2018-06-20 16:29Blogg

Power Circles guide till Almedalens Energiseminarier

null

Trots att det är valår i år handlar programmet i Almedalen inte bara om dagsaktuell politik och valdebatter. Arrangemanget har utvecklats till ett bredare forum för företag som vill pitcha sina idéer och organisationer som arbetar med påverkansfrågor. Det har även blivit en arena för branscher att träffas och diskutera olika frågor, för formella och informella möten och nätverkande. Självklart finns Power Circle på plats även i år för att delta i diskussionerna och belysa våra aktuella frågor.

I årets program finns 290 arrangemang på temat energi. Om det känns som en djungel att välja så finns Power Circles guide här för dig! Nedan har vi valt ut de intressantaste seminarierna kring ämnen som rör framtidens energisystem (med fokus på el), elektrifiering*, smarta nät, batterilager och andra viktiga frågor för branschen.

Värt att notera är också att Kraftkvinnorna i år kommer att jämställdhestmärka energiseminarier i Almedalen. Ett välbehövligt initiativ som vi är mycket nyfikna på att se resultatet av!

//Anna Wolf

Söndag 1/7:

Energilagring - är lagring av egenproducerad energi en nyckel till framtiden?

Arrangeras av: Rexel Sverige AB

13:30-15:30, Skeppsbron, H120

Sveriges nya exportsuccé – fossilfri el

Arrangeras av: Uniper

17:00-18:00, S:ta Katarinagatan 6

Måndag 2/7

 

Vilka är energibranschens viktigaste frågor?

Arrangeras av: Energimarknaden, Accenture

09:00-10:00, Kronstallgränd 4

Fossilfria inom en generation – hur går det?

Arrangeras av: Vattenfall

10:00-11:00, Mellangatan 9

Roller och ansvar på morgondagens elmarknad – vem gör vad?

Arrangeras av: Forum för smarta elnät

11:00-12:00, Teaterskeppet, Lilla matsalen

Tryggad energiförsörjning med flexibla lösningar – fungerar det i verkligheten?

Arrangeras av: Swedegas, Energiforsk

13:00-14:00, Hästgatan 2

Så nollar vi utsläppen till 2045

Arrangeras av: Energispektrum

14:00-15:30 S:ta Katarinagatan 6

Hur kan vi navigera mot ett hållbart energilandskap?

Arrangeras av: EY

14:30-15:30, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Jämställdhet är en affärsstrategisk fråga

Arrangeras av: ABB

16:00-17:00, Hästgatan 5

Medverkande från Power Circle: Charlotte Bergqvist

Tisdag 3/7

Nyckeln till 100 procent förnybart – hur gör vi elsystemet mer flexibelt?

Arrangeras av: Naturskyddsföreningen

09:00-09:45, Donners Brasserie

Hur överlever energibolagen när de måste bli IT bolag?

Arrangeras av: Accenture

09:00-10:00, Vinäger, restaurang, Hästgatan 4

AI – lättare liv men svårare val?

Arrangeras av: Vattenfall

09:15-10:00, Mellangatan 9

Trångt i elnäten – ett hinder för omställning och tillväxt?

Arrangeras av: Energiföretagen Sverige, Business Sweden

09:30-10:00, S:ta Katarinagatan 6

Energilagring - är lagring av egenproducerad energi en nyckel till framtiden?

Arrangeras av: Rexel Sverige AB

10:30-11:15, Skeppsbron, H120

Fem klimat- och energireformer till nästa regering

Arrangeras av: Energiföretagen Sverige

11:00-12:00, S:ta Katarinagatan 6

Nya affärsmodeller när energimarknaden ställer om– vad kan vi lära i tider av disruptiv omställning?

Arrangeras av; Swedegas

13:00-14:00, Hästgatan 2

Onsdag 4/7

Norden – världens smartaste energisystem. Men hur och när? Fokus på elsystemet

Arrangeras av: Nordisk Energiforskning

08:00-09:30 Björkanderska, Skeppsbron 24

Säker elförsörjning - vem blir kung över energilagren?

Arrangeras av: Vätgas Sverige, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, Nilsson Energy, Oazer, PowerCell Sweden, Sandvikens kommun, Siemens

10:00-10:45, Skeppsbron 12, Glassmagasinet

Elmarknaden – vem bryr sig?

Arrangeras av: Vattenfall

10:00-11:00 Mellangatan 9

Energisektorn i förändring – blockchain, augmented reality och digital säkerhet

Arrangeras av: Dagens industri, Rejlers

10:00-11:00 Kronstallsgränd 4

Strategier och affärsmodeller: vem vinner kampen om kunderna på den elhandlarcentriska marknaden?

Arrangeras av: Dagens industri, EG Sverige

11:00-12:00, Kronstallsgränd 4

Elnätens effektutmaning – kan vi lösa det med vita certifikat och efterfrågeflexibilitet?

Arrangeras av: Sust 

12:15-13:15, Teaterskeppet

Medverkande från Power Circle: Anna Wolf

El tjugofyrasju – vad får det kosta?

Arrangeras av: Vattenfall

13:00-13:30 Mellangatan 9

Står energibranschens image i vägen för en ökad jämställdhet?

Arrangeras av: Ellevio

13:00-14:30, Södra Kyrkogatan 8

Post-valet – vilka problem måste lösas för att energiöverenskommelsen ska bli verklighet?

Arrangeras av: Fortum, Dagens industri

14:30-15:30, Kronstallsgränd 4

Brist på kvinnliga förebilder – vad blir konsekvensen?

Arrangeras av: Ellevio

15:30-16:15, Södra Kyrkogatan 8

Torsdag 5/7

Kan Gotland få ett 100 procent förnybart energisystem?

Arrangeras av: Uppsala universitet

14:30-17, D-huset, Kaserngatan 1

100 procent fossilfritt idag – vilka satsningar sker imorgon?

Arrangeras av: Kraftringen

15:30-16:15, Hästgatan 1

*Saknar du seminarier om E-mobility här? Håll ut, nästa vecka kommer Power Circles guide till de bästa seminarierna om E-mobility och laddinfrastruktur

På plats i Almedalen i år är följande personer från Power Circles kansli:

Olle Johansson, VD (olle.johansson@powercircle.org)

Alexandra Andersson, projektledare (alexandra.andersson@powercircle.org)

Anna Wolf, Sakkunnig Energisystem och Smarta nät (anna.wolf@powercircle.org)

Daniel Kulin, Sakkunnig E-mobility (daniel.kulin@powercircle.org)

Läs mer om oss här


Ämnen: Event

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem