2019-05-20 08:46Nyheter

Power Circle i Almedalen

Foto: Jakob SvärdFoto: Jakob Svärd

Energisystemet är under omvandling med elektrifiering av fordonsflotta och nya tekniker i elnätet. Under årets Almedalsvecka arrangerar Power Circle två egna seminarier där vi diskuterar viktiga framtidsfrågor. Vi är också medarrangör av den utsläppsfria zonen där elbilarna i år får sällskap av laddlösningar. Det blir en spännande vecka och flera av våra medarbetare finns tillgängliga att delta i fler samtal och diskussioner.

Här är våra seminarier under Almedalsveckan: 

Måndag 1 juli kl. 9-11: Elbilar och laddinfrastruktur – nya krav på tjänster och elnät

En transportsektor med 2,5 miljoner laddbara bilar 2030 kommer att behöva laddas där bilarna bor eller står parkerade på dagarna. Dessutom behövs snabbladdning längs motorvägarna där vi reser långt. Hur bidrar smidiga tjänster och reglerna som styr hur elnät byggs och drivs till att göra omställningen snabb och billig? Första passet klockan 9-9.50 modereras av BIL Sweden och adresserar frågan om när ketchupeffekten av laddbara fordon inträffar.Under den andra timmen tar Power Circle över rodret och diskuterar hur vi kan göra laddning smidig och oberoende av gränser mellan länder, nätägare och märke på laddstationen. Vi granskar också hela värdekedjan från den som bygger laddstationer till nätbolag, myndigheter och politikerna. Vad behöver de olika aktörerna av den som finns ovanför i värdekedjan? Är önskemålen rimliga och tydliga? 

Läs mer om seminariet kl. 9-9.50: Laddbara fordon och laddinfrastruktur – hur ökar vi takten?
Läs mer om seminariet kl. 10.10-11: Elbilar och laddinfrastruktur – nya krav på tjänster och elnät

Tisdag 2 juli kl. 12-13: Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?

Brist på kapacitet i våra elnät hämmar tillväxt i städerna. Samtidigt drivs projekt som har potential att frigöra stora mängder effekt, om fler vågar testa nya idéer i praktiken och om regelverket hänger med i utvecklingen. Under det här seminariet, som genomförs över lunch vid sittande bord, delar vi erfarenheter och kunskap med varandra – problemägare och problemlösare tillsammans. Fokus ligger på innovationer och tjänster på lokal nivå som kan bidra till att lösa den växande effektutmaningen. Vid varje bord har vi en expert – en av de nyckelpersoner som är med och förändrar Sveriges energisystem. Antalet platser är begränsat så kom i tid.

Läs mer om programpunkten: Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?

Vill du ha med oss för att diskutera fler framtidsfrågor?

Power Circle är självklart på plats i Almedalen med flera medarbetare och deltar gärna på era mötesplatser. Välkommen att bjuda in oss till era seminarier eller runda-bordssamtal. Vi diskuterar gärna framtidens elnät, elbilar, hållbara energisystem och andra framtidsfrågor i energibranschen. Nedan kan du läsa mer om oss som kommer att vara på plats i år.

Johanna Lakso, VD. Johanna är civilingenjör i teknisk fysik med en master i energisystem. Hon har arbetat fem år med utvecklingen av förnybar energi och har goda kunskaper om elsystemet från sin tid på Svenska Kraftnät. 2013 blev hon utsedd till Årets miljöhjälte av WWF för att ha startat en ny hållbarhetsorganisation. Johanna diskuterar gärna framtidens hållbara energisystem.

Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility. Daniel är ingenjör och ekonom från Umeå Universitet. Han har jobbat som projektledare på världens största vindkraftsprojekt, drivit eget konsultföretag och har de senaste 6 åren utvecklat statistik, marknadsbeskrivningar och styrmedel för solkraft, vind och energilager vid energimyndigheten. Daniel diskuterar gärna laddinfrastruktur och elbilens roll i energisystemet.

Johanna Barr, sakkunnig framtidens elnät. Johanna är civilingenjör i energisystem med inriktning mot elnät och förnybar kraftproduktion. Hon har jobbat som strategi- och marknadsanalytiker på Statkraft i Norge samt varit ansvarig för utbyggnaden av Vattenfalls nätverk av snabbladdare för elbilar. Johanna arbetar med att stärka forskning och innovation inom elsystemområdet och diskuterar gärna framtidens elsystem.

Vi ses i Almedalen 2019!Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta