2023-10-04 08:00Nyheter

Nytt projekt kring policy och regelverk för konvertering av fordon

Lastbil

Under hösten undersöker Power Circle policys och regelverk som idag finns kopplat till konvertering av fordon till eldrift med målet att ta fram förbättringsförslag som kan snabba på transportsektorns omställning. Arbetet görs inom ett arbetspaket i projektet Cirkulära affärsmodeller vid konvertering till eldrift i vilket även Rearq, Chalmers och Mathem deltar.

– Konvertering är en möjlighet till att ställa om fordon som annars hade kunnat rulla flera år på fossila bränslen. Vi ser fram emot att undersöka potentialen och förstå vilken roll konvertering kan få i transportsektorns omställning, säger Hampus Thuresson projektledare på Power Circle

Elektrifieringen av transportsektorn pågår för fullt och under sommaren 2023 nådde den laddbara fordonsflottan en halv miljon fordon. Trots denna utveckling är de nationella transportmålen till 2030 utmanande och flera lösningar kommer krävas för att uppnå dessa. Fokus ligger ofta på utveckling och försäljning av nya fordon, men med ett cirkulärt tänk så öppnas möjligheter för konvertering av befintliga fordon för att accelerera omställningen ytterligare. 

Projektet Cirkulära affärsmodeller vid konvertering till eldrift syftar till att undersöka och utveckla cirkulära lösningar för mer hållbara transporter genom att konvertera begagnade fordon till eldrift. Power Circles roll är att under hösten 2023 undersöka möjligheter och barriärer för konvertering av fordon i nuvarande nationella och EU-policys och -regelverk. Baserat på resultatet kommer åtgärdsförslag att tas fram som är riktade mot beslutsfattare för att stötta konvertering av fordon. Dessutom kommer arbetspaketet att översiktligt analysera potentialen för hur elektrifieringstakten och utsläppsminskningar kan påverkas av konvertering av befintliga fordon. 

Länder som Frankrike har visat på potentialen i att inom nuvarande EU-regelverk uppmuntra till konvertering av befintliga fordon. Därför ser vi med tillförsikt fram emot att hitta vägar att stärka konvertering även i Sverige,  säger Isak Öhrlund, samhällspolitisk expert på Power Circle.

Projektet genomförs tillsammans med Rearq, MatHem och Chalmers. Rearq utför faktiska konverteringar av fordon i Mathems fordonsflotta med målet att ta fram underlag för uppskalning och genom Chalmers utvärderas cirkulära affärsmodeller genom ett nätverk av aktörer för att skapa förutsättningar att skala upp volymer. Arbetet inom dessa arbetspaket pågår sedan tidigare.

Projektet Cirkulära affärsmodeller vid konvertering till eldrift pågår tills våren 2024 och är finansierat av Vinnova inom FFI-programmet.

 Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.
Isak Vencu Öhrlund
Samhällspolitik och policy
Isak Vencu Öhrlund
Arbetar med elektrifieringen ur ett policy- och samhällsutvecklingsperspektiv, samt externa relationer och remisser.