2018-04-19 09:04Blogg

Vårens nyheter i energipolitiken

null

I kölvattnet av Energikommissionen rådde i höstas en tid av stiltje i Energisverige, men den senaste tiden har det hänt flera spännande saker som är värda en kommentar.

Dels finns det en del intressanta förslag i propositionen om ändringar i ellagen som kom förra veckan. Det mest spännande är kanske förslaget att det ska bli lättare att utveckla nätavgifterna genom pilotprojekt och stegvis införande av nya nättariffer för att underlätta för ökad efterfrågeflexibilitet. Detta är en fråga som Power Circle drivit ända sedan Samordningsrådet för Smarta elnät och den underlagsrapport vi gjorde i samband med det. Men även i den studie av hinder och incitament för smarta elnätstekniker som vi släppte i början av året lyfts detta förslaget fram som en av de mest akuta förändringarna som behöver komma till. Enligt förslaget ska ett nätbolag eller annan koncessionshavare få testa nya tariffmodeller på ett begränsat urval av kunder under maximalt tre år, med möjlighet till förlängning efter tillstånd från myndigheten.

Förra veckan kom även propositionen ”Energipolitikens Inriktning” som befäster flera av de överenskommelser som gjorts inom ramen för energikommissionen på ett mer övergripande plan. Regeringen lyfter behovet av att vidga nätägarrollen för att dra nytta av nya tekniker som smarta nät och energilager. Dessa får dock fortfarande inte någon ny rubrik, vilket kritiserats av vissa remissinstanser. Även Power Circle har tidigare lyft behovet av mer konkreta förslag gällande smarta elnät och energilager, vilket vi fortfarande står fast vid.

Tidigare i vår kom promemorian ”Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet” där remisstiden precis har gått ut. Bland annat tas frågan om dubbelbeskattning av el som matas in i energilager vid koncessionspliktiga elnät upp. Detta är en fråga som Power Circle också drivit länge, och vi ser fram emot en kommande lagändring som tar bort dubbelbeskattningen.

Som om inte detta smörgåsbord av lagändringar var nog rapporterade Energimyndigheten förra veckan uppdraget om hur Gotland kan visa vägen i energiomställningen, något som Power Circle givetvis följde med spänning.

Bland satsningarna märks ökad elektrifiering i flera sektorer, inte minst i transportsektorn, och att se över möjligheterna till storskalig energilagring. Båda frågor i linje med Power Circles verksamhetsområde. I studien lyfts också elfordons möjligheter att interagera med elnätet, både genom laststyrning och V2G.

Summerat finns många förslag med framåtanda i studien. Den största bristen är kanske i stället avsaknaden av konkreta årtal och mål – i princip föreslår utredningen en ny utredning – men vi på Power Circle ser fram emot fortsättningen!

I går kom även regeringens vårbudget ut, och även om den inte innehöll några stora nyheter på energisidan var en glädjande nyhet att elfordonspremien utökas och föreslås även gälla utombordsmotorer på sikt. Är det kanske dags att satsa på laddinfrastruktur i skärgården?

//Anna WolfOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem