2019-06-18 15:08Blogg

Power Circles guide till Almedalens seminarier

null

Energisystemet är under omvandling med elektrifiering av fordonsflottan och nya tekniker i elnätet. Allt fler branscher måste mötas för att tillsammans svara på de utmaningar vi står inför. Almedalsveckan närmar sig och blir en naturlig mötesplats för branschöverskridande samtal mellan företag, organisationer, myndigheter och akademi. Power Circle finns på plats för att delta i diskussionerna och belysa våra aktuella frågor.

Programmet innehåller över 100 evenemang på temat energi och stort antal evenemang som tar upp eldrivna transporter. Här kommer därför vår årliga guide till de intressantaste seminarierna kring ämnen som rör framtidens energisystem (med fokus på el), elektrifiering, smarta nät, batterilager och E-mobility. Effektbristen i elnätet står utan tvekan i fokus för årets energirelaterade seminarier och vårt urval nedan kommer ge dig en bred bild av hur problematiken adresseras av olika aktörer och potentiella lösningar.

För tydlighetens skull har vi listat evenemang kring E-mobility separat.

För att läsa mer om våra egna seminarier under veckan, klicka här. Vi ses i Almedalen!

//Johanna Barr

Power Circle reserverar sig från ändringar i programmet som sker efter publicering av denna guide. 

Energiseminarium:

Söndag 30/6:

Ett miljardprogram för elen – minst 100 TWh ny produktion till 2045
Arrangeras av: Uniper
17:00 - 18:00, S:ta Katarinagatan 6

Måndag 1/7:

Vilka är energibranschens viktigaste frågor?
Arrangeras av: Energimarknaden, Accenture
09:00 - 10:00, Strandvägen 4.4

Effektbrist och nedsläckt land – kan energieffektivisering bidra till att lösa problemet?
Arrangeras av: Energieffektiviseringsföretagen, Svensk Ventilation, Installatörsföretagen
10:30 - 11:20, Holmen, H604
Medverkande från Power Circle: Johanna Lakso

Så effektsäkrar vi våra växande storstäder
Arrangeras av: Ellevio
11:45 - 12:15, S:ta Katarinagatan 6

Hur kan Gotland som energipilot inspirera Sverige, EU och världen?
Arrangeras av: Energimyndigheten
12:00 - 12:50, Korsgatan 4

Vem äger energin 2030 - elbolagen, industrin eller du själv?
Arrangeras av: Vätgas Sverige, PowerCell Sweden, myFC, Mariestads kommun, Impact Coatings, Energigas Sverige
13:00 - 13:45, Skeppsbron 12

Nu samskapar vi framtidens förnybara elsystem
Arrangeras av: Energimyndigheten
13:00 - 13:45, Korsgatan 4
Medverkande från Power Circle: Johanna Lakso

Nya roller i ett flexibelt elsystem
Arrangeras av: Forum för smarta elnät
15:15 - 16:15, Teaterskeppet

Tisdag 2/7:

Behövs centraliserad elproduktion och elnät i framtiden?
Arrangeras av: Accenture
08:30 - 09:30, Vinäger, restaurang, Hästgatan 4

Hur ska elförsörjningen säkras för att klara utbyggnaden av Sverige?
Arrangeras av: Skanska
10:00 - 10:45, Rostockergränd 4
Medverkande från Power Circle: Johanna Lakso

Kapacitetsbrist i elnäten – nytt problem kräver nytt tänk
Arrangeras av: Energimarknadsinspektionen
10:15 - 11:00, Teaterskeppet

Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?
Arrangeras av: Forum för smarta elnät, Sustainable Innovation, Power Circle
12:00 - 13:00, Teaterskeppet

Hus som delar energi - är det möjligt?
Arrangeras av: Örebro kommun, E.ON Energilösningar AB, ÖrebroBostäder AB
13:00 - 13:45, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Framtidens batterier – Sveriges jättechans
Arrangeras av: Vattenfall
13:30 - 14:30 Mellangatan 9

Elektrifiering – så klarar vi omställningen till ett fossilfritt samhälle
Arrangeras av: Energiföretagen Sverige, Fossilfritt Sverige
13:00 - 14:30, S:ta Katarinagatan 6

Vad kan politikerna göra för att undvika effektproblem?
Arrangeras av: Sustainable Innovation, Forum för smarta elnät, Power Circle
13:20 - 14:00, Teaterskeppet

Onsdag 3/7:

Nyttan med energilagring på lokal nivå i elnätet
Arrangeras av: Dagens industri, Pumped Hydro Storage
08:00 - 09:00, Strandvägen 4.3

Hur blir framtidens elmarknad efter att elmarknadshubben tagits i drift?
Arrangeras av: Dagens industri, EG Sverige
11:00 - 12:00, Strandvägen 4.3

Effektbrist är ett hot mot svensk tillväxt – kan vi använda energin smartare?
Arrangeras av: Dagens industri, Kamstrup
12:00 – 13:00, Strandvägen 4.3

Energiöverenskommelsen – från tanke till verkstad med stöd från forskning och innovation
Arrangeras av: RISE Research Institutes of Sweden
12:30 - 13:15, Korsgatan 6

Om framtiden är bestämd, var börjar förändringen? Om morgondagens eldistribution
Arrangeras av: EY
13:00 - 13:55, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Framtidens energiföretag – lönsamhet, hållbarhet och teknologisk utveckling
Arrangeras av: Dagens industri, Fortum
13:00 - 14:00, Strandvägen 4.3
Medverkande från Power Circle: Johanna Lakso

Ren energipaketet och energigemenskaper - var, hur och för vem är de en bra lösning?
Arrangeras av: Energimarknadsinspektionen
15:00 - 15:45, Teaterskeppet

Kundnärhet och hållbarhet – blir kunden och planeten förlorare om elbolagen får välja?
Arrangeras av: Dagens industri, Telge Energi
14:00 - 15:00, Strandvägen 4.3
Medverkande från Power Circle: Johanna Lakso

Torsdag 4/7:

Lokala energisystem - viktig pusselbit i energiomställningen
Arrangeras av: Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad, Västsvenska Arenan
15:30 - 16:15 Strandvägen, H551
Medverkande från Power Circle: Johanna Barr

E-mobilityseminarium:

Måndag 1/7:

Laddbara fordon och laddinfrastruktur - hur ökar vi takten?
Arrangeras av: BIL Sweden, MRF, Power Circle
09:00 - 09:50, Fordonsexpo, H53

Elbilar och laddinfrastruktur – nya krav på tjänster och elnät
Arrangeras av: Power Circle, Bil Sweden AB, MRF
10:00 - 11:00, Fordonsexpo, H53

Kan elbilar bidra till att lösa kapacitetsbrist i elnätet?
Arrangeras av: Elbilsalliansen Nissan Renault
11:00 - 12:00, Fordonsexpo, H50
Medverkande från Power Circle: Johanna Barr

Bilens roll i den smarta staden
Arrangeras av: Volkswagen Personbilar
12:00 - 13:00, Donnersgatan 6
Medverkande från Power Circle: Daniel Kulin

Tisdag 2/7:

Hur ska vi ladda Sverige?
Arrangeras av: Elbil Sverige
09:00 - 10:00, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Elflyg, hyperloop eller höghastighetståg – hur reser vi klimatsmartast i framtiden?
Arrangeras av: Ellevio
10:30 - 11:30, S:ta Katarinagatan 6

Hur når vi 2030-målet - vilka styrmedel krävs för att minska klimatpåverkan från vägtrafiken?
Arrangeras av: BIL Sweden, MRF
10:30 - 12:00, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Snabb omställning kräver supersnabb laddning - hur får vi snabbladdning i hela Sverige?
Arrangeras av: Audi
13:30 - 14:30, Donnersgatan 6
Medverkande från Power Circle: Daniel Kulin

Elektrifieringen får inte bli ett elitprojekt – så bygger vi laddinfrastruktur i hela Sverige
Arrangeras av: Fortum
15:00 - 15:45, S:ta Katarinagatan 6
Medverkande från Power Circle: Daniel Kulin

Onsdag 3/7:

Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik?
Arrangeras av: Sveriges Bussföretag, BIL Sweden
10:00 - 11:00, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Är fake news det största hindret i övergången till elbil?
Arrangeras av: Bee Charging Solutions
10:30 - 11:30, Donnersgatan 6

Behöver energiöverenskommelsen utvidgas till fler sektorer?
Arrangeras av: Dagens industri, Fortum
16:00 - 17:00, Strandvägen 4.3

På plats i Almedalen i år är följande personer från Power Circles kansli:
Johanna Lakso, VD (johanna.lakso@powercircle.org)
Daniel Kulin, Sakkunnig E-mobility (daniel.kulin@powercircle.org)
Johanna Barr, Sakkunnig Framtidens Elnät (johanna.barr@powercircle.org)
Läs mer om oss  här


Ämnen: Event

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering