2020-08-13 10:06Pressmeddelande

Laddbara bilar nu 3 % av personbilsflottan

Coronapandemin påverkar försäljningen av nya fordon negativt men beståndet av laddbara fordon ökar stadigt. Ökningen av laddbara fordon har hittills i år varit nästan dubbelt så hög jämfört med motsvarande period 2019, och i juli 2020 uppgick beståndet av laddbara personbilar i Sverige till 3 % av personbilsflottan.

Under våren och sommaren har det rapporterats om låga försäljningssiffror för nya fordon i spåren av coronapandemin. Efterfrågan på laddbara fordon står sig dock. Hittills i år har landets bestånd av laddbara fordonsflotta ökat med 35 797 laddbara fordon, inklusive personbilar i form av elbilar och laddhybrider, samt helt eldrivna lätta lastbilar, MC och bussar. Detta innebär en ökning på 85 % jämfört med förra året, då siffran för samma period låg på 19 384.

Motsvarande siffra för elbilar ligger på 9665 fordon (jämfört med en ökning på 8 333 fordon samma period förra året), och för laddhybrider uppgår siffran till 25 136 (8 689 förra året).

BIL Sweden rapporterar att andelen nyregistrerade laddbara personbilar under 2020 hittills ligger på 26,5 % jämfört med drygt 11 % under 2019. Sverige tar alltså betydelsefulla steg i Norges fotspår - 2019 hade grannlandet en marknadsandel på 56 % bland nyregistreringar. Sverige går även om Nederländerna som hade en marknadsandel bland nyregistreringar på 15 %, enligt IEAs Global EV Outlook 2020 som publicerades tidigare under sommaren. Att jämförelserna med just Norge och Nederländerna är relevanta beror på att de tillsammans med Sverige särskiljer sig från övriga länder i rapporten, som har en lägre andel laddbara fordon i nyförsäljningen.

Totalt rullar nu 138 268 laddbara fordon i Sverige, varav 39 937 elbilar och 91 472 laddhybrider.

För första gången kan vi nu avrunda siffran för andelen laddbara personbilar i Sverige till 3 %, säger Johanna Barr, sakkunnig och statistikansvarig på Power Circle. Siffran har legat kring 2 % under det senaste året.

Även denna siffra kan jämföras med Norge och Nederländerna där laddbara personbilar utgjorde ca 9 % respektive 2,5 % av flottan i slutet av 2019.

Antalet publika laddstationer ligger nu på 2 270. De har tillsammans 10 650 laddpunkter, varav 1 317 är snabbladdningspunkter med effekter på 50 kW DC och uppåt. I september kommer Trafikverket att öppna möjligheten för aktörer att ansöka om upp till 100% investeringsstöd för snabbladdningsstationer på utvalda vägsträckor i landet där det råder brist på snabbladdningsstationer, så kallade vita fläckar. Stödet ligger på totalt 150 miljoner kronor under åren 2020-2022.

Topplistor

De vanligaste elbilarna i Sverige är fortfarande Renault Zoe (6 464 st), Tesla Model 3 (5 864 st) samt Tesla Model S (5 213 st). Topplistan för laddhybriderna är också densamma sedan i första kvartalet i år, med Volkswagen Passat GTE (14 722 st), Mitsubishi Outlander PHEV (12 654 st) och Kia Optima PHEV (8 906 st) i spetsen.

Kommunerna med flest antal laddbara fordon per invånare är Solna, Danderyd och Lund, medan kommunerna med flest publika laddpunkter per invånare är Åre, Strömstad och Sigtuna.

Län med flest elbussar är Västra Götalands (79 st), Skåne (38 st) och Södermanlands län (36 st).

På nya www.elbilsstatistik.se finns ytterligare information om det laddbara fordonsbeståndet och laddinfrastrukturen i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och MC) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografiska data för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag när det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.


Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering