2017-02-23 08:00Blogg

Tänk om det går ännu fortare?

När det internationella energiorganet IEA kring sekelskiftet skulle förutspå solcellernas utveckling tio år fram i tiden var de inte särskilt hoppfulla. Greenpeace kom ungefär samtidigt med en rapport som trodde på minst fem gånger så mycket installerad kapacitet 2010 som IEA. Kring mitten av 00-talet var visserligen IEAs prognos redan utdaterad, men det var trots det få som vågade tro på Greenpeaces scenario. Det verkade fortfarande helt orimligt. Och när 2010 kom visade det sig att Greenpeace faktiskt också hade haft fel. De hade nämligen prognostiserat alldeles för lite solceller….

Skärmavbild 2017-02-21 kl. 14.55.10

Källa; Greenpeace

Att det är svårt att spå i framtiden är ett känt faktum, särskilt när det gäller ny eller disruptiv teknik. 70-, 80- och 90-talets IT- och telecomexperters felgissningar om datorbehov i framtiden, antalet mobilanvändare vid sekelskiftet och Internets utveckling är numera bara några klassiska exempel som lockar till skratt, och ett visst mått av häcklande, på nätet och i föreläsningssalar runt om i värden.

Trots detta kända faktum, och trots det senaste decenniets oförutsägbara utveckling, fortsätter prognosmakarna från de stora oljebolagen att konstant underskatta utvecklingen av ny energiteknik och e-mobility. Detta visas med all önskvärd tydlighet i rapporten ”Expect the unexpected: the disruptive power of low carbon tecnology” som nyligen publicerades av Graham Institute at Imperial College tillsammans med Carbon Tracker.

Den senaste i raden av tekniker att genomgå ett närmast fritt fall i prisutvecklingen är ju naturligtvis batteritekniken. Och med det följer möjligheter för både hemmabatterier och elbilar att ta över marknadsandelar. De senaste siffrorna från Bloomberg visar att batteripriset halverats de senaste två åren. Samtidigt är teknikutvecklingen för batterier och elbilar fortfarande i sin linda. Även om båda teknikerna funnits länge är det först på senare år, i ljuset av klimatavtal, dieselskandaler och luftkvalitetsproblem, som biltillverkarna har storsatsat.

Även The Economist förutspådde nyligen att elbilarna kan komma fortare än vi trott. Nu tror de mest optimistiska prognosmakarna att 25% av bilarna kan vara elbilar 2030, vilket ligger i linje med vad Power Circle tror kan vara möjligt här. Med en tillväxttakt på 40% per år från 2015 skulle vi få en miljon laddbara bilar i Sverige 2030 (se graf). De senaste fyra åren har tillväxttakten legat mellan 86 och 146 procent vilket naturligtvis är svårt att upprätthålla när elbilsflottan ökar. Samtidigt kan den riktiga ”ketchupeffekten” komma om några år, när laddinfrastrukturen är etablerad i kombination med många nya modeller som kommer på marknaden med längre räckvidder och lägre priser.

Skärmavbild 2017-02-21 kl. 16.04.12

Så tänk om det går ännu snabbare? Kan glappet mellan prognos och verklighet för elbilarna att vara lika stort om tio år som det var i fallet solceller – trots att det ser ut som om prognosmakarna tar i från tårna?Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem