2023-04-14 09:42Pressmeddelande

Elbilen fortsatt mest populär bland nyregistreringarna

När årets första kvartal avslutas kan det konstateras att antalet laddbara fordon nu uppgår till 478 000. Bland nyregistreringarna är det rena elbilar som stått för den största ökningen med drygt 23 000 nya personbilar under första kvartalet. Även elektrifieringen av tunga lastbilar fortsätter i snabb takt och elektriska lastbilar är nu 293 stycken till antalet, en ökning med 28 % sedan årsskiftet.

Under årets första tre månader har ökningen av den laddbara fordonsflottan varit 14 % lägre än motsvarande period 2022. Ett osäkert ekonomiskt läge och borttagen bonus är två faktorer som kan ha bidragit till att nybilförsäljningen under årets första tre månader varit lägre än förväntat och Mobility Sweden rapporterade i mars om att man sänker sina fordonsprognoser för 2023. 

Mer än varannan nyregistrerad personbil är dock fortsatt laddbar. 55 % av nyregistreringarna under 2023 har varit laddbara fördelat på 35 % elbilar och 20 % laddhybrider. Sett till antal står elbilar för den största ökningen med 23 189 nyregistreringar under 2023, det är en ökning med 18 % jämfört med motsvarande period 2022 då 19 966 elbilar nyregistrerades. Antalet nyregistrerade laddhybrider uppgick under årets tre första månader till 12 871, en minskning med 27 % jämfört med ifjol då 17 713 laddhybrider nyregistrerades samma period. Sverige ligger dock fortsatt en bit efter Norge där Norsk elbilforening rapporterar om en utveckling i rekordtakt och att hela 86 % av nyregistrerade personbilarna under mars månad varit rena elbilar – trots att man under 2023 infört såväl moms som viktskatt för elbilar.

Antalet elektriska bussar är nu över 920 stycken, flest registrerade, 382 stycken, finns i Västra Götaland. På lastbilssidan ökade antalet laddbara lätta lastbilar med 8 % under Q1 och är nu 14 393 till antalet. En ännu starkare utveckling har skett av antalet elektriska tunga lastbilar som nu uppgår till 293 stycken, en ökning med 64 fordon, eller 28  %, under 2023. För att bygga strategiskt placerad publik laddning för tunga transporter öppnade för ungefär ett år sedan utlysningen för regionala elektrifieringspiloter som resulterade i att 1,4 miljarder delades ut till aktörer. Satsningen har nu förlängts och det planeras att avsättas pengar fram till år 2026.

- Elektrifieringen av tunga transporter fortsätter och när nya modeller med allt längre räckvidd kommer in på marknaden blir det också allt viktigare att den publika laddningen för dessa transporter kommer på plats, säger Hampus Thuresson, projektledare på Power Circle.

Enligt siffror från databasen Nobil uppgår nu antalet registrerade publika laddstationer till 3 186 och antalet laddpunkter till 20 189. Utbyggnaden av publik laddinfrastruktur behöver ske i takt med elektrifieringen av fordonsflottan och EI presenterade under slutet av 2022 en utredning kring kortare ledtider för anslutning av nya laddpunkter som visade att det kan dröja mellan 4-36 månader att få anslutning. Energimyndigheten presenterade tillsammans med Trafikverket i februari en delrapport inom regeringsuppdraget handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas där resultaten pekar på vikten av en väl fungerande samordning där flera olika aktörer, regleringar och intressen behöver samspela för att underlätta och accelerera elektrifieringen.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta och tunga lastbilar, mc och bussar) och ger en heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige. Genom statistikverktyget fås en snabb överblick över den nationella statistiken eller för enskilda län och kommuner. Statistiken är presenterad i sju olika vyer med grafer och genom att klicka på graferna kan användaren välja att se statistik på års- eller månadsbasis, att se utvecklingen för en enskild fordonstyp eller laddpunkter för en särskild effektnivå. All data bakom graferna kan laddas ned i csv-format och även själva vyerna kan laddas ned som pdf och ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt. Nytt för denna månad är att Power Circles långsiktiga prognoser för laddbara personbilar, lätta och tunga lastbilar samt bussar ingår i statistikverktyget.

Du kan se utdrag ur statistiken på www.elbilsstatistik.se. För information eller för att beställa statistiken i sin helhet, kontakta:

Hampus Thuresson, projektledare, Power Circle AB
+46 (0)70 221 18 16,
hampus.thuresson@powercircle.orgOm Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.