2024-06-28 11:58Blogg

Orolig omvärld sätter tonen, men vår bransch går mot ljusare tider

Panel på Power Circles seminarium om flexibilitet. Annika Viklund, John Diklev, Therese Hindman Persson och Bo Diczfalusy.

Almedalen 2024 är snart till ända. Sedan pandemin har veckans karaktär förändrats tydligt. Lite mindre, lite spetsigare. Samtalen, diskussionerna och debatterna om energisektorns framtid är dock lika intensiva som alltid. 

Valrörelsen 2022 känns långt bort. De evigt långa debatterna om valet mellan produktionsslag, kärnkraft mot förnybart, ser tack och lov ut att ha blåst förbi. I alla fall tillfälligt. För att vi ska klara omställningen till ett elektrifierat samhälle krävs alla möjliga kraftslag och utbyggnadstakten behöver matcha samhällets och industrins behov. När det nu finns en samsyn i det politiska samtalet om detta kan diskussionen tas vidare till andra utmaningar och lösningar för elsystemet. Flexibilitetens roll har varit ständigt närvarande i samtal och seminarier under veckan. Även här kan vi se en förskjutning från att det framställts som en höger–vänsterfråga till att nästan samtliga partier under Energiföretagens energipolitiska debatt lyfte flexibilitetens viktiga funktion för att klara en snabb elektrifiering av industrin och transportsektorn.  

Power Circle har dragit sitt strå till stacken för att öka kunskapen om hur flexibla vi kan vara i framtidens elsystem. Tillsammans med våra projektparners genomförde vi ett seminarium med rubriken “Flexibilitet - är elmarknaden redo?” Här fick vi möjlighet att presentera resultat från projektet Uppflex där vi kunde visa att Uppsala flexibilitetsmarknad stått sig stark i konkurrensen med stödtjänstmarknader. Därtill visade vi några första preliminära resultat om flexibilitetspotentialen fram till 2030 från vårt projekt FlexAbility. Sammanfattningsvis är flexibilitetspotentialen väldigt stor, men flexibiliteten behöver också finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt för att skapa nytta. Se hela seminariet i efterhand här. 

Flexibilitet långt ner i näten har stor potential att kapa investeringskostnader i elnäten och förkorta anslutningstiderna. Därför är det olyckligt att vissa nätägare meddelat att de beslutat att inte driva vidare sina lokala flexibilitetsmarknader under kommande säsong, då behoven och likviditeten är för låg i närtid. Samtidigt ser vi att andra energi- och elnätsbolag gör andra strategiska val i omställningen, och satsar vidare på att utveckla lokal flexibilitet, kapacitetskartor, energidelning och annat som kan snabba på omställningen.  

Just energidelning har också varit ett hett ämne under Almedalsveckan, med ett flertal seminarier dedikerade till ämnet. Både Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen har pågående regeringsuppdrag vilket bidrar till intresset. Utifrån samtalen framkom det dock att det fortfarande är mycket som är otydligt när det kommer till energigemenskaper, energidelning och virtuell avräkning. Olika aktörer ser väldigt olika på vad energidelning innebär och det finns ännu inga tydligt kvantifierade nyttor. Vi är därmed nu ännu mer taggade på att ta vidare vår projektidé om energigemenskaper och skicka in en ansökan efter sommaren.  

Samtidigt som dessa framåtblickande diskussioner om innovativa lösningar pågick, så var den oroliga samtiden närvarande. På transportsidan fanns det en frustration över att problematiken med långa ledtider för att ansluta laddinfrastruktur ännu inte ser något slut, och inbromsningen på elbilsmarknaden gör att det blir en obalans mellan utbyggnadstakten av laddinfrastruktur i förhållande till elbilsbeståndet. Med en ljusning i det ekonomiska läget och hårdare EU-regleringar av fordons utsläpp som kickar in under kommande år kommer vi nog sannolikt se en ökande elbilsförsäljning igen, och då kan vi blicka tillbaka på 2023–2024 som ett mindre hack i den uppåtgående kurvan.  

Osäkerhet spiller även över på industrins elektrifiering. Tidigare har det pratats om ett stundande elbehov på över 220 TWh till 2030. På Arena energi pratade nu samtliga näringslivsföreträdare, myndigheter och politiker om ett elbehov på mellan 170–180 TWh istället. Det är oroväckande om omställningstakten saktar in när den snarare behöver accelereras för att klara våra klimatmål. Därför behöver hinder för omställningen röjas både från politiken och energibranschen för att vi ska fortsätta hålla den takt som krävs. Även om det finns utmaningar i denna omställning så ska vi komma ihåg att Sveriges elsystem är bättre rustat än många andra för att klara av omställningen till ett elektrifierat samhälle. Det är en missad chans för klimatet och Sveriges ekonomi om industrietableringar hamnar någon annanstans än här för att vi inte gjorde vad som krävdes för att möjliggöra dem. 

Några spännande spaningar från dagarna som inger förväntningar inför kommande år är det faktum att allt fler nu går från ord till handling, att vi har ofattbara 9000 MW batterier i kö, till största delen i södra Sverige, och att emobilityaktörer ser sig som framtidens virtuella kraftverk. En av våra partners aviserade att de nu kontinuerligt har 2000 MW som flödar genom deras back-end som skulle kunna vara tillgängligt för flextjänster där de är verksamma. 

Power Circles Almedalsvecka avslutades med vårt traditionsenliga partnermingel. Tack till alla er som kom förbi och gjorde att vi i år slog nytt rekord med närmare 120 gäster. Det är alltid givande att få tid att träffa alla er partners och utbyta tankar, idéer och spaningar efter all input från veckan. Genom sorlet från alla samtal går det riktigt känna i luften vilken kompetens som finns i vårt nätverk.  

Nu checkar vi ut för lite semester så ses vi snart för en fullspäckad höst. Tills dess, glad energifylld sommar! 

/Isak Vencu Öhrlund 


Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.