2020-08-26 10:35Nyheter

Möt våra partners: Så utvecklar Falu Energi & Vatten världens bästa energisystem

2013 vann Falu Energi & Vatten (FEV) utmärkelsen “världens bästa energisystem” på Global District Energy Climate Awards i New York. Sedan dess har det lokala energibolaget jobbat vidare med att utveckla sitt energisystem. Elektrifieringen av transportsektorn, nyttjandet av spillvärme från serverhallar och utbyggnad av ännu mer lokal elproduktion med sol och vind är några av bolagets tillväxtområden. 

− Utmärkelsen för världens bästa energisystem vann vi delvis för att vi har 100 % förnyelsebar elproduktion, men även för utvecklingen av vårt kraftvärmeverk till ett bioenergikombinat. Med överskottsvärme sommartid torkar vi spån från lokala industrier, och därefter pressar vi spånet till pellets. På så vis ökar vi värmelasten sommartid och därmed också kraftvärmeverkets elproduktion. Pelletsen blir ett sätt att lagra värme från sommar till vinter, säger Sofie Bergsten, utvecklingsprojektledare. 

De stora pelletsladorna som placerats i anslutning till kraftvärmeverket har dessutom under våren 2020 fått en ny central funktion. På taken till ladorna har FEV byggt Dalarnas största solcellsanläggning: 252 kW. Markanvändningen för anläggningen nyttiggörs ytterligare samtidigt som ett helt nytt kundfokuserat erbjudande har utarbetats – Solel för alla. 

På taken till ladorna har FEV byggt Dalarnas största solcellsanläggning

Solel för alla

− På Power Circle Summit 2017 talades det om den nya kundrelationen med fokus på enkelhet, image och storytelling. Detta har vi tagit fasta på när vi skapat vårt nya kunderbjudande Solel för alla. Våra kunder erbjuds del i vår anläggning, de får egen solel direkt in i sin vardag och vi säkerställer drift och kvalitet. Vi pratar inte kWh utan istället faktiska förbrukningar, kunden tecknar avtal om solel till lamporna, köket eller hemmet, berättar Sofie Bergsten.

− När kunden sedan tänder lampan eller plockar ut en glass ur frysen så är det med sin egen solel, vilket ger en storytelling, fortsätter Sofie. Med ett intyg att rama in och en dekal att sätta upp på t. ex. postlådan stärks imagen för både oss och våra kunder. Konceptet har vi utarbetat tillsammans med en kundreferensgrupp. Projektet har genomförts under coronatider, så invigningen där vi berättade om projektet och Solel för alla höll vi digitalt. Den finns att se på youtuble och via fev.se/sol.

Väl rustade för transportsektorns elektrifiering

Transportsektorn och industrierna elektrifieras, och nya elanvändare tillkommer. Samtidigt blir vindkraften mer storskalig, och genom det samägda bolaget Dala Vind byggs vindkraften ut. I det pågående projektet vid Riskebo utanför Falun byggs turbiner med 164 meter rotordiameter som producerar tre gånger så mycket el som de kraftverk med 90 meter rotordiameter som byggdes för tio år sedan. Kostnaden per kilowattimme är nästan halverad. Framöver siktar FEV på fler erbjudanden som är ännu närmare kunden. 

− Vi behöver jobba mer med digitalisering, både hos kund och i vårt nät. I dagsläget är t. ex. bara en liten del av våra nätstationer digitaliserade, och den uppkopplade mätningen vi har ligger i gränssnittet till regionnätet. Vi har tidigare arbetat med studier av olika scenarier för elbilspenetration i elnätet, och satte då ut mätare i olika typer av nätområden. Med mätdata och simuleringar fick vi svart på vitt att vårt lokalnät är starkt och vi känner oss väl rustade för att leverera drivmedel till Falubornas elbilar. Än ligger vi steget före på E-mobilitysidan med både kunskap och kapacitet, säger Daniel Asplund, produktchef för E-mobility. 

För att bygga kunskap och erfarenhet internt har bland annat de anställda erbjudits elbilar som personalbil, med bruttolöneavdrag. I samband med detta har personalen också mätt upplevelser och spridningseffekter och är övertygade om att det kommer ske en snabb omställning som vi än så länge bara har sett de första trevande stegen av. Men elektrifieringen till trots; den viktigaste trenden i energibranschen ligger enligt Sofie och Daniel i samarbeten. Både med kunder, leverantörer och andra sektorer i samhället. Nu vill de gräva där de står, stärka sin lokala förankring och göra ”världens bästa energisystem” ännu bättre. 

Detta reportage är del av en serie där Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och en inblick i sin verksamhet.

Bild: Falu Energi & Vatten

 Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta