2023-12-07 07:18Nyheter

Anmälan har öppnat till konferensen Framtidens Elsystem! 

Framtidens Elsystem
En konferens där akademi, näringsliv och samhälle möts för att diskutera utmaningar och möjligheter för framtidens elsystem. 6 februari 2024.Välkommen till Framtidens Elsystem 6 februari 2024

Den fjärde upplagan av vår välbesökta heldagskonferens Framtidens Elsystem tar plats den 6:e februari 2024 i Stockholm! Med utgångspunkt i forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem erbjuds en dag fylld med insiktsfulla samtal om energiomställningen, varvat med resultat från forskningsprojekt och nätverksmöjligheter.  

Forskningen om framtidens elsystem har kanske aldrig varit mer aktuell än nu, mitt i klimat- och energiomställningen. 2024 års konferens kommer att bjuda på flera spännande teman där vi dyker djupare i utmaningarna och möjligheterna som detta medför.  

Dagen bjuder bland annat på det senaste från forskningen och branschen om e-mobilitet och hur elbilarna kan bidra till elsystemet, vilka nya flexibilitetsmöjligheter som finns genom sektorsintegration och hur de lokala energisystemen kan bidra till framtidens elsystem. Dessutom kommer konferensen att innehålla panelsamtal om hur vi skapar engagemang för omställningen i samhället, samt vad forskarnas roll och möjligheter är i den allt mer polariserade mediedebatten. För besökare på plats i Stockholm erbjuds också möjligheter till workshops och nätverksbyggande. 

  Jag ser verkligen fram emot att moderera Framtidens Elsystem 2024! Det är alltid givande att samla bransch och akademi för nätverk och kunskapsutbyte. Extra roligt i år är att vi har en hel session som fokuserar på e-mobilitet och hur elbilarna kan bidra till elsystemet, vilket är ett av Power Circles strategiska områden, säger Johanna Lakso, vd Power Circle och Årets Kraftkvinna. 

Programmet kommer att uppdateras löpande, men bland aviserade talare finns redan en bred och spännande sammansättning av bransch- och myndighetsrepresentanter, etablerade forskare och nya doktorander.  Bland annat kommer vi få se Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige, Joachim Nordin, VD Skellefteå Kraft, Karin Lexén, Generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, Sezgin Kadir, VD Kraftringen, Anna Krook-Riekkola, biträdande professor Luleå tekniska universitet, Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet på Chalmers och många fler.   

Årets konferens har verkligen ett fullspäckat program med många spännande inslag. Förutom alla intressanta forskningsprojekt ser jag särskilt fram emot att lyssna diskussionen om forskningens roll i media och hur vi ska hantera den allt mer polariserade debatten där tyckande och vetenskap ofta jämställs. Detta måste vi komma till rätta med och här har både media, akademi och bransch viktiga roller, säger Anna Wolf, vice vd Power Cirlce och projektledare för konferensen 

Konferensen riktar sig brett till bransch och akademi med målsättning om kunskapsutbyte, nätverkande och dialog mellan industri, forskningsinstitutioner, myndigheter och andra verksamheter med intresse för elsystemets framtidsfrågor. Konferensen är kostnadsfri och genomförs på plats i Bryggarsalen, Stockholm, samt med möjlighet för deltagare att följa huvuddelen av konferensen online. Programmet kommer att uppdateras löpande, läs här för anmälan och mer information. Här kan du se inspelningar från tidigare år.  

 
Om stödprojektet Främja Framtidens elsystem 

Forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem är en av Energimyndighetens främsta satsningar på forskning och utveckling inom elsystemet. Programmet finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplade till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät. Framtidens elsystem sträcker sig från april 2022 till sista december 2027 och kommer att hålla minst två utlysningar om forskningsanslag per år.   

Power Circle driver stödprojektet  Främja Framtidens elsystem, för att bistå Energimyndigheten i att sprida och nyttiggöra resultat från forskningsprogrammet, samt bygga nätverk och främja kunskapsutbyte mellan akademi och bransch.  

Läs mer om forskningsprogrammet och stödprojektet på Energimyndighetens webbplats,Power Circles webbplats och på kunskapsportalen Framtidenselsystem.se. 

 Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem