordon där personbilen ersätts av mobilitetstjänster. Hur viktig är då själva fordonet jämfört med upplevelsen som resan ger dig?


Åter i Sverige är vi mer än laddade för att fortsätta arbeta för att revolutionera transport och energisektorn! rEVolution 2018 är över för denna gång men vi ses väl på  Power Circle Summit den 23-24 april 2018?

/Alexandra Andersson, Power CircleOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering