2019-11-06 11:59Pressmeddelande

Förenklat investeringsstöd på plats för laddstationer i hem och på arbetsplatser

null

Antalet laddbara fordon och publika laddstationer i landet ökar. Samtidigt har det ”nygamla” investeringsstödet ”Ladda bilen” kommit ut, som förenklar ansökningsförfarandet för villor, flerbostadshus samt företag och organisationer.

Laddinfrastrukturen fortsätter att byggas ut i landet och vi har nu omkring 9000 publika laddpunkter i landet. Majoriteten av dessa, nära 90 %, har laddhastigheter mellan 3,7 och 22 kW, så kallad destinationsladdning som sker där bilen står parkerad antingen i hemmet, vid butiken eller på arbetsplatsen.

Under oktober kom det ”nygamla” investeringsstödet ”Ladda bilen” ut, motsvarande det som tidigare hette ”Ladda hemma”. Stödet är särskilt viktigt för utbyggnaden av destinationsladdning och riktar sig nu mot tre olika målgrupper: privatpersoner som vill installera laddbox i hemmet; företag, organisationer, kommuner och liknande aktörer; samt boende i flerbostadshus.

De viktigaste skillnaderna i det nya stödet är att själva ansökningsförfarandet nu blir lättare, samt att den sökande personen/organisationen kan få ta del av stödet retroaktivt. Förenklingen är kanske allra viktigast för BRFer.

- Power Circle har varit pådrivande för en förenkling av investeringsstödet, så vi är glada att dessa förändringar gått igenom, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobilitet på Power Circle. Men vi tycker fortfarande att det ska ställas högre tekniska krav på installationerna så att den laddinfrastruktur som byggs nu har förutsättningar att bidra med nytta till resten av elsystemet.

I slutet av oktober rullar 2 419 fler laddbara fordon på Sverige vägar, varav 27 % av tillskottet är elbilar. Fördelningen mellan det totala beståndet elbilar (inkluderat lätta lastbilar och motorcyklar) och laddhybrider i trafik i Sverige är 35 % respektive 65 %.

Antalet nya laddbara fordon hittills i år är något lägre än vad som förväntades i början av året, vilket förmodligen beror på begränsningar i batteriproduktionskapacitet samt att en hel del inköp av laddhybrider låter vänta på sig till efter årsskiftet då de nya bonus malus-reglerna träder i kraft.

Topplistan

De vanligaste elbilarna i Sverige är Renault Zoe (5 167 st), Tesla Model S (4 457 st), samt Nissan Leaf (4 319 st). Bland laddhybriderna är Volkswagen Passat GTE (11 540 st), Mitsubishi Outlander PHEV (11 104 st) och Kia Optima PHEV (6 737 st) vanligast.

På nya www.elbilsstatistik.sefinns ytterligare information om det laddbara beståndet och laddinfrastrukturen i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografiska data för varje enskild bil.

ELIS innehåller även kommun- och regionspecifika prognoser år för år över elbilsutvecklingen fram till och med 2030. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

För mer information, kontakta:

Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility, Power Circle AB

+46 (0)76-833 07 77, daniel.kulin@powercircle.org

För engångsutdrag eller abonnemang på ELIS, kontakta;

Johanna Barr, sakkunnig framtidens elnät, Power Circle AB

+46 (0)70-532 00 47, johanna.barr@powercircle.org

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Daniel Kulin
Tidigare anställd
Daniel Kulin
Arbetar med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, vehicle-to-grid, flexibilitet i transportsektorn