2015-09-04 07:00Pressmeddelande

Vad kan din kompis om el?

Idag lanserar Power Circle en film om elkunden för elkunden. Filmen förklarar elkundens viktiga roll i ett smart elsystem. Det smarta hemmet är en av flera viktiga komponenter för att möjliggöra ett smart elnät där mer förnybar elproduktion kan integreras.

Power Circle vill med filmen bidra till en högre kunskapsnivå hos elkunderna när det kommer till elsystemet och kundens påverkan på det smarta hemmet. Förhoppningen är att filmen ska ge kunden förståelse om hur det smarta hemmet bidrar till ett smartare elnät, vilket i sin tur möjliggör för mer förnybar energi. Den smarta elkunden kan med ny och lättanvänd teknik utveckla sin elanvändning så att det matchar bättre med till exempel vindkraftverkens eller solcellernas produktion.

Det finns mycket som pekar på att kunskapen om el hos elkunderna har minst sagt stor potential att utvecklas. El är i nuläget inget som berör privatpersonen, det ska bara funka och möjliggöra för vanliga basala behov såsom att laga mat, kunna se på TV, tvätta och diska. Därför är det en stor utmaning att kommunicera kring el;

  • I Elforsks ELAN-projekt konstaterades det att ingen av projektets intervjupersoner kände till begreppet ”1 kWh”.
  • Enligt en professor i media och kommunikation så kommunicerade energibolagen alldeles för mycket inför installationen av smarta elmätare. På grund av kundernas ointresse nåddes de knappt av informationen, trots att energibolagen tog kommunikationen på allvar och gjorde en ordentlig insats kring detta.
  • Enligt andra studier är det enbart vid elavbrott och höga priser på el som kunden överhuvudtaget märker av produkten el.
  • Mer än 40 % respondenterna i en undersökning av Umeå Universitet kan varken tänka sig dela med sig av data från sin elmätare eller styra sin last.

Med bakgrund i detta hoppas vi att Du visar denna för din kompis som inte tidigare visat intresse för sin livsnödvändiga el. Vi hoppas även att energibolag och andra i branschen ser detta som en film att använda sig av i kunskapshöjande ändamål.

Idag, fredag den 4 september, kl. 12:00 släpps filmen på Power Circles nya Youtube-kanal samt via Mynewsdesk. Välkommen att använda dig av filmen!

Filmen har gjorts i projektet ”KAN - Kunskapshöjande Aktiviteter kring nya Nättekniker”, som delfinansieras av Energimyndigheten.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering