2020-08-28 05:31Blogg

Höstens konferenser och event i Energisverige

Det rådande läget innebär ju som bekant en hel del förändringar i höstens konferensprogram, där flera större event flyttats fram till nästa år i hopp om att kunna genomföras på plats utan restriktioner. Trots detta är det mycket på gång i Energisverige i höst, och många konferenser erbjuder möjligheter till deltagande online, vilket kanske rentav innebär större möjligheter att delta på event som tidigare varit svåra att besöka – inte minst de som arrangeras utomlands! För att ni inte ska missa något spännande bjuder Power Circle här på ett urval av höstens största digitala mötesplatser i branschen, och även några fysiska alternativ.

Kraft 2020 - 2 september - digitalt
Svenska kraftnäts årliga kund- och intressentmöte innehåller presentationer, samtal och diskussioner som kommer att sätta fokus på lösningar som möjliggör energiomställningen.
Läs mer här

Di Framtidens Elmarknad- 23 september - digitalt
Di genomför i år eventet Framtidens Elmarknad digitalt. Dagens industri vill samla branschen för att söka svar på frågor om affärskritiska utmaningar som teknikutveckling, hubben, affärsmodeller, m.m. De kommer även att diskutera hur batterier och energilagring kommer att förändra marknaden.
Läs mer här

Vindkraftsforskning i Fokus – 13 oktober - digitalt
Energimyndigheten ordnar i höst en digital konferens som riktar sig mot den som är intresserad av vindkraftsforskning. Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar vi står inför inom vindenergi på vägen tillmot ett hållbart energisystem.
Läs mer här

Framtidens Elsystem – 21 oktober - digitalt
Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten, arrangerar i år den andra upplagan av heldagskonferensen Framtidens Elsystem för att sprida och nyttiggöra kunskapen inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL. På konferensen presenteras några av de mest spännande projekten i det svenska elsystemet – såväl kommersiella som akademiska.
Läs mer här

SvD Energy Summit – 27 oktober - Stockholm
SvD Energy Summit har valt att senarelägga sin konferens, som i år går av stapeln i slutet av oktober. På SvD Energy Summit samlas viktiga nyckelpersoner från energibranschens ekosystem, och ger sin syn på dagens marknad samt berättar om de strategiska val de gjort. I år har konferensen två spår:  Smartare elektrifiering i energisystemet – öka leveransen och kapaciteten, samt Smartare användning av elnätet – med fokus på hur vi kan öka flexibiliteten för t.ex. hushåll, bostäder och industrier.
Läs mer här 

Svenska Solelsmässan - 28 oktober - Uppsala
Solelsmässan planerar i nuläget att genomföra årets upplaga på plats i Uppsala. Här samlas nationella och internationella företag, branschkollegor och beslutsfattare. Ta del av innovationer, utställare och föreläsningar om solel, energilagring och framtidens energisystem.
Läs mer här

Vattenkraftdagen – 5 november - digitalt
Vattenkraftdagen, även den digital i år, anordnas av Energiföretagen och är en professionell mötesplats för alla som arbetar med vattenkraft. Syftet med dagen är att utbyta kunskap och få chans att diskutera aktuella frågor med kollegor från branschen, myndighetsföreträdare och politiker.
Läs mer här 

Elnätsdagarna - 11-12 november - Stockholm
Elnätsdagarna anordnas av Energiföretagen och vänder sig till all personal och företagsledning inom elnätsbolag, samt service- och entreprenadföretag, konsulter och andra som vill följa utvecklingen inom elnätsbranschen. I år kommer konferensen hållas digitalt under två halvdagar.
Läs mer här

Hållbart näringsliv -11-12 november – Stockholm eller digitalt
Konferensen Hållbart näringsliv, med prisutdelning till de tre slutgiltiga vinnarna av årets upplaga av E-prize, arrangeras av Di och Aktuell Hållbarhet och har som mål att dela den senaste kunskapen om hur bolag hanterar klimat- och hållbarhetsutmaningar på ett affärsmässigt framgångsrikt sätt, samtidigt som vetenskapens riktlinjer uppnås.
Läs mer här

Elmarknadsdagarna16 december –  Stockholm eller digitalt
Energiföretagen anordnar denna arena med målgrupp personer som arbetar i strategisk funktion inom elhandel, elförsäljning, elproduktion och kraftsystem. Även olika typer av kundrepresentanter och energitjänsteföretag med intresse för energifrågor kan ha stor behållning av den här konferensen.
Läs mer här

Förutom höstens event på den svenska arenan vill vi gärna tipsa om några andra spännande händelser i Europa och världen, framför allt då många av konferenserna i år går att se digitalt.

ICNC20 - 17-18 september,ordnas av Hubject i Berlin
https://www.intercharge-network-conference.com/

Årets upplaga av RE Grid integration week ordnas både digitalt och på plats i Ljubljana genom dessa tre event:

E-Mobility Power System Integration Symposium - 9 november
https://mobilityintegrationsymposium.org/

Solar integration workshop - 10-11 november
https://solarintegrationworkshop.org/

Wind integration workshop, 11-13 november
https://windintegrationworkshop.org/

Organsisationen IRENA ordnar också flera intressanta webinarier under hösten, bland annat ett om integration av sol- och vindel den 20 oktober.

Energy Storage world forum går i år av stapeln i Australien, men kan även ses online den 25-26 november https://energystorageforum.com/residential-energy-storage-australia

Hoppas ni alla får en härlig och spännande konferenshöst med många digitala möten och nätverksmöjligheter! Har vi missat något viktigt? Tveka inte att höra av er så uppdaterar vi listan!


Ämnen: Event

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem