2019-04-08 09:44Nyheter

Power Circle ansluter till Equal by 30

null

Power Circles styrelse har beslutat sig för att ställa sig bakom den internationella jämställdhetskampanjen ”Equal by 30” som vill se en jämställd energibransch till år 2030. Att kvinnor har samma möjligheter att bidra till energiomställningen är oerhört viktig.

Under ministermötet, Clean Energy Ministerial, i Malmö och Köpenhamn förra året lanserades kampanjen Equal by 30 av Sverige och Canada. Genom kampanjen uppmuntras ett mer aktivt jämställdhetsarbete inom energibranschen, med målet att branschen ska vara helt jämställd år 2030. Kampanjen har redan signerats av 9 länder och 72 organisationer.

– Det är helt självklart för Power Circle att arbeta med jämställdhetsfrågor, säger Charlotte Bergqvist styrelseordförande för Power Circle. Det finns så många kompetenta kvinnor som har möjlighet att bidra i energiomställningen. Vi vill vara en del i att lyfta dem och bidra till en mer jämställd bransch i stort.

Energibranschen är idag långt ifrån jämställd. Globalt utgörs branschen bara till 20 procent av kvinnor. I Sverige är andelen kvinnor 26 procent enligt den senaste statistiken från Energimyndigheten. Men endast 13 procent av de drygt 160 energibolagen i Sverige hade minst 40 procent kvinnor anställda.[1]

Power Circle har nu ställt sig bakom kampanjens fyra principer och därtill fattat beslut om tre egna åtaganden som ska vara vägledande fram till år 2030: (1) Power Circles styrelse ska vara jämställd (2) Power Circles scener ska vara jämställda (3) Power Circles verksamhet ska vara jämställd. Med jämställd menas i dessa mål att en 40/60-fördelning eftersträvas.

– Vi kommer inte att vänta till år 2030 utan redan idag börja följa dessa mål, säger Johanna Lakso vd för Power Circle. Det känns inte bara rätt utan är också smart då studier visar att ökad jämställdhet leder till ökad lönsamhet. Jag hoppas därför att fler i branschen följer styrelsens beslut och ansluter sig till kampanjen Equal by 30.

The four principles for private sector in Equal by 30:

  1. We aim to lead by example, integrating equality principles into our organization and policies, and will step up our efforts to promote gender diversity activities, in areas of recruitment and career advancement in particular.
  2. We pledge to highlight and support women, and close the gender gap, by promoting actions in our business.
  3. We will provide leadership, and share our experiences and lessons learned on gender diversity programming and initiatives.
  4. We recognize the importance of reporting on progress and will support efforts to improve the collection of gender disaggregated data so that we can and report on our progress in a transparent, open manner.

Kontaktpersoner:

Charlotte Bergqvist
Styrelseordförande, Power Circle
070-364 19 68

Johanna Lakso
VD, Power Circle
070-898 32 08

[1] Energiindikatorer 2017Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta