2021-10-01 14:40Nyheter

Emobility.se stängs 1 december

Kunskapsportalen emobility.se kommer under hösten att avvecklas och stängs ned helt den 1 december. Besökare kommer i framtiden att hänvisas vidare till andra informationskällor. 

Power Circle startade under 2015 hemsidan emobility.se som del av ett projekt delfinansierat av Energimyndigheten, och hemsidan har sedan dess fungerat som en kunskapsportal till elfordon och laddinfrastruktur. Under 2010-talet fanns ett stort värde i hemsidan då tillgången på information om laddbara fordon i stor utsträckning saknades. 

Idag utvecklas både elfordon och laddinfrastruktur snabbt, branschen växer och allt fler aktörer tillhandahåller information om laddning och elfordon. Exempelvis finns nu myndigheter med ansvar för informationsspridning kring elektrifierade transporter. Samtidigt har Power Circle skiftat fokus, från rådgivning kring elbilar och laddning, till att fokusera på frågor om hur elektrifieringen av transportsektorn kan möjliggöras och integreras på bästa sätt i elsystemet. 

Därför har ett beslut fattats om att det är dags att stänga ned emobility.se. Hemsidan kommer att stängas ner den 1 december 2021 och all information som i dagsläget finns på kunskapsportalen kommer att lämnas över till Energimyndighetens förfogande. 

Vi hoppas att du som besökt hemsidan har hittat den information du behöver under åren vi har drivit denna sida, och vill tacka för allt engagemang och frågor till oss som ni gett upphov till. Om ni vill följa Power Circles arbete inom e-mobility får ni gärna besöka powercircle.org och läsa mer om i våra faktablad, rapporter och projekt. 

För vidare frågor, kontakt oss via info@powercircle.org. Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.