2018-04-27 10:51Blogg

Power Circle Summit - där etablerad bransch möter digitala uppstickare

null

I veckan gick årets upplaga av Power Circle Summit av stapeln på Münchenbryggeriet i Stockholm under ledning av moderator Karin Bodén från Jämtkraft. Årets upplaga av Power Circle Summit innehöll en del nyheter i programmet – bland annat inleddes konferensen med en mycket uppskattad nätverksmiddag med Kraftkvinnorna som värd. Årets kraftkvinna, Pia Brantgärde-Linder, ABB, pratade om mångfald inom teknikbranschen tillsammans med sin kollega Lennart Carlsson. Ett annat spännande inslag var gruvindustrins elektrifiering. Erik Svedlund från Epiroc pratade om hur framtiden är elektrisk – även inom gruvindustrin.

Konferensdagen inleddes också av tre parallella frukostseminarier i samarbete med Clever, Move About, Smart Grid Networks och Skellefteå Kraft. Där avhandlades hur mobilitetstjänster kan bli en del av det moderna boendet, hur vägen till 100% förnybart 2040 ser ut samt hur ett dynamiskt distributionsnät kan bidra till att klara elnätens utmaningar.

Möte mellan traditionell branch och de digitala uppstickarna

Det som skiljer ut Power Circle Summit från andra energikonferenser är kanske ändå mötet mellan digitala uppstickare och den traditionella branschen. Stora, etablerade företag står på samma scen som innovativa entreprenörer. Därför hade i år tre nya företag på energimarknaden valts ut till att inleda med att berätta om sin affärsmodell. Verve berättade om hur de skapat engagemang hos trötta kunder genom att erbjuda personlig, ”närproducerad” el. Blixt, som vill digitalisera våra proppskåp med snabbare brytare spanade att traditionella företag ofta jobbar med att förbättra existerande teknik, medan deras affärsidé istället bygger på att helt tänka nytt. Ulrika Wising från Macquarie representerar kanske ingen digital uppstickare, men hade däremot insikter om hur en finansiell investerare kan utmana traditionella affärsmodeller i energibranschen.

Moderator Karin Bodén med dagens första panel

Vinnare av Innovationsrace

Ett annat uppskattat inslag av utmanande tekniker är det Innovationsrace som Energimyndigheten och InnoEnergy numera traditionsenligt genomför under Power Circle Summit; där tio start-ups får pitcha sina idéer. Årets förstaplats gick till Blixt, som även hade lyckats bli uttagna till denna ärofyllda tävling, men flera andra intressanta företag som vi nog kommer att få se mer av stod på scen. Bland annat Epishine som gör helt organiska solceller med screentryck, Altris som utvecklar en ny typ av hållbara katodmaterial till stationära batterier, Unimi Solutions som löst ett problem kring laddinfrastruktur med ett universalfundament och Modvion som gör modulbaserade vindkraftverk i limträ. Även om framtidens utmaningar är många är det som tur är i alla fall inte slut på idéer i innovationssverige!

Inslag av disruption

Uppenbart är i alla fall att energisektorn står inför stora förändringar med ny teknik och digitalisering som kommer in. För att inspirera branschen till att komma vidare i det arbetet bjöd Power Circle Summit i år på två riktiga experter på disruption och förändring.

Christian Sandström, Docent i disruptiv innovation på Chalmers och JIBS, gav några inspel till när ny teknik blir evolution eller revolution. Enligt Sandström är disruptiva innovationer som fula ankungar. De blir utskrattade när de först dyker upp och det är svårt att förutse vad som kommer att bli av dem. En av utmaningarna är att stora företag per definition prioriterar stora marknader, medan allt innovativt per definition börjar som något litet. Det finns också en uppenbar risk för inlåsningseffekter när kompetens behöver förnyas till följd av ny teknik. Vem driver på för att implementera något de själva inte kan? Detta kan också leda till interna konflikter i företagen. En annan faktor som försvårar enligt Sandström är att existerande marknader paralyserar genom att de styr företagen. Stora företag analyserar först (den existerande marknaden och situationen) och agerar sedan. Då kan det redan vara för sent. Det som utmärker en entreprenör är istället att de agerar först och analyserar sedan. Medskicket från Christian Sandström är att stora företag måste våga tänka litet och börja agera innan de analyserat färdigt på nya innovationer.

Hur driva förändringsarbete

Lisa ”Kamoja” Ekström, pratade om förändringsarbete i olika branscher. Hon betonade att all förändring handlar om människor, oavsett vilket bransch man är i. Att kommunicera på mottagarens villkor är alltid en avgörande faktor för att nå fram på ett effektivt sätt, oavsett om det är internt eller mot kund. Hon underströk också vikten av att ”kamoja” eller ”stjäla” idéer från andra branscher för att lyckas med sin förändringsprocess.

Branschpanel om det nya solsamhället – hur möter branschen distribuerad, förnybar produktion, lokala energisystem och prosumenter?

 

När digitala tjänster blir mer relevanta än energin

Bo Dahlbom från Sustainable Innovation en session om vad som händer när digitala tjänster blir mer relevanta än energin som säljs. Det stora medskicket från honom var att plattformar blir centrala i det digitala landskapet. Tidigare kretsade företagens kärnkompetenser kring system, senare kom de också att handla om tjänster. Men i den digitala framtiden är det alltså plattformar som är det centrala enligt Dahlbom. Enligt branschpanelen som följde har energibranschen börjat sitt arbete med digitalisering, men har en bit kvar att gå i arbetet med att bygga just bra plattformar mot kunderna.

Framtidsspaning

Temat för hela konferensen var i år ”Paradigmskifte på energimarknaden – vilken position tar du?” och under konferensen presenterades tre framtidsspaningar som både paneler och publik fick ta ställning till.

1) Slutkunderna revolutionerar energibranschen

2) Affärerna i centraliserade energisystem krymper till förmån för lokala energisystem

3) Slutkundernas kontakt med marknaden sker genom nya tjänster som styr energianvändningen.

Den spaning som fick flest ”röster” när publiken fick tycka till på mentimeter i slutet av dagen var det första scenariot.

Tre medlemmar ur Power Circles styrelse fick tillsammans med vår VD Olle Johansson och moderator Karin Bodén avsluta dagen. Bland annat spanade vår ordförande Charlotte Bergqvist kring att energikunden om 5-10 år kommer att definieras av nästa generations uppkopplade gameifierade världsbild. ”Det som inte finns i den digitala världen - är uppkopplat, sammankopplat, hållbart och bara ett klick bort - kommer helt enkelt inte att existera i framtiden”.

Styrelsemedlemmar summerar dagen – Ulf Moberg, Karin Ifwer och Charlotte Bergqvist

Jag kan bara hålla med Charlotte, när jag ser på mina egna barn (ungdomar). De som tycker att deras kompisar är på deras rum när de egentligen ”bara” är där via FaceTime, som inte verkar veta hur man slår ett telefonnummer eller var man klistrar frimärket på ett brev, och som är vana vid att allt ska skötas via en app i telefonen och faktureras via deras Apple-ID eller möjligen PayPal om det kniper. Den generationen som lyssnar mer på influencers via sociala media än på politiker och nyhetssiter. Hur ska vi kommunicera med dem på mottagarens villkor och fånga upp de innovationer som de går i gång på innan det är för sent? Det kan vi kanske, förhoppningsvis, prata om nästa år på Power Circle Summit. Den 7 maj 2019 kommer i alla fall NÅGOT spännande att hända i Göteborg, det kan vi lova, så boka in det redan nu.

//Vid pennan – Anna Wolf, Sakkunnig energisystem och smarta elnät, Power Circle


Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
Daniel Kulin
Tidigare anställd
Daniel Kulin
Arbetar med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, vehicle-to-grid, flexibilitet i transportsektorn