2017-05-15 15:03Blogg

Power Circle Summit 2017 – en tillbakablick

Hållbarhet, möjligheter, innovation och samverkan - det var ord som stack ut när deltagarna på Power Circle Summit 2017 summerade sina intryck från dagen. Med tanke på de snabba förändringarna och utmanande framtidsvisionerna som flera av talarna lyfte är det hoppfullt att branschen främst ser möjligheter med omställningen.

Dagen inleddes med två riktiga inspiratörer och trensdspanare: Magnus Melander, alias ”Mr IoT” och Anna Frankzén Starrin, alias ”Robot-Anna” som pratade om den stora omställningen som digitalisering och Internet of Things innebär. ”Utvecklas eller dö” var budskapet till företagen. Fast någon ”trend” är inte digitaliseringen, framhöll Anna Frankzén Starrin. Det gäller istället för företagen att se på den på ett nytt sätt och inte ”asfaltera gamla kostigar”. Även Magnus Melander ifrågasatte om digitalisering och IoT är någon ”trend” och menade att det bara är en ny version av Internet. Digitaliserade har vi varit sedan 50-talet – det som är skillnad nu är att digitaliseringen och Internet kommer enda ned till slutanvändaren och till prylarna. Det blir som att bygga sista biten på en bro – det är då förändring händer.

Dagens expertkommentator Bo Normark efterlyste ett bättre ord för ”digitalisering”. Utmaningen är inte att göra samma sak på ett annat sätt, vilket man annars kan luras att tro. "Ni som tycker att ni har gjort något stort som digitaliserat er substation, ni får tänka om" sammanfattade Bo Normark.

Även Erik Brandsma, Generaldirektör på Energimyndigheten, lyfte fram de snabba samhällsförändringarna som kommer av den hastiga teknikutvecklingen och globaliseringstrenden. Utmaningarna är stora med att ställa om transport- och energisystemen bort från fossilt till förnybart och nå de politiskt fastställda målen, men Erik framställde sig själv som teknikoptimist.

Med denna inspirerande inledning i bagaget satte sedan paneldiskussionerna igång. Upplägget för huvuddelen av konferensen var i år mindre fokus på individuella presentationer. Istället fick deltagarna i panelerna göra korta inledande anföranden och sedan leddes samtalen av moderator Karin Bodén och Expertkommentator Bo Normark. Den gemensamma nämnaren för sessionerna var framtidsfrågor för energibranschen; bland annat avhandlades elektrifieringen av fordonsmarknaden, pilotprojekt inom smarta elnät, kundernas roll i framtidens energimarknad och digitalisering hos energianvändaren. Sammanlagt deltog 18 deltagare i paneldiskussioner. Tempot var högt med mycket dynamik i diskussionerna under hela dagen, både under sessionerna och i pauserna. Även publiken var aktiv och hashtagen #PCSummit17 trendade på Twitter i Sverige flera gånger under dagen.

Energimyndigheten och InnoEnergy ordnade också ett Innovationsrace där 10 start-ups fick pitcha sin affärsidé och publiken fick avgöra tillsammans med en jury. Vinnare blev Swedish Algae Factory som jobbar med att öka verkningsgraden från solceller med alger, tvåa kom Insplorion med sin teknik för att övervaka batterier från insidan och på tredje plats kom Phoenix Biopower som lovade att dubbla elverkningsgraden från biomassa.

Anna Frankzén Starrin summerade avslutningsvis dagen tillsammans med moderator Karin Bodén, Expertkommentator Bo Normark och Power Circles VD Olle Johansson. Är teknik och opinion redo? Att tekniken finns råder det ju knappast något tvivel om. Bo Normark varnade dock för att vi missar att utvecklingen är disruptiv och inte linjär.

Annas spaning efter att ha pratat med många av företagen under dagen var att medvetenheten är hög. Flera av bolagen i rummet har långsiktiga planer för den framtida energibranschen. Är de redo? Det beror på vilken frågeställningen är:

Organisatoriskt? Nej!

Företagskultur? Nja…

Strategi? Ja!

Mod? Ja!

Som avslutning bjöd Olle Johansson in till nästa års PC Summit som går av stapeln i Stockholm den 15/5 2018. Vi hoppas kunna bjuda på ett lika fullspäckat program i sann Power Circle Summit-anda. Nämligen den anda som Erik Brandsma i år inledde med att beskriva på följande sätt: ”Här pratar vi framtid och ältar inte dåtid”. 


Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem