2023-10-10 09:05Nyheter

Save the date: Konferens Framtidens Elsystem den 6 februari 2024 i Stockholm

UFFE Konferens

Den fjärde upplagan av vår välbesökta heldagskonferens Framtidens Elsystem tar plats den 6:e februari i Stockholm! Med utgångspunkt i Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Framtidens Elsystem erbjuds en dag fylld med insiktsfulla samtal om nya spännande projekt inom det svenska elsystemet! Dagen kommer bjuda på många intressanta talare med bland annat Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, på scen. 

Mer information och länk till anmälan kommer inom kort! 

r kan du se den förra konferensen. 

 

Om Framtidens Elsystem

Forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens Elsystem är en av Energimyndighetens främsta satsningar på forskning och utveckling inom elsystemet. Programmet finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplade till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät. Framtidens Elsystem sträcker sig från april 2022 till sista december 2027 och kommer att hålla minst två utlysningar om forskningsanslag per år.  

Power Circle driver stödprojektet Främja Framtidens Elsystem, för att bistå Energimyndigheten i att sprida och nyttiggöra resultat från forskningsprogrammet, samt bygga nätverk och främja kunskapsutbyte mellan akademi och bransch. 

Läs mer på Energimyndighetens webbplats,Power Circles webbplats och på kunskapsportalen Framtidenselsystem.se. 


Ämnen: Event

Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem