2019-12-04 14:42Pressmeddelande

Ökad försäljning av laddbara fordon och ny rapport om lägre klimatpåverkan från batterier

null

I november steg nyförsäljningen av laddbara fordon igen. Samtidigt har månaden kantats av nyheter rörande bilarnas batterier. Det svenska batteriföretaget Northvolt kommunicerade en ökad ambition på 150 GWh produktionskapacitet till 2030. Månaden avslutades med att IVL publicerade en uppdaterad rapport om batteriers klimatpåverkan som visar att utsläppen är lägre än vad som tidigare antagits.

Under november månad rullade 3 501 nya laddbara personfordon ut på Sveriges vägar, det största månadsvisa tillskottet under hösten hittills. Det totala antalet är nu nära 99 000 stycken och väntas passerar 100 000 vid årsskiftet.

Samtidigt har IVL publicerat en uppdaterad rapport med livcykelanalys av batteriers klimatpåverkan. Rapporten visar att utsläppen från själva batteriproduktionen ligger på mellan 61-106 kg CO2-ekvivalenter per producerad kWh batterikapacitet (146 kg CO2-ekvivalenter med mindre transparent data). De är betydligt lägre än det intervall på 150-200 kg CO2-ekvivalenter som rapporterades i IVLs tidigare studie från 2017.

I våras gjorde Power Circle tillsammans med IVL, Bil Sweden och MRF en informationsfilm och ett faktablad för att tydliggöra klimatpåverkan från elbilar.

- Där berättade vi att en liten elbil släpper ut 60-70 % mindre än motsvarande fossildriven bil i Sverige, säger Daniel Kulin, sakkunnig E-mobility på Power Circle. Det är kul att det kommer nya studier som stärker att elbil är det miljövänligare valet.

Den viktigaste anledningen till de lägre siffrorna i IVLs nya rapport är att batterifabrikerna har blivit större, vilket gör att de blir mer effektiva per producerad enhet. De lägre siffrorna i intervallet antar dessutom att energimixen i batteriproduktion är fossilfri.

Samtidigt bjöd november på stora uttalanden från både svenska Northvolt och amerikanska Tesla. Northvolt kommunicerade att de ökar sin ambition till 150 GWh produktionskapacitet till 2030, vilket förväntas motsvara 25 % av den Europeiska marknaden. Tesla överraskade med placeringen av sin fjärde Gigafactory som kommer ligga utanför Berlin.

- Genom elektrifieringen frikopplar vi transportsektorn från direkt beroende av fossila bränslen, säger Johanna Barr, sakkunnig och statistikansvarig på Power Circle. Med en global energimix som blir allt mer fossilfri kommer utsläppen från produktion av batteri, bil och från laddning av bilen bara att minska.

Under november månad registrerades 40 nya laddstationer med total nära 200 nya laddpunkter i landet. Laddhybriderna stod för den stora ökningen bland fordonen med ett tillskott på 2 603 stycken. Anledning till detta är att den uppdaterade Volkswagen Passat GTE som nu kunnat levereras stod för en stor andel. 840 nya elbilar tillkom.

Topplistan

De vanligaste elbilarna i Sverige är Renault Zoe (5 269 st), Tesla Model S (4 559 st), samt Nissan Leaf (4 530 st). Bland laddhybriderna är Volkswagen Passat GTE (12 257 st), Mitsubishi Outlander PHEV (11 320 st) och Kia Optima PHEV (6 846 st) vanligast.

På nya www.elbilsstatistik.sefinns ytterligare information om det laddbara beståndet och laddinfrastrukturen i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografiska data för varje enskild bil.

ELIS innehåller även kommun- och regionspecifika prognoser år för år över elbilsutvecklingen fram till och med 2030. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

Kontaktpersoner

Daniel Kulin
Sakkunnig e-mobility
Daniel Kulin
Arbetar med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, vehicle-to-grid, flexibilitet i transportsektorn
Johanna Barr
Expert - elsystem
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elnät, elmarknad, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering