2024-01-23 06:35Blogg

Power Circles Vårguide 2024: Evenemang och Innovation

Vårguide 2024

2024 inleds med många viktiga evenemang inom energisektorn. Under vintern och våren bjuder en lång rad branschaktörer in till konferenser och mötesplatser som djupdyker i ämnen kopplade till e-mobilitet, elektrifiering och framtidens elsystem. Dessa evenemang täcker alltifrån tekniska framsteg och globala trender till politiska diskussioner som formar en hållbar energiframtid, både på nationell och global nivå.

För att underlätta din planering har vi på Power Circle har satt ihop en guide över några av periodens viktigaste händelser inom energisektorn. Säkra din plats, häng med i utvecklingen och delta i diskussioner som formar framtidens elsystem!

Solar Quality Summit Europe 2024
📅 23-24 januari, Hyatt Regency Barcelona Tower 

Solar Quality Summit Europe 2024 samlar experter och aktörer inom solenergibranschen för att diskutera kvalitetssäkring och teknologiska innovationer. Konferensen, som arrangeras av Intersolar Europe och Solar Power Europe, erbjuder möjligheter att utforska nya tekniker och bästa praxis för att säkra solprojekt och främja hållbar energiövergång i Europa.

Vad är V2G och hur blev elbilsåret 2023?
📅 26 januari, 13:00 - 14:00, Digitalt

Power Circle arrangerar ett webbinarium som utforskar statistiken från elbilsåret 2023 samt utvecklingen inom dubbelriktad laddning, även kallat Vehicle to Grid (V2G). I samband med webbinariet kommer Power Circle att lanseringen ett uppdaterat faktablad om V2G samt en årskrönika för elfordonsstatistiken ELIS

Mistras Jubileumsseminarium  
📅 1 februari, Skellefteå 

Detta seminarium är en mötesplats för nyckelpersoner i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Seminariet arrangeras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, och samlar akademi, näringsliv, politik och civilsamhälle för att diskutera omställningens utmaningar och möjligheter. Frågor som kommer att lyftas är bland andra hur vi accelererar omställningen, hur vi undviker ett nytt beroende av innovationskritiska metaller, kompromisser mellan miljö- och samhällsmål samt hur vi stärker våra samhällen under omställningsprocessen.


eCarExpo 2024
📅 2-4 februari, Friends Arena, Stockholm

Europas största elbilsmässa, eCarExpo, återkommer till Stockholm. Med över 70 utställare presenteras det senaste inom elbilar, solenergi, laddstationer och energilagring. Besökare har möjlighet att se och provköra de senaste elbilarna samt utforska innovationer inom e-mobilitet - inklusive eldrivna cyklar, mopeder och elektriska båtar.

Läs mer


Framtidens Elsystem

📅 6 februari 2024, Stockholm (och digitalt)

Under konferensen Framtidens Elsystem erbjuder Power Circle en heldag med diskussioner och presentationer av forskningsresultat inom energiomställningen. Teman inkluderar elbilarnas bidrag till elsystemet, sektorsintegration och forskningens roll i energidebatten. Evenemanget ger deltagarna möjlighet att nätverka och dela insikter om framtidens elsystem.

Elmässan Syd 2024
📅 7 februari, Malmömässan 

Elmässan Syd är en viktig mötesplats för elbranschen där ledande leverantörer och branschprofiler samlas för att visa upp produktnyheter inom elinstallation, belysning, fiber, solenergi och laddning. Mässan är en plattform för att öka kunskap, hitta lösningar och skapa nya relationer inom branschen.  

Elmarknadsdagen 2024
📅 8 februari, 09:00-16:30, Bonniers Conference Center, Stockholm 

Elmarknadsdagen 2024 tar upp aktuella frågor på myndigheternas och regeringens agenda med fokus på elmarknadens roll i en föränderlig samtid. Evenemanget belyser de utmaningar och förändringar som elmarknaden genomgår, inklusive diskussioner om framtida reformer och beslut som kommer att påverka elmarknaden.


Energy Storage Summit 2024
📅 20 - 21 februari 2024, Novotel London West, Hammersmith

Energy Storage Summit 2024 är ett ledande europeiskt evenemang inom energilagring som fokuserar på industrins utveckling, innovation och investeringar. Konferensen samlar experter och intressenter för att diskutera energilagringens betydelse i strävan mot globala nettonollmål.


E-World Energy & Water 2024

📅 20-22 februari 2024, 09:00-18:00, Essen 

E-World Energy & Water i Essen är en global mötesplats för energibranschen. Energimyndigheten, Tysk-Svenska Handelskammaren och Business Sweden presenterar en svensk energipaviljong som visar upp innovationer för den gröna energiomställningen. Detta evenemang ger en möjlighet för svenska företag att exponera sig mot den tyska och internationella marknaden.

Energiintensiv industri 2024
📅 5 mars 2024, Spegelsalen, Grand Hôtel, Stockholm

Konferensen Energiintensiv industri är en heldag då industriella aktörer ges möjlighet att diskutera utmaningar och lösningar kopplade till energiförsörjning, infrastruktur och effektivisering. Med fokus på strategiska beslut, omvärldens påverkan och innovativa lösningar samlar Dagens industri slutanvändare och experter för att diskutera framtiden för Sveriges energiintensiva industrier.


European Symposium on Truck Megawatt Charging

📅 6 - 7 mars 2024, Fraunhofer ENIQ, EUREF Campus, Berlin

Symposiet samlar experter och intressenter för att diskutera högpresterande laddningsinfrastruktur. Detta evenemang är arrangerat inom projektet "HoLa – High Performance Charging for Long-Haul Trucking” och fokuserar på framtiden för laddningslösningar och infrastruktur för elektriska lastbilar. 

Läs mer
  

Charging Ahead: The Electrification of Transportation Infrastructure
📅 19 - 20 mars, Elite Hotel, Lund

Konferensen utforskar hur elektrifiering av vägtransporter kan skalas upp snabbare. Teman inkluderar innovationer inom elektriska vätnät och nya policyrekommendationer från europeisk forskning. Evenemanget riktar sig till beslutsfattare, forskare och experter som arbetar för en fossilfri mobilitetssektor.


Polymers in Nuclear Applications 2024
📅 19-20 mars, Stockholm 

Energiforsks mötesplats Polymers in Nuclear Applications samlar branschprofessionella för att diskutera resultat från pågående forsknings- och utvecklingsprojekt. Seminariet syftar till att bygga kompetens inom polymerområdet och främja nätverkande mellan kärnkraftverk och experter. Viktiga ämnen som livslängden av kärnkraftverk och framtida forskningsbehov kommer att tas upp.

Läs mer


Sweden Innovation Days
📅 20-21 mars 2024, Digitalt 

Sweden Innovation Days är en digital konferens som arrangeras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Syftet är att visa upp Sverige som ett ledande land inom grön omställning och innovation. Konferensen är öppen för aktörer från olika sektorer och erbjuder en plattform för kunskapsutbyte och internationellt samarbete inom innovation.


Wind Europe 2024

📅 20-22 mars, Bilbao 

Wind Europe 2024 är en central mötesplats för vindkraftbranschen i Europa. Evenemanget samlar över 12 000 deltagare och erbjuder konferenssessioner och utställningar med fokus på både onshore och offshore vindkraft. Denna konferens erbjuder en plattform för att utforska de senaste innovationerna, nätverka med ledande aktörer inom industrin och få insikter om vindkraftens roll i framtidens hållbara energisystem.


Solarplaza Summit Sweden

📅 21 mars 2024, 09:00-18:00, Hilton Stockholm Slussen  

Solarplaza Summit Sweden & Energy Storage ger deltagare möjlighet att utforska den svenska solcellsmarknadens potential. Evenemanget erbjuder nätverkande med branschexperter och samtal om tekniska innovationer, finansieringsmodeller och lagringslösningar för storskaliga solcellsprojekt i Sverige.


Energi 2024

📅 21-22 mars 2024, Clarion Hotel Stockholm, Skanstull 

Konferensen Energi 2024 ger insikter i energibranschens aktuella frågor och utmaningar. Temat för årets konferens är ledarskap för omställning med fokus på kunskap, helhetssyn och ansvar på alla nivåer för en framgångsrik omställning av Sveriges energisystem.


Nordic EV Summit 
📅 4 - 5 april 2024, Nova Spektrum, Oslo 

Nordic EV Summit i Oslo är en internationell konferens som fokuserar på utvecklingen av elbilar. Här möts aktörer från 40 länder för att lära sig om globala praxis och för att bevittna de senaste teknikerna inom batteriproduktion och laddning. Konferensen inkluderar utställningar, seminarier, nätverksmöjligheter och presentationer av företag och organisationer från olika sektorer.

Läs mer


SvD Energi Summit 2024
📅 9 april 2024, Stockholm 

SvD Energy Summit är en årlig konferens för nätverkande och kunskapsutbyte inom energibranschen. Evenemanget bjuder på presentationer från ledande experter och diskussioner om Sveriges gröna omställning och globala konkurrenskraft. Teman inkluderar innovation, samverkan och smarta energilösningar, med möjlighet till fördjupning i olika spår som fokuserar på storskalig energiproduktion och smarta system. Deltagare ges möjlighet att möta beslutsfattare och branschkollegor för att diskutera framtida utmaningar och möjligheter inom energiområdet.


Vehicle-2-Grid Conference

📅 10-11 april 2024, Münster, Tyskland 

Konferensen, som är en del av Battery Conference 2024, utforskar hur elbilsbatterier kan användas för nätstabilisering. Deltagare ges möjlighet att nätverka och diskutera med experter om hur denna tillgång kan realiseras inom olika organisationer och sektorer.  

Läs mer

e-Mobility 2024
📅 16 april, Scandic Continental, Stockholm

e-Mobility 2024 är en heldagskonferens med fokus på elektrifieringen av transportsektorn. Konferensen tar utgångspunkt i Drivkraft Sveriges handlingsplan med ett program som täcker de tre huvudområdena samhället, elen och fordonen. Bland deltagarna finns Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, Robert Andrén från Energimyndigheten, samt experter från forskningsvärlden och fordonsindustrin.

Läs mer


Svenskt Centrum för Hållbar Vattenkraft – FoU-dagar

📅 23 - 24 april, Umeå Universitet

Svenskt Centrum för Hållbar Vattenkraft (SVC) håller sina årliga FoU-dagar vid Umeå Universitet. Deltagarna får inblick i vad som händer inom svensk vattenkraftsforskning och hur forskningsresultat kan användas effektivt. Konferensen samlar forskare och intressenter från både akademi och industri för att diskutera hållbar, säker och optimerad vattenkraft som en nyckelfaktor i Sveriges energiomställning. Evenemanget inkluderar presentationer av aktiva projekt och möjligheter att nätverka med ledande forskare.


The 37th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition (EVS37)

📅 23-26 april 2024, COEX, Seoul 

The International Electric Vehicle Symposium and Exhibition är en av världens äldsta och mest framstående symposium inom elbilsteknik. Temat för årets evenemang är "Electric Waves to Future Mobility", och fokuserar på att ge deltagarna insikter om de senaste trenderna och utvecklingen inom elbilssektorn.


Årsmöte Elkraftringen

📅 6 maj, Stockholm 

För er som är partners i Power Circle planeras vårt årliga årsmöte till måndagen den 6 maj. Då väljer vi gemensamt ny styrelse och blickar både bakåt och framåt på vår verksamhet. Dessutom bjuder vi i anslutning till årsmötet in till en diskussion för er som är partners om “Hur klarar lokalnäten laddboomen?”.
 
Läs mer 


Framtidens elmarknad 2024

📅 7 maj, Spegelsalen, Grand Hôtel, Stockholm

Konferensen tar upp frågor kring elektrifieringen som ett avgörande samhällsprojekt. Evenemanget kommer att utforska komplexa aspekter av infrastruktur, investeringar och teknologi som är centrala för att driva framtidens elsystem. Deltagarna får höra från makthavare, innovatörer och experter om de senaste teknologiska framstegen, förändrade affärsmodeller inom energibranschen och konsumenternas roll i elsystemet. Konferensen erbjuder en plattform för samtal om hur vi framtidens elmarknad kan formas för att möta både näringslivets och klimatets behov.

Läs mer   


VECS 2024

📅 14-15 maj, Göteborg

VECS (Vehicle Electronics & Connected Services) är en konferens om fordonsteknik som samlar den globala fordonsindustrin. Konferensen erbjuder möjligheter att lära sig om de senaste innovationerna och industrilandskapet samt att jämföra erfarenheter med över 1500 kollegor. Diskussionerna kommer att beröra allt från central datorteknik i fordon till digital transformation av försäljning och kundinteraktion.

Läs mer   


Energimässan 2024

📅 22-23 maj, Kistamässan, Stockholm 

Energimässan 2024 är Sveriges största mötesplats för de som arbetar med energi-, miljö- och hållbarhetslösningar. Mässan presenterar allt från energiproduktion och ny teknik till energieffektiva och hållbara utvecklingslösningar. Det är ett tillfälle att nätverka och engagera sig i diskussioner om framtida energilösningar, klimatförändringar och minskade utsläpp.

Läs mer
  

Update by Elfack 2024
📅 23-24 maj, Svenska Mässan, Göteborg 

Update by Elfack är en ny mötesplats som fokuserar på den senaste tekniken och hållbara energilösningar inom elektrifiering och digitalisering. Det är en viktig samlingspunkt för elbranschen, med fokus på innovativ teknik och smarta lösningar för en ökad energieffektivitet och omställning till fossilfritt.


Made in Sweden – så leder vi en hållbar omställning av vägtransporter för global konkurrenskraft
📅 28 maj 2024, 10:00-16:00, Hilton Stockholm Slussen

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) arrangerar denna konferens som utforskar Sveriges möjligheter att leda den globala omställningen till hållbara vägtransporter. Här ges deltagare nya perspektiv, nätverksmöjligheter och insikter för att öka takten mot en hållbar framtid.  

Läs mer


European Sustainable Energy Week 2024

📅 11-13 juni, Bryssel och online

Under temat 'Net-zero competitiveness driving EU energy transition' samlar European Sustainable Energy Week (EUSEW) 2024 aktörer från hela Europa för att diskutera och främja grön teknologi och lösningar. Evenemanget fokuserar på att främja övergången till ett koldioxidneutralt Europa och strävar efter att denna omställning ska vara fördelaktig både för samhället och näringslivet. Årets program innefattar en policykonferens, prisutdelning, nätverksmöjligheter och den femte upplagan av European Youth Energy Day.


Intersolar Europe 2024

📅 Konferens: 18-19 juni, Utställning: 19-21 juni 2024 

Intersolar Europe är en ledande utställning för solindustrin och en mötesplats för nyckelaktörer inom solenergi. Under 2024 års konferens delas kunskap om marknadsutveckling, teknologier och finansiering av PV-projekt. Utställningen demonstrerar solmarknadens vitalitet och erbjuder nätverksmöjligheter för tillverkare, leverantörer, installatörer och andra aktörer inom solenergisektorn.


Har du tips på fler event under våren? Kontakta gärna oss så uppdaterar vi denna blogg allt eftersom. Skicka ditt tips till info@powercircle.org.
 Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta