2019-10-04 14:12Pressmeddelande

Fokus på elektrifiering av transporter i budgetpropositionen

null

I höstens budgetproposition finns flera initiativ för att påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor, och särskilt fokus ligger på elektrifiering. Snabbladdning lyfts upp för att täcka vita fläckar i landet och en elektrifieringskommission tillsätts för att påskynda elektrifiering av tyngre transporter.

 

Power Circles statistik visar att tillväxten på laddbara fordon fortsätter öka med runt 50 % årligen, och elbilarna äter sakta marknadsandelar från laddhybriderna. Idag finns 92 992 laddbara fordon på våra vägar, och nästan 2 000 laddstationer. 416 av dessa stationer erbjuder idag snabbladdning.

Redan med dagens infrastruktur kan du köra elbil mellan Ystad och Haparanda, men det finns flera områden i landet där möjligheten att snabbladda behöver byggas ut. Detta gäller framför allt Norrlands inland, samt glesbygden i Småland, Värmland och Gävleborg, något som Trafikverket lyfte i en utredning förra året.

I utredningen bedömdes att mellan 70-140 snabbladdningstationer behöver komma på plats, till en uppskattad investeringskostnad på mellan 35-80 miljoner kronor. Budgetpropositionens förslag är att 50 miljoner kronor ska delas ut i stöd till snabbladdning under 3 år.

- Det är spännande att se att förslaget i stort verkar fånga upp behovet som Trafikverket sett. Exakt hur stödet kommer att delas ut återstår att se, säger Johanna Barr, sakkunnig och statistikansvarig på Power Circle.

Andra förslag i budgetpropositionen är ett ökat stöd till klimatbonusbilar, samt att en elektrifieringskommission ska tillsättas för att påskynda arbetet med elektrifieringen av transportsektorn. Kommissionen ska påskynda bland annat investeringar i elvägar och laddinfrastruktur för ellastbilar.

- Vi ser definitivt ett ökat fokus på elektrifiering av tunga transporter i branschen, och då blir det intressant att titta på lösningar såsom elvägar. Idag pågår piloter med strömöverföring genom skena i mark och luftledning, och trådlöst genom induktion, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobilitet på Power Circle.

Power Circle följer varje månad utvecklingen på laddinfrastruktur och laddbara fordon i hela landet, såväl som i enskilda län och kommuner. I september tillkom 2 722 nya laddbara bilar i Sverige. Antalet laddstationer i landet är 1949 med totalt 8 741 laddpunkter.

Topplistan

De vanligaste elbilarna i Sverige är Renault Zoe (5 050 st), Tesla Model S (4 460 st), samt Nissan Leaf (4 243 st). Bland laddhybriderna är Volkswagen Passat GTE (11 271 st), Mitsubishi Outlander PHEV (11 014 st) och Kia Optima PHEV (6 372 st) vanligast.

På nya www.elbilsstatistik.sefinns ytterligare information om det laddbara beståndet och laddinfrastrukturen i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografiska data för varje enskild bil.

ELIS innehåller även kommun- och regionspecifika prognoser år för år över elbilsutvecklingen fram till och med 2030. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

För mer information, kontakta:

Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility, Power Circle AB

+46 (0)76-833 07 77, daniel.kulin@powercircle.org

För engångsutdrag eller abonnemang på ELIS, kontakta;

Johanna Barr, sakkunnig framtidens elnät, Power Circle AB

+46 (0)70-532 00 47, johanna.barr@powercircle.org

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Daniel Kulin
Tidigare anställd
Daniel Kulin
Arbetar med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, vehicle-to-grid, flexibilitet i transportsektorn