2018-11-09 07:00Pressmeddelande

Framtidens elsystem - fullt med nyheter från forskning och bransch

I november får elkraftbransch och forskare en ny mötesplats när konferensen Framtidens elsystem arrangeras för första gången. Batterier, elbilar, lokala energisystem och andra flexibilitetsresurser är aktuella utvecklingsområden för det förnybara energisystemet. Det blir allt viktigare med nya samarbeten och förståelse för användaren så att goda idéer och ny teknik kan omsättas i praktiken.

Framtidens förnybara elsystem ska hantera mer decentraliserad produktion och ökad elektrifiering. Lokala energisystem, elfordon, batterier och andra flexibilitetsresurser förändrar förutsättningarna samtidigt som digitaliseringen öppnar upp för nya aktörer och affärsmodeller på elmarknaden. För att lyckas med det komplexa samspelet krävs inte bara mer avancerad mätteknik och verktyg för styrning utan också en förståelse för användaren. En del av lösningarna kommer från forskarvärlden – men för att bidra till utvecklingen krävs att fler från branschen får del av bra lösningar och möjlighet att omsätta dem i praktiken.

- För att hantera de utmaningar som elsystemet står inför behöver goda idéer och tekniska lösningar ta sig från forskarvärlden och ut på marknaden, säger Alexandra Andersson, uppdragsledare Power Circle.

Med konferensen Framtiden elsystem skapas en efterlängtad mötesplats kring ny teknik. Under dagen i Stockholm visas ett stort antal aktuella forsknings- och innovationsprojekt inom bland annat energilager, flexibilitet och ny teknik för elnätet. Energimyndighetens nya generaldirektör Robert Andrén medverkar tillsammans med andra experter inom elsystem och innovation.

- Genom Framtidens elsystem vill vi bjuda på många relevanta initiativ, höja kunskapen och skapa nya samarbeten kring utvecklingsprojekt, säger Alexandra Andersson, uppdragsledare Power Circle.

Ta del av fullständigt program och registrering.

Konferensen riktar sig brett till yrkesverksamma med intresse av teknik och tjänster för ett smartare elsystem som vill vara med i utvecklingen. Framtidens elsystem är också programkonferens för forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Konferensen arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, tillsammans med Forum för smarta elnät. Ta del av webbsändning från konferensen på Power Circles Youtube.

------

Om Framtidens elsystem – nyheter från forskning och bransch

Den 15 november arrangeras för första gången konferensen Framtidens elsystem i Stockholm. Under dagen presenteras några av de mest spännande resultaten just nu från projekt i det svenska elsystemet – såväl kommersiella som akademiska. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på till exempel elnätsbolag, forskningsinstitut, fastighetsbolag, kommun eller myndighet. Konferensen arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, tillsammans med Forum för smarta elnät. Till mer information och registrering. Ta del av webbsändning från konferensen på Power Circles Youtube.

Om SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete. Det svenska elsystemet står inför en period av genomgående och större förändringar, både på produktions- och användarsidan. Förändringarna innebär både nya möjligheter och utmaningar, bland annat inom säkerhet och kompetensförsörjning. Samtidigt fortsätter det svenska kraftsystemet utvecklas mot att bli allt mer sammankopplat med omgivningen. Vårt kraftsystem påverkas därför mer och mer av utvecklingen i våra grannländer och utvecklingen globalt. All denna utveckling ställer krav på att satsningarna inom forskning och innovation anpassas till både svenska och globala förutsättningar. 



Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering