2023-09-14 12:10Blogg

Power Circles Höstguide 2023: Evenemang och innovation

lila bild med en kalender på

Sommaren har tackat för sig men utvecklingen inom energisektorn är mer närvarande än någonsin. Innovationstakten är hög och allt fler aktörer – både i Sverige och på den globala arenan – kraftsamlar för att driva den gröna omställningen framåt. 

Hösten 2023 bjuder på ett brett utbud av evenemang med fokus på allt från smarta energilösningar och den dynamiska elmarknaden till framtidens fossilfria transport- och infrastruktursystem. För att underlätta din planering har vi på Power Circle satt ihop en guide till några av höstens viktigaste händelser inom energisektorn. 

Ta fram kalendern och säkra din plats idag! 

Kraft 2023: En elmarknad i förändring
📅 27 september, 13:00-18:00, Stockholm (+digitalt)

Evenemanget utfoskar den snabbt föränderliga elmarknaden, betydelsen av nationell och internationell lagstiftning samt marknadskrafter och investeringsbehov. Inbjudna experter från Svenska kraftnät och från branschen deltar i samtal om framtidens marknadsdesign och internationellt samarbete. Power Circle medverkar.

E-mobility Summit
📅 27 september, Scandinavian XPO, Arlandastad

Denna mötesplats riktar sig till transportbranschens omställning. Fokus ligger på teknik, politik och investeringar för utvecklingen av fossilfria transporter och elektrifierade maskiner. Evenemanget arrangeras av Dagens Industri i samarbete med mässan eComExpo. 

eComExpo 2023: Mässan för fossilfria transporter
📅 27-28 september, 08:30 - 17:00, Scandinavian XPO, Arlandastad 

 eComExpo fokuserar på omställningen mot en fossilfri transportsektor. Under mässan presenteras lösningar inom allt från eldrivna transportcyklar till långtradare med bränsleceller och eldrivna flygplan. Utställare kommer att diskutera både tekniska lösningar och större omställningsstrategier. Power Circle medverkar.

Sweden Flexibility Day
📅 28 september, 09:00- 18:00, Scandic Continental, Stockholm

Diskussionsplattform riktad mot Distribution System Operators (DSO) och Flexibility Service Providers (FSP) i Sverige. Evenemanget arrangeras av NODES och syftar till att utforska innovativa lösningar för minskade koldioxidutsläpp, den lokala flexibilitetsmarknadens roll och potentialen hos digital teknik för energiomställningen. Power Circle medverkar.

Aktörsmöte om de nya rollerna BSP och BRP
📅 29 september, 13:00-14:30, Digitalt

Svenska kraftnät bjuder in till ett digitalt möte om införandet av de nya rollerna Leverantör av balanstjänster (BSP) och Balansansvarig part (BRP). På agendan: Energimarknadsinspektionens beslut om villkor samt förberedelser och implementeringsplan för dessa nya roller. 

Avancerad solcellsteknik
📅 3 oktober, 09:00-11:00, Digitalt via Zoom  

Solforskningscentrum Sverige inleder en ny webbinariesatsning om aktuell forskning inom solel. Först ut riktas fokus mot avancerad solcellteknik. Utforska den senaste forskningen om perovskit- och kiselceller och annan framstående solcellsteknologi.  

AFIR: Vad innebär det nya regelverket för laddinfrastruktur?
📅 4 oktober, 09:00 - 10:00, Digitalt 

Seminarium där Power Circle, Energiföretagen Sverige, Mobility Sweden och Drivkraft Sverige går igenom det nya EU-regelverket Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR). Diskussionen kommer fokusera på utbyggnadskrav och tekniska specifikationer för laddinfrastruktur samt hur svenska aktörer påverkas.

Vind 2023
📅 17-18 oktober, Stockholm Münchenbryggeriet 

Nordens största mötesplats för vindkraftsbranschen med över 600 besökare och 60 utställare. Evenemanget samlar både branschorganisationer och den offentliga sektorn för nätverkande, affärsmöten och seminarier. 

Fossilfri konkurrenskraft 2023
📅 18 oktober, 09:00-16:00, Berns Salonger, Stockholm 

Sveriges tyngsta omställningskonferens som riktar fokus på hur Sverige ställer om för en fossilfri framtid. Färdplanerna som diskuteras ger en insikt i hur Sverige kan uppnå sina klimatmål och det nödvändiga samarbetet mellan politik och näringsliv.  

Elnätsdagarna - El i förändring
📅 14-15 november, Clarion Hotel Arlanda 

Årlig konferens för de som är intresserade av elnätsbranschens utveckling. Fokus ligger på ny teknik, regleringsförändringar och den snabba utvecklingen inom områden som e-mobilitet, vätgas, ny elproduktion, och energilager.

DI Energi
📅 16 november 2023, Vinterträdgården, Grand Hôtel 

DI Energi samlar beslutsfattare och experter från energisektorn för en diskussion om energisystemets framtid samt potentialen och utmaningarna för nya teknologier. Forumet belyser innovationer, investeringar och drivkrafter bakom energiomställningen. Power Circle medverkar.

HUB2023
📅 16 november, Västerås Kongress 

Den tionde upplagan av HUB2023 fokuserar på leveranssäkerhet och kompetens inom energisektorn. Tillsammans med ledande branschaktörer och framtidens talanger diskuteras Sveriges energisystems utmaningar och möjligheter. Power Circle medverkar.

Energiutblick 2023
📅 21 november, Stockholm

Energimyndighetens återkommande konferens. Den här gången med ett brett fokus som inkluderar allt från elförsörjning till de kompetenser som krävs för en framgångsrik klimatomställning. Konferensen syftar till att fördjupa förståelsen för energi- och klimatfrågors inverkan på samhället. Power Circle medverkar.

Läs mer


Mobilitetsforum 2023
📅 22 november, 09:00-17:00, Göteborg 

En heldag som fokuserar på sambanden mellan transportsystem, energisystem och det moderna samhällets strävar efter fossilfrihet. Diskussionerna kretsar kring ekosystemets förändringar, sårbarheter och potentiella lösningar inom transport samt effektivisering genom dataanvändning.

KTH Energy Dialogue 2023: Energy security and resillience
📅 30 november, 11:30 - 16:00, KTH Campus Nymble, Stockholm 

KTH:s årliga konferens sammanför akademiker, industri och beslutsfattare för en diskussion om hållbar transformation av urbana energisystem. Med fokus på energisäkerhet och motståndskraft bidrar framstående experter med insikter om de mest brådskande utmaningarna inom energisektorn och hur dessa kan mötas. 


eCarExpo 2023
📅 1-3 december, Svenska Mässan, Göteborg

eCarExpo i Göteborg är en samlingsplats för alla som är intresserade av elbilar och solel. Mässan kombinerar seminarier som belyser tekniska och praktiska aspekter av dessa ämnen med möjligheten att uppleva de senaste innovationerna och produkterna på området. Expertis från hela landet samlas för att dela kunskap och insikter.

Läs mer 

Stora mobilitetsdagen
📅 5 december 2023, Grand Hôtel Stockholm

Evenemanget belyser den snabba utvecklingen inom elektrifieringen av transportsektorn med särskild fokus på fordonsbranschen. Deltagare får en djupdykning i vad som krävs för att nå de uppsatta klimat- och mobilitetsmålen, samt de stora bil- och fordonsproducenternas framtidsvisioner.

Vätgaskonferensen 2023
📅 5-6 december, Stockholmsmässan, Älvsjö 

Evenemanget fokuserar på vätgasens roll i energi- och klimatomställningen. Under två dagar erbjuds presentationer, workshops och möjligheter till nätverkande. Konferensen belyser bland annat vätgasens potential i energisystemet, dess användning i industrisektorn och internationella perspektiv kring vätgas. 

Arena Framtidens Elsystem
📅 7 december, 13:00 - 15:00, Digitalt 

Save the date! 

Detta evenemang genomförs som en del av en seminarieserie inom stödprojektet Främja Framtidens Elsystem. Samtalet arrangeras av Power Circle och kommer att fokusera på resultaten från Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsprogram Framtidens Elsystem. Mer information om tema och projekt kommer inom kort. 


Ämnen: Event

Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.