2019-12-13 12:03Nyheter

Möt våra partners: Så framtidssäkrar AddSecure elnätet

null

Genom att digitalisera Sveriges nätstationer kan AddSecure Smart Grids göra elnätet bättre på att hantera det moderna elflödet. Det här kan både reducera energiförluster, kostnader och öppna upp för nya lösningar för att lösa kapacitetsbrist. 

AddSecure är en koncern som jobbar med att säkra samhällskritisk kommunikation, till exempel inbrotts- eller brandlarm som är uppkopplade mot larmcentraler. Inom koncernen finns affärsområdet Smart Grids som specifikt ägnar sig åt att digitalisera nätstationer i elnätet.

– Det finns drygt 220 000 nätstationer i Sverige idag. Av dem är de flesta analoga och sköts manuellt. Och det fungerar – i alla fall vid klassisk energiförsörjning där elen kommer uppifrån och finfördelas nedåt nätet i jämna dygnsmönster. Så såg elkonsumtionen ut länge, men det kommer den inte att göra framöver, säger Erling Gustafsson, Business Manager på AddSecure Smart Grids.

I och med utbyggnaden av exempelvis elbilsladdare och solceller på fastigheter får vi nya konsumtionsmönster och mer komplicerade elflöden än tidigare. 

– Vi kräver mer av elnätet idag och därför behöver vi ha bättre koll på hela flödet. Det är där vi kommer in i bilden, säger Erling.

Minskade kostnader och nya lösningar 
Genom att digitalisera nätstationer och koppla upp dem mot driftsystem kan man enligt Erling lösa ett flertal problem. Man får färre elavbrott, minskade kostnader för exempelvis felsökningar och kostnader mot överliggande nät, en effektiviserad investeringsplanering och, inte minst, reducerade energiförluster. 

– Vanligtvis finns rätt få kontrollpunkter i ett elnät. Man vet vad som händer högst upp hos elleverantören och längst ned hos abonnenten. Genom att digitalisera nätstationerna skapar vi kontroller systemet igenom. Det gör det lättare att identifiera problem, till exempel var energiförluster sker.

Dessutom är större insyn i näten en förutsättning för att elnätsbolagen ska kunna använda nya flexibla resurser såsom värmepumpar, batterier och smart elbilsladdning för att avhjälpa kapacitetsbrist i nätet.

AddSecure Smart Grids arbetar över hela Sverige. De skräddarsyr lösningar baserade på kundens behov. Sedan driftsätter de lösningen och utbildar kundens personal i hur tekniken fungerar, hur man analyserar mätvärden och arbetar proaktivt. 

– Eftersom olika kunder har olika behov plockar vi ihop ett paket med de instrument som just de behöver, till exempel sensorer och kommunikationsutrustning, och installerar allt i en och samma låda. Det sparar tid för kunden, vi behöver vanligtvis bara två-tre månader från beställningen till att jobbet är gjort, säger Erling.

 

 

”Våga ställa om”
Digitaliseringen av elnätet är på gång, men i stort är nätet fortfarande byggt för att hantera elkonsumtionen så som den såg ut på 70-talet. Erling Gustafsson ser ett behov av att våga ta stora beslut och jämför situationen med järnvägstrafiken. 

– För 20 år sedan kunde man inte förutspå det läge vi ser idag, med flera operatörer på spåren och ett ökat tryck på tågtrafiken med förseningar som resultat. Elnätet är nu i samma sits, vad kommer det exempelvis att innebära för nätet bara att Ikea börjar sälja solceller och att hälften av Volvos alla bilar ska vara elektriska 2025? Det händer så mycket spännande inom el och smarta elnät, nu behöver branschens aktörer våga ställa om för att vi ska kunna möta utvecklingen. 

 

 

Detta reportage är del av en serie där Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och en inblick i sin verksamhet.

Text: Big Words Publishing
Bild: AddSecureOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta