2019-12-11 07:00Blogg

Stort intresse för lokala flexibilitetsmarknader

null

Power Circles och Energimyndighetens heldagsseminarium om lokala marknader för flexibilitet samlade nära 200 representanter från branschen i form av energibolag, myndigheter, kommuner och regioner, teknik- och tjänsteleverantörer samt akademi. Olika aspekter av flexibilitetsmarknader och dess aktörer diskuterades flitigt. För dig som inte var på plats är nu inspelningen av seminariet publicerad.

Dagen inleddes med en invigning av det uppmärksammade CoordiNet-projektet som ska utveckla lokala marknader för flexibla kunder. Marknadsplatsen har varit igång sedan början av november. Nyckelpersoner i projektet från Vattenfall, E.ON. och Svenska kraftnät berättade om hur marknadsplatsen fungerar, plan framåt och vilka lärdomar som dragits hittills.

De betonade hur flexaffären kräver förändringsarbete och ett digitaliserat arbetssätt både hos köparen (TSO/DSO) och säljaren (flexresursen). Ett exempel är hur elnätsbolagen behöver börja jobba med lastprognoser, något som tagits fram inom projektet. Behovet av att låta flexleverantörer sälja sina tjänster till både DSO och TSO lyftes, för att förbättra lönsamheten i affären. Samtidigt påpekades det att andra drivkrafter förmodligen kommer vara nödvändiga för att få aktörer att sälja flexibilitet, eftersom flexibiliteten sällan kommer att vara huvudaffären. Nästa vinter körs en pilot där Svenska kraftnät ska köpa resurser till mFRR* via CoordiNet.

Se inspelningar av dagens presentationer här

Därefter fick vi höra från en av behovsägarna i form av Västra Götalandsregionen om deras arbete med att förstå och sammanställa elektrifieringstrenderna inom transportsektorn och industrin i regionen. De konstaterade att denna form av samarbete mellan region, energibolag och stora industriaktörer inte har skett tidigare, men att den är viktig och att samarbetet så här långt gått väl.

Det finns även andra initiativ än CoordiNet som tittar på lokala marknadsplatser, och därför var den norska aktören NODES på plats, som varit aktiva i flera år med projekt i Norge, Tyskland och England. Istället för att definiera produkter efter budstorlek, uthållighet etc, så har NODES valt att skapa en ännu mer flexibel marknadsplats och låta flexresurser buda in efter parametrar, med minsta upplösning på en sekund. De berättade även att de gör ett projekt för att utveckla en lösning för avräkning mellan balansansvarig (BRP) och BSP, en fråga som diskuteras flitigt.

På eftermiddagen diskuterades olika resursers möjlighet att bidra in på lokala flexibilitetsmarknader. Efterfrågeflexibilitet, batterier och vätgas togs upp i presentationer från tre SamspEL-projekt av aktörerna Multigrid, Northvolt och Sustainable Innovation, samt från företagen Entelios och Svea Vind Offshore. Ett högaktuellt SamspEL-projekt som utförs av KTH presenterades även, som tittar på effektscenarion i Stockholm fram till 2030 och vilken roll laststyrning, nätutbyggnad respektive lokal produktion kan komma att spela framöver. I diskussionerna framkom bland annat att integrationen mellan DSO och TSO blir viktig och att budstorlek bör vara mindre (än 1 MW) och uthållighet kortare (än 1 h). En viktig fråga för leverantörerna av flexibilitet är - till skillnad från de "andra" drivkrafter som lyftes på förmiddagen - vilka ekonomiska incitament som behövs för att det ska vara värt för flexresurser att delta på dessa marknader.

Dagen avslutades med att Forum för Smarta Elnät presenterade status i ett pågående uppdrag som kartlägger fall där smart elnätsteknik används för att öka flexibiliteten, i Sverige och internationellt, för att underlätta för kommuner och regioner som vill tillämpa liknande lösningar.

*mFFR är en av de stödtjänster som Svenska kraftnät upphandlar. För mer information om hur nya tekniker kan delta med stödtjänster, läs Power Circles faktablad här.

CoordiNet-forum är ett dialogforum som arrangeras av Energimyndigheten i syfte att samla de aktörer som är intresserade av att diskutera de utmaningar som tas upp inom CoordiNet samt bidra med inspel till projektet.

SamspEL Arena samlar aktuell forskning och pilotprojekt från SamspEL och ger en plattform för att forskare, näringsliv och beslutsfattare tillsammans ska kunna vidareutveckla och diskutera lösningar för framtidens elsystem. SamspEL Arena arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering