2020-09-14 09:45Nyheter

Tre nya medarbetare i höst

Under hösten kommer Power Circle att påbörja flera nya projekt och uppdrag. Därför har kansliet på kort tid fördubblat sin personalstyrka från tre till sex medarbetare. Mårten, Elham och Simon heter de tre nyrekryterade talangerna som under hösten kommer förstärka Power Circles kansli.  

Innovation och disruptiva teknikskiften snabbar på omställning och utmanar branschenJust innan sommaren fick Power Circle besked om att de blivit tilldelade ett par nya projekt inom elektrifiering av tunga transporter och dess påverkan på elsystemet, samt inom förnybar energi och smarta nättekniker. Eftersom kansliet i slutet av maj tackade av Daniel Kulin som under flera år gjort ett förtjänstfullt arbete som sakkunnig för e-mobility, behövde teamet inför hösten förstärkas med fler talanger. 

- Under hösten kommer vi att starta upp flera nya projekt samtidigt som tidigare uppdrag fortsätter. Vi är därför väldigt glada över att ha förstärkt teamet med tre nya medarbetare. Alla tre har gedigen kunskap inom energi och miljö samt två inom kommunikation, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle. 

Den 1 september började Mårten Thorslund arbeta som kommunikationsstrateg på kansliet. Han kommer arbeta med Power Circle Summit 2021, med evenemang och kommunikation inom projektet Sprida SamspEL och med Power Circles övergripande kommunikation. Mårten, som är miljövetare och marknadsekonom, har tidigare jobbat som marknads- och hållbarhetsansvarig på We Don’t Have Time och verkar för lokal laddinfrastruktur och minskat matsvinn.  

Elham Kalhori har sedan augusti arbetat deltid som projektledare medan hon gör klart sin Master på KTH där hon läser till civilingenjör med inriktning på energi, miljö, teknik och hållbar utveckling. Elham kommer fokusera på konferensen Framtidens Elsystem som arrangeras inom projektet Sprida SamspEL. Hon har tidigare arbetat med projektledning och kommunikation inom hållbarhet och mobilitet. 

Ytterligare en talang är Simon Lundqvist, nyexaminerade civilingenjör inom industriell ekonomi från KTH. Han kommer att slutföra det faktablad om smart laddning som Daniel Kulin påbörjade i våras och arbeta med fler uppdrag som rör smart laddning och e-mobilty under hösten. Simon har också under våren skrivit sitt examensarbete för Power Circle tillsammans med Jesper Björkman. 

- Jag ser fram emot en rolig höst tillsammans med det nya kansliet. Även om vi fortsätter att arbeta på distans ses vi varje dag på vårt digitala kanslihäng och tar en promenad tillsammans. De nya medarbetarna ger redan ny energi till teamet, avslutar Johanna Lakso. Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta