2023-08-31 11:32Nyheter

Nytt stödprojekt för kunskapsspridning från forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens Elsystem

En abstrakt bild med inslag av elnät, vindkraft, solel och kärnkraft mot en lila bakgrund.Illustration till stödprojektet Främja Framtidens Elsystem.

Power Circle har fått ett nytt uppdrag att sprida och nyttiggöra resultaten från Framtidens Elsystem, Energimyndighetens stora forsknings- och innovationsprogram för utveckling av elsystemet.  

Power Circle har tidigare drivit stödprojektet Sprida SamspEl för att bistå Energimyndigheten i att sprida kunskap från forskningsprogrammet SamspEl. Energimyndigheten har nu genom ett nytt upphandlat projekt gett Power Circle i uppdrag att agera stödprojekt till det nya forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens Elsystem, som ersätter SamspEl och flera andra program inom elsystemforskningen med en bredare ansats. I uppdraget ingår löpande syntesarbete, konsolidering av kunskap och spridning av resultat från programmet.  

– Elsystemet står inför stora förändringar, och utvecklingen går snabbt nu. För att klara en hållbar och snabb omställning och klara samhällets nödvändiga elektrifiering är det nu viktigare än någonsin att bransch, myndigheter och akademi arbetar tätt tillsammans och driver forskning och innovation in i framtiden, säger Anna Wolf, vice vd för Power Circle och projektledare för stödprojektet. 

Forskningsprogrammet Framtidens elsystem är en av Energimyndighetens främsta satsningar på forskning och utveckling inom elsystemet och har en bredare ansats än tidigare forsknings- och innovationsprogram genom att finansiera projekt som belyser utmaningar kopplade till både elproduktion, elanvändning och framtidens elnät. Genom stödprojektet Främja Framtidens Elsystem kommer Power Circle bistå Energimyndigheten med att sprida forskningsresultat, arrangera konferenser och mötesplatser samt sammanställa relevant kunskap från bransch och forskning för att kunna utveckla forskningsprogrammet.  

– Vi ser fram emot att fortsätta skapa forum för dialog, allianser och öka kunskapen, samt att ge stöd till projektledare för att mer effektivt kommunicera och dra nytta av resultaten med stöd av Power Circle, som har vunnit upphandlingen för att driva stödprojektet för forskningsprogrammet Framtidens elsystem. Stödprojektet kommer bygga vidare på tidigare framgångar och integrera lärdomar från tidigare stödprojekt, säger Jonathan Rodriguez Polit, forskningshandläggare vid Energimyndigheten. 
 
– Aktiviteterna inom det tidigare stödprojektet Sprida SamspEl har varit mycket uppskattade bland både branschaktörer och akademin, och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att bygga nätverk och sprida kunskap inom projektet Främja Framtidens Elsystem. Som tidigare energisystemforskare brinner jag lite extra för att vara med och bidra till att all den forskning och innovation som pågår i projekten kommer ut och nyttiggörs i samhället, säger Anna Wolf. 

 

Om stödprojektet 

Stödprojektet Främja Framtidens Elsystem kommer att arbeta tvärgående med kunskap från pågående och avslutade projekt inom Framtidens Elsystem, och även i viss mån projekt från Energimyndighetens tidigare forskningsprogram SamspEl. Power Circle är också sammanhållande för Framtidens Elsystems konferenser, seminarier och workshops. Bland annat kommer den uppskattade och välbesökta konferensen som har just namnet Framtidens Elsystem, och som samlar bransch, akademi och myndigheter kring aktuella elsystemfrågor, att ordnas en gång per år. Ta del av nyhetsbrev och evenemang från projektet på kunskapsportalen Framtidenselsystem.se och på Power Circles webbplats här 

Om Framtidens Elsystem 

Forskningsprogrammet Framtidens elsystem är en av Energimyndighetens främsta satsningar på forskning och utveckling inom elsystemet. Programmet finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplade till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät. Framtidens elsystem sträcker sig från april 2022 till sista december 2027 och kommer att hålla minst två utlysningar om forskningsanslag per år. Initialt är budgetramen 552 miljoner för hela programperioden, men forskningsprogrammet kan komma att förlängas. 

Läs mer på Energimyndighetens webbplats och på kunskapsportalen Framtidenselsystem.se. 

Har du synpunkter eller idéer på aktiviteter som skulle stärka Framtidens Elsystem, eller bidra till bättre spridning av kunskapen från programmet? Hör gärna av dig till Anna Wolf som är projektledare för Främja Framtidens Elsystem. 

 


Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem