2021-06-30 05:30Nyheter

Nya medarbetare förstärker teamet

Power Circle har under våren valt att stärka upp teamet med två nya medarbetare för att möta ett ökat fokus i samhället på elektrifiering och framtidens elsystem. Vi välkomnar Hampus Thuresson och Jesper Werneskog till teamet, som nu består av sex heltidstjänster fördelat på sju medarbetare.

Under det senaste året har samhällsdiskussionen om ökad elektrifiering för att möta klimatutmaningen ökat och satt fokus på elsystemets möjligheter att tillgodose samhällets behov. Allt fler organisationer utvecklar affärer som fokuserar på lösningar för framtidens elsystem och behovet av kunskap om nya teknikers möjligheter ökar hos en rad aktörer och beslutsfattare.

Power Circle märker av intresset genom ökade förfrågningar om att delta med kunskap i olika projekt samt en stark tillströmning av nya partners. För att möjliggöra mer aktivitet i fler projekt och en fortsatt väl fungerande partnerservice bestämde sig styrelsen i mitten av våren för att öka personalstyrkan med en extra tjänst, så att två juniora projektledare kunde anställas.

Det känns oerhört viktigt att möta upp det ökande intresset i samhället för den kunskap vi tar fram i samverkan med våra partners, och göra det möjligt för våra experter att delta i fler externa projekt, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.

I mitten av maj började därför Hampus Thuresson och Jesper Werneskog på Power Circle, båda nyexaminerade civilingenjörer med kunskap inom energi och miljö. De kommer in i teamet med ny energi och nya perspektiv och förväntas på kort tid bygga en kunskapsgrund om frågor som berör framtidens elsystem, smart laddning och elektrifiering för att bidra som resurser i våra pågående och kommande projekt och aktiviteter.

Jesper kommer framför allt att arbeta med frågor kring framtidens elsystem genom projektet Sprida SamspEL. Fokus är på att lyfta fram den elsystemforskning som pågår genom seminarier, synteser och nyhetsbrev, samt genom kunskapsportalen framtidenselsystem.se. Jesper har redan kommit in väl i projektet och bidrar till ökad kunskapsspridning och kontakt med projektledare. Vid sidan av Sprida SamspEL kommer Jesper att bidra till utvecklingen av nya projektansökningar och kansliets digitala kommunikation och kunskapsspridning.

Det är väldigt motiverande att få möjligheten att arbeta med forskningsfrågor som möjliggör elens roll i energiomställningen samt att vara med och skapa en samsyn mellan näringslivet, akademin och politiken kring omställningen. Jag ser fram emot att vara med och planera flera spännande event till hösten, säger Jesper Werneskog, projektledare på Power Circle.

Hampus kommer arbeta mer med frågor kopplade till smart laddning och e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter. Bland annat kommer han att vara med och arbeta med ny satsning på insamling av data kring laddsessioner för att möjliggöra bättre kunskapsuppbyggnad kring smart laddning och elnätens påverkan. Hampus kommer även stötta det pågående projektet om Smart Förnybart samt bidra till att stärka kontakten mot våra partners.

Att få möjlighet att arbeta med framtidsfrågor kring elektrifiering känns både spännande och motiverande. Jag ser fram emot att fortsätta sätta mig in i Power Circles pågående projekt och att påbörja arbetet med datainsamling av laddsessioner, säger Hampus Thuresson, projektledare på Power Circle.

Läs mer om alla våra medarbetare och styrelsen här.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta